Nytt senterråd ved NAFKAM

Image
Two people are dicussing something and pointing at some papers on a table in front of them.
Illustrasjonsfoto: Mostphotos.com

I høst ble det satt sammen et nytt senterråd for NAFKAM.

Senterrådet består av syv personer fra ulike virksomheter som sammen skal fungere som et rådgivende organ for senteret. De skal blant annet hjelpe til med å utarbeide strategier, veivalg og overordnede planer. Videre skal de bistå med sin kunnskap for at senteret skal få den beste forskning, framdrift og utvikling av sentervirksomheten. 

De neste fem årene skal NAFKAM ha et ekstra fokus på bruk og sikkerhet ved alternativ behandling av personer med kreft, kroniske og psykiske lidelser. Fokuset vil bli godt ivaretatt av rådsrepresentanter som har spesialkompetanse på nettopp disse områdene: 

-    Vi har fått på plass et meget kompetent og variert råd. Rådet består av eksperter som både vil kunne diskutere og gi oss råd om både nåværende og videre forskning. Vi ser også for oss at deres bakgrunner vil hjelpe oss med å utvikle nettverk, og sikre ulike perspektiver i vårt arbeid. Det er jeg svært glad for, sier NAFKAMs leder Miek Jong, som også er rådets sekretær og møteleder. 

NAFKAMs senterråd erstatter det tidligere Fagrådet, og er utformet i tråd med ISMs generelle krav til de eksterne sentra som de er vertskap for. 

Les mer om senterrådets medlemmer her.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: