Ulike perspektiver på sikkerhet og risiko ved alternativ behandling

Prosjektleder: seniorforsker Anita Salamonsen ved RKBU

Med utgangspunkt i intervjuer med kreft- og MS-pasienter og leger rekruttert via Register for eksepsjonelle sykdomsforløp studeres ulike perspektiver på risiko og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling og konvensjonell behandling. Studien har både et empirisk og et metodologisk fokus. Resultatene vil bli formidlet i 2-3 vitenskapelige artikler, samt kronikker og artikler i fagtidsskrifter.

Foreløpige publikasjoner: Mind the Gap! Lay and Medical Perceptions of Risks Associated with the Use of Alternative Treatment and Conventional Medicine

Kronikk i Nordlys, "Vet brukerne hva de gjør?" Denne kronikken er også publisert av Erfaringskompetanse.no, i fagbladet Naturterapeuten og i Naturmedisinsk antologi.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: