Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut er medlem av NAFKAMs senterråd fra 2021-2023.

Se Brauts personkort (Høgskulen på Vestlandet)

 

Arbeidserfaring

År

Tittel

Arbeidssted

Fra

Til

2014

-

Seniorrådgiver

Stavanger Universitetssjukehus

2014

-

Professor

Høgskulen på Vestlandet

2014

2020

Professor, adjunkt

Universitetet i Stavanger

2001

2013

Assisterende helsedirektør

Statens Helsetilsyn

2002

2013

Førsteamanuensis

Høgskulen på Vestlandet  

1994

2001

Fylkeslege

Rogaland Fylkeskommune

1985

1994

Assisterende fylkeslege

Rogaland Fylkeskommune

1980

1985

Klinisk legepraksis, ulike steder og av ulik varighet

Utdannelse

Fullført år

 

Linje/Grad

Institusjon

1997

Spesialist i samfunnsmedisin

Den norske legeforening

1991

Diplom i folkehelse

Nordiska högskolan for folkhälsovetenskap, Gøteborg, Sverige

1980

Medisin

Universitetet i Oslo

Prosjektledelse

År

Tittel

Arbeidssted

Fra

Til

2016

-

Prosjektleder for “cooperation competence in search and rescue”

Justisdepartementet

1999

2000

Prosjektleder for “values in Norwegian health care”

Helsedepartementet

1989

1994

Prosjektleder for «preventing home injuries among elderly»

Helsedepartementet

Verv/annet

År

Beskrivelse

Fra

Til

2020

-

Medlem, Corona Investigation Board

2019

-

Medlem, Bioteknologirådet

2018

-

Medlem, World Federation of Public Health Associations (WFPHA)

2012

-

Medlem av GenØk (leder siden 2018)

2011

2015

President, European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care (EPSO)

2003

-

Styremedlem. Laerdal Foundation for Acute Medicine

2009

2016

Styremedlem, Environmental Research Letters

1993

1997

Medredaktør, Utposten

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: