Senskader etter brystkreftbehandling - med fokus på fatigue hos brystkreftoverlevere. Er akupunktur et relevant behandlingstilbud? – en pilotstudie

Fatigue/tretthet regnes som en senskade etter kreftbehandling. Den er den hyppigst rapporterte plagen blant kvinner som er brystkreftoperert og som har fått påfølgende tilleggsbehandling med cellegift, stråleterapi og/eller medikamentell behandling. Den aktuelle studien er en pilotstudie. Hensikten med pilotstudien er å få erfaring med forsøksplan og logistikk i forkant av en eventuell hovedstudie. Studien har et design og en metodikk som vil være lik en framtidig planlagt randomisert kontrollert studie.

Hensikten med hovedstudien blir å undersøke effekten av akupunktur sammen med standard behandling versus standard behandling alene, for håndtering av fatigue hos brystkreftoverlevere.

Deltagerne, er kvinner i alderen 18-60 år, de er brystkreftoverlevere og medisineres med Tamoxifen. Studien igangsettes i Oslo i løpet av mars 2018.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen Kristiania, Akershus universitetssykehus, NAFKAM, UiT Norges Arktiske universitet, Dana Farber Cancer Institute og Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Prosjektleder: Terje Alræk

Andre medarbeidere er Hilde Skjerve og Anette Sørensen, Høyskolen Kristiania, Hilde Presterud Ødegård, Akershus Universitetssykehus, Stein Atle Lie, Universitetet i Bergen, Weidong Lu, Dana Farber Cancer Institute, Boston og Gary Deng, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: