PATH: Å forstå kreftpasienters behandlingsforløp

Prosjektet PATH (Patients Trajectories to Healing) har hatt som mål å forstå kreftpasienters behandlingsforløp, samt å gi en helhetlig beskrivelse av valg og resultater av skolemedisinske, komplementære og alternative behandlingstiltak hos kreftpasienter. 

PATH regnes i hovedsak som avsluttet per august 2021, og resultatet finner du her

Prosjektet ble ledet av Gro Berntsen, og innebar å snakke med kreftpasienter om deres opplevelser av velvære, helse og sykdom. I prosjektet ble pasientene spurt om helsehjelpen de valgte å bruke, om egenomsorg og om livshendelser. Dette har blitt gjort for å søke å utvikle bedre konsepter og teoretiske modeller for å forstå og evaluere pasientforløp.

Metoder og materiale

2011-2013 Pasientdata: PATH rekrutterte 10 kreftpasienter til fase 1 av studien. En av pasientene valgte å trekke seg. PATH har kvalitative og kvantitative data over ett års oppfølging av 9 pasienter med intervjuer, dagbøker og data fra spørreskjemaer.

2014 Workshop: 5 av 9 pasienter deltok i en workshop om temaet: Patient driven health service evalution - what questions should be asked and how should they be asked? 

2016 En workshop rettet mot interessenter i helsetjenesten - både nasjonalt og internasjonalt med spørsmålet: Person centered care - why are we not succeeding?

2017 Oppfølgingsverksted rettet mot helsevesenets forskere og klinikere - både nasjonalt og internasjonalt og stiller spørsmålet: Person centered care - why are we about to succeed?

Videointervju 2017 (2 timer - pilot) med 1 deltaker, basert på metoden til DiPEX international / healthtalk.org.

PATH som en del av doktorgradsprosjekt

Frank Hansen har sitt doktorgradsprosjekt i PATH. Han har vært med på å publisere tre artikler:

Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita:       
“What matters to you?” A longitudinal qualitative study of Norwegian patients’ perspectives on their pathways with colorectal cancer. Int J Qual Stud Health Well-Being, 2018.

Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita:
Patient pathways as social drama: A qualitative study of cancer trajectories from the patient’s perspective. Int J Qual Stud Health Well-Being, 2019.

Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita:
Medical pluralism in the aftermath of cancer. Health seeking actions and cancer patients’ construction of trajectories to healing. Anthropology & Medicine, 2019.

Hansen har sendt inn følgende ph.d.-oppgave for evaluering: What Really Matters: A longitudinal qualitative study of pathways with colorectal cancer from Norwegian patients’ perspectives. 

Hansens arbeid er forventet ferdigstilt i løpet av 2021.

Publikasjoner

  Publikasjonssted og -tid   Forfatter og tittel
8th international conference on the Society for integrative oncology, november 10-12, 2011, Cleveland, Ohio, USA.

Balneaves, Lynda G.; Mulkins, Andrea L.; Verhoef, Marja; Warber, Sarah; McKenzie, Emily; Koithan, Mary:

The Experience of Integrative Oncology

8th international conference on the Society for integrative oncology, november 10-12, 2011, Cleveland, Ohio, USA.

Warber, Sarah; Kialko, M.; Lachance, Lynda; Mulkins, Andrea; McKenzie, Emily; Balneaves, Lynda G.; Koithan, Mary; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Verhoef, Marja:

Modification of the International CAM Questionnaire (I-CAM-Q) for use in a longitudinal study of CAM use and patient decision making.

8th international conference on the Society for integrative oncology, november 10-12, 2011, Cleveland, Ohio, USA

Verhoef, Marja; Mulkins, Andrea L.; McKenzie, Emily; Balneaves, Lynda G.; Koithan, Mary; Warber, Sarah; Berntsen, Gro Karine Rosvold:

Pathways of cancer treatment and care: Making sense of CAM use and its meaning.

Poster presentation. International society of quality in health (ISQUA). Edinburgh, UK, 13-16th October 2013.

Berntsen, Gro Karine Rosvold; Gammon, Deede B.; Ruland, Cornelia; Fønnebø, Vinjar: 

Developing methods to capture the patient pathways experience.

Presentation at workshop – Integrated care unit at NST, Tromsø, 10th. April 2013

Berntsen, Gro Karine Rosvold:

What is quality in a patient pathway perspective, and what are the consequneces for our ICT-tools? [Hva er kvalitet i pasientforløp og hva betyr svaret for IKT-verktøyene våre?]

National network for the implemenation of the «Norwegian Coordination reform». [Nasjonalt nettverk for implementering av Samhandlingsreformen] Tromsø 11th of June 2013

Berntsen, Gro Karine Rosvold: 

«A patient centered health service: The Chronic Care model” [En pasientsentrert helsetjeneste. «The Chronic Care model»].

Working group for the Patient in a virtual team». [Arbeidsgruppe for “Pasienten i virtuelt team”]. Tromsø. 3rd june  2013.

Berntsen, Gro Karine Rosvold: 

Quality in the patient pathway. [Kvalitet i pasientforløp]

The education conference. [Utdanningskonferansen ved Universitetet I Tromsø]. 25th April 2013.

Berntsen, Gro Karine Rosvold: 

A patient centered health service. [En pasientsentrert helsetjeneste. «The chronic Care model»]

The national Norm conference for information security. [Den nasjonale norm-konferansen for Informasjonsikkerhet.] Arrangert av Helse- og omsorgdepartementet. Tromsø, 31st October 2013

Berntsen, Gro Karine Rosvold: 

The patient perspective of integrated care and informational continuity.  [Pasientperspektivet i samhandling og informasjonsflyt.]

Innovation meeting [Innomed møteplass], Oslo 6. November 2013

Berntsen, Gro Karine Rosvold:

What is quality in a patient pathways perspective, and what are the consequences for our ICT-tools? [Hva er egentlig kvalitet i pasientforløp? - og hva betyr svaret for IKT-verktøyene våre?]

Workshop Copenhagen University, Danmark. 26. November 2013

Berntsen, Gro Karine Rosvold:

What is quality in a patient pathways perspective, and what are the consequences for our ICT-tools? [Hva er egentlig kvalitet i pasientforløp? - og hva betyr svaret for IKT-verktøyene våre? ]

Workshop, workingroup for Patient Centered Teams. [Workshop, Arbeidsgruppen for “Pasientsentrerte helsetjenesteteam”]. Tromsø 9th December 2013

Berntsen, Gro Karine Rosvold: 

What is quality in a patient pathways perspective, and what are the consequences for the Patient centered Team project? [Hva er egentlig kvalitet i pasientforløp? - og hva betyr svaret for TUT og Hotline? ]

Life-based and art-based research: exploring their collective, social and political potential

The Annual Conference in 2015 will be held in Italy at Università di Milano Bicocca

From Thursday 5th to Sunday 8th March 2015

Salamonsen, Anita; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Nesby, Linda H.; Kiil, Mona Anita:

Life stories as tools to change conventional health care systems and individual illness experiences: Examples and reflections from a Scandinavian context

Journal of Complementary and Integrative Medicine 2015

DOI 10.1515/jcim-2014-0070

Received November 17, 2014; accepted July 23, 2015

Mulkins, Andrea L.; McKenzie, Emily; Balneaves, Lynda G.; Salamonsen, Anita; Verhoef, Marja J.:

From the conventional to the alternative: Exploring patients’ pathways of cancer treatment and care

Poster presentation - The International Research Congress on Integrative Medicine and Health (IRCIMH), May 13-16 2014, Florida, USA

Foss, Nina; Berntsen, Gro Karine Rosvold: 

Cancer Patients’ Stories about CAM-use: The Ongoing Work to Shape as Good a Life as Possible during Cancer Illness and Treatment,

Submitted to Qualitative Health Research jan 2015.

Foss, Nina; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita:

Cancer patients' trajectories in complementary therapies.

2015 In press. BMJ Open.

Berntsen, Gro Karine Rosvold; Gammon Deede B.; Steinsbekk, Aslak; Salomonsen, Anita; Foss, Nina; Ruland, Cornelia; Fønnebø, Vinjar: 

How do we deal with multiple goals for care within an individual patient trajectory? A document content analysis of health service research papers on goals for care

Poster presentation at: The Society for Integrative Oncology (SIO) 12thinteranational Conference in Boston, MA, USA. 15th of November 2015.

Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Berntsen, Gro Karine Rosvold:.

Understanding patient pathways and health care needs among persons living with colorectal cancer.

The international Society of Quality in health care (ISQUA), 30th ISQUA conference, Doha Qatar, 4-7th of october 2015, Oral presentation.

 

Berntsen, Gro Karine Rosvold; Gammon, Deede B.; Høyem, Anette; Ruland, Cornelia:

The perspective of patients with complex long-term pathways: A mixed method analysis in light of recommended practice

Patient Preference and Adherence 2016; Volum 10. ISSN 1177-889X.s 1591 - 1600.s doi: 10.2147/PPA.S108422

 

Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Berntsen, Gro Karine Rosvold:

My cancer is not my deepest concern: Life course disruption influencing patient pathways  and health care needs among persons living with colorectal cancer.
 

Anthropology & Medicine 2020; Volum 27 (3). ISSN 1364-8470.s doi: 10.1080/13648470.2019.1676637

Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita:

Medical pluralism in the aftermath of cancer: health seeking actions and cancer patients’ shaping of trajectories to healing.

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2019; Volum 14 (1). ISSN 1748-2623.s doi: 10.1080/17482631.2019.1639461.

Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita:

Patient pathways as social drama: A qualitative study of cancer trajectories from the patient’s perspective.

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2018; Volum 13 (1). ISSN 1748-2623.s 1 - 11.s doi: 10.1080/17482631.2018.1548240.

Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita:

"What matters to you?” A longitudinal qualitative study of Norwegian patients’ perspectives on their pathways with colorectal cancer.

Journal of Complementary and Integrative Medicine 2016; Volum 13 (1). ISSN 1553-3840.s 51 - 64.s doi: 10.1515/jcim-2014-0070.

Mulkins, Andrea; McKenzie, Emily; Balneaves, Lynda; Salamonsen, Anita; Verhoef, Marja:

From the conventional to the alternative: Exploring patients' pathways of cancer treatment and care.

Best Practice Nordic Onkologi/Hematologi 2019 s. 38-40. UiO, UiT.

Salamonsen, Anita: 

«Hva er viktig for deg?» Pasientperspektiver på pasientforløp og kreftomsorg blant personer som lever med endetarmskreft.

Kreftsykepleien 2017; Volum 1. s. 12-19.
UiT. 

Salamonsen, Anita; Bakken, Solveig Rostøl; Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold:

Pasientforløp og behandlingsbehov sett fra pasienters perspektiv.

Sykepleien 2017. UiT.

Salamonsen, Anita; Bakken, Solveig Rostøl; Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold:

Pasientforløp og behandlingsbehov sett fra pasienters perspektiv.

Kreftforeningen - Verktøykasse for helsepersonell (Youtube); 2020, UiT.

Salamonsen, Anita; Bakken, Solveig Rostøl:

Pasientperspektiver: Hvorfor bruker kreftpasienter alternativ behandling?

BMJ Open. 2015;5(12):1-8

Berntsen, Gro Karine Rosvold:, Gammon, Deede B.; Steinsbekk, Aslak; Salamonsen, Anita; Foss, Nina; Ruland, Cornelia et al:

How do we deal with multiple goals for care within an individual patient trajectory? A document content analysis of health service research papers on goals for care. 

 

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: