Nype | NAFKAM

Nype

Nype er en frukt som utvikler seg fra blomsten på villrose. Den har høyt innhold av C-vitamin.
Image
Bilde av nypetre

Nype har tradisjonelt vært brukt på mange vis, ofte for å prøve å forebygge eller behandle forkjølelse.

Selv om nype anses som trygt de fleste, finnes det noen grupper som bør unngå bruk, eller bør rådføre seg med lege før de benytter nype som behandling.

Virker det?

Denne artikkelen er flere år gammel og baserer seg på Natural Medicines.

Nype inneholder sitronsyrepektin og eplesyre, som kan ha avførende og vanndrivende effekt. Fersk nype inneholder mellom 0,5 -1,7% C-vitamin pr. 100 gram nype. Mye av C-vitaminet blir imidlertid ødelagt under tørking og behandling av nypen. Bearbeidede produkter av nype blir derfor ofte beriket med syntetisk C-vitamin, uten at dette nødvendigvis framkommer på pakningsvedlegget. Les mer om C-vitamin her.

6. januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på nype ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
  Slitasjegikt (artrose)    

Det er gjort noen oppsummeringer av forskningen på nype, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder nype brukt ved:
Leddgikt (revmatoid artritt), menstruasjonskramper (dysmenorè) og overvekt/vektreduksjon.

Er det trygt?

Nype regnes som sannsynligvis trygt for voksne, i de mengder man vanligvis bruker i mat. Selv om nype generelt regnes som trygt, fins det noen bruksmåter som bør unngås, og noen grupper som bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk:

Unngå bruk

På grunn av for lite dokumentasjon om sikkerhet, anbefales gravide og ammende å unngå å bruke nype medisinsk, og ikke spise mer nype enn det som normalt finnes i matvarer.

Drøft bruk med lege

Følgende personer bør drøfte eventuell medisinsk bruk med lege:

  • Diabetikere, fordi man mistenker at C-vitaminet i nype kan påvirke blodsukkeret.
  • Personer med G6PD-mangel (Glukose-6-fosfat dehydrogenase mangel), fordi store mengder av C -vitamin kan øke risikoen for komplikasjoner av denne tilstanden.
  • Personer med jern-relaterte lidelser som hemokromatosetalassemi, eller anemi bør være forsiktige med nype, fordi C-vitaminet kan øke jern-absorpsjonen og gjøre tilstanden deres verre.
  • Personer med sigdcelle-anemi: Det fins noen rapporter der man mener at C-vitaminet i nype kan vært årsaken til at blodet har blitt surere, noe som kan føre til sigdcelle-krise. Personer i denne gruppen bør unngå å bruke nype.

Bivirkninger

Det er påvist en del vanlige negative effekter ved bruk av nype. Disse skriver seg hovedsaklig til innholdet av C-vitamin. Dette er: kvalme, brekninger, sure oppstøt, halsbrann, magekramper, obstruksjon, tretthet, rødhet, hodepine, søvnløshet, søvnighet, diaré, utfelling av oksalat, nyrestein eller medisin i urinveiene.

Store mengder nype kan føre til dyp venetrombose. Det er rapportert om allergiske reaksjoner blant produksjonsarbeidere etter innånding av nypestøv. Dette kan forårsake mildt til moderat allergisk sjokk. Utvortes kan nypepulver forårsake kløe på huden.

Interaksjoner

Nype kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Nypen er frøkapselen til rosen, og defineres som en falsk bærfrukt. Innvendig består nypen av hårete frø som klør ved hudkontakt. Nypefrøene er det mange kaller ”kløpulver”. Både selve nypefrukten og frøene blir brukt til utvinning av medisin og til kosttilskudd på grunn av sitt høye innhold av C-vitamin. Nype regnes som mat/ næringsmiddel, og selges gjerne hel i tørket form eller som pulver.

Nype har lange tradisjoner som medisinplante. I tidlige tider ble nype brukt som avføringsmiddel og ved blødende tannkjøtt. På 1100-tallet skal nype i følge historiske skrifter ha blitt anbefalt mot skjørbuk, dysenteri, blodspytting med mer. På Vestlandet ble nype tilsatt brød, for å motvirke treg mage. Nype er ellers kjent brukt ved magelidelser, magespasmer, ved for lite magesyre, ved forebygging av mageirritasjon og sår, samt som styrkedrikk ved tarmsykdommer. 

Latinske navn: Rosa canina, Rosa villosa, Rosa dumalis m.fl. Avhenger av hvilken rose det er snakk om.
Norske navn, henholdsvis: Steinnype, Bustnype, Kjøttnype
Engelsk navn: Hip (Rosehip)
Familie: Rosefamilien( Rosaceae)

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: