Ulike helseaktørers rolle i forhold til demente personers bruk av naturmidler og urtemedisin

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hilde Risvoll seniorrådgiver og spesialist i nevrologi ved Valnesfjorden Helsesportsenter, Valnesfjord og Trude Giverhaug, PhD, RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre ved Universi.tetssykehuset Nord-Norge, og Kjell H. Halvorsen, PhD og Marit Waaseth, PhD, Institutt for Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, Norges Arktiske Univesitet, UiT.

Målet med prosjektet er å kartlegge pasientsikkerhet i forhold til demente personers bruk av naturmidler og urtemedisin, og beskrive  ulike helseaktørers rolle. Prosjektet var planlagt i form av 4 ulike spørreundersøkelser til følgende aktører: ansatt i apotek i et utvalgt antall kommuner i Nordland, ansatte i hjemmetjenesten i et utvalgt antall kommuner i Nordland, alle medlemmer av Nordland demensforening og alle fastleger i Nordland. Dette prosjektet evaluerer sikkerheten til demente personer som
bruker urtemedisin og naturmidler.

Prosjektansvarlig: Frauke Musial

PhD student: Hilde Risvoll

Aktuelle publikasjoner:

Risvoll H, Giverhaug T, Halvorsen KH, Waaseth M, Musial F.: Direct and indirect risk associated with the use of dietary supplements among persons with dementia in a Norwegian memory clinic. BMC complementary and alternative medicine. 2017;17(1):261.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: