Forebygging og behandling av frostskader

Bakgrunn: I løpet av de siste tiårene har det vært registrert flere hundre kulde-/frost skader i forsvaret. Det finnes pr dato begrensede muligheter for diagnostisering og behandling av perifere frostskader. Det synes derfor å være behov for økt kunnskap om forebygging og risikofaktorer samt å undersøke effekten av ny utprøvende behandling.

Hensikt: Gjennomføre kartlegging av perifer revarmingsevne ved termografi og sensorisk nervefunksjon ved kvantitative sensoriske tester (KST) for om mulig å identifisere risikofaktorer og effekt av behandling. I første omgang undersøker prosjektet hvordan evnen til å bli varm på fingrene etter at de har blitt nedkjølt er i en frisk populasjon av soldater, før og etter vintertjeneste og hos frostskadet personell. 

Forskningsmetode:

Studien gjennomføres ved Forsvarets avdelinger i Indre Troms og ved Universitetssykehuset Nord Norge, og består av flere deler;

  1. Personell i en frisk soldatpopulasjon undersøkes med termografi ved innrykk til verneplikt  for å kartlegge revarmingsevne etter standardisert nedkjøling i ett minutts vannbad (20°C).
  2. Det skal også undersøkes hvordan friske personer responderer på akupunkturbehandling, lokal sirkulatorisk effekt av nålestikk målt ved termografi
  3. Videre skal det gjøres sammenligning av revarmingsevne før og etter gjennomført vintertjeneste.
  4. Soldater med frostskade vil få tilbud om utprøvende behandling med akupunktur og/eller botox-injeksjoner. Disse pasientene skal følges med angiografi, termografi og kvantitative sensoriske målinger (QST) før og etter den utprøvende behandling. 

Videoen over viser oppvarming av hender som har vært gjennom en standardisert nedkjøling til 20 grader. Videoen viser at hos normale gjenopprettes sirkulasjon innen 4 minutter. Legg merke til at revarming av fingre starter perifert/ytterst og går deretter innover mot hånden.

Forklaring på hvordan og hvorfor dette gjøres, fremgår av artikler på de to følgende lenkene fra Tidsskrift for den norske legeforening:

Termografi ved frostskader i Forsvaret

Medisinsk termografi - alternativ diagnostikk?

Prosjektansvarlig: Arne Johan Norheim

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: