Overtidsakupunktur

Overtidig svangerskap (fra svangerskapsuke uke 42) har i de senere år skapt en rekke debatter. Fokus i debatten har i stor grad vært på hvilket tidspunkt det er riktig å sette i gang (indusere) en fødsel for å redusere alvorlige komplikasjoner.

Den aktuelle studien er en pilotstudie før vi utfører hovedstudien. Design og metode er ens for de to studiene. Hensikten med pilotstudien er å få erfaring med forsøksplan og logistikk for hovedstudien. Hensikten med hovedstudien er å teste om akupunktur kan fremme en spontan fødselstart i forbindelse med svangerskap som varer fra uke 41+2 til 42+0.  Vi vil gjennom en pragmatisk, randomisert kontrollert (RCT) studie sammenligne effekten av opp til 3 akupunkturbehandlinger med standard behandling som i dag er å avvente en spontan fødselstart.

Pilotstudien vil ha god tilgangen til forsøkspersoner fordi alle kvinner som ikke har født i svangerskapsuke 41 kommer til kontroll, i dette tilfelle ved Kvinneklinikken ved Haukeland Universitets sykehus.

Prosjektleder er Jorunn Tunestveit, Obstetrisk seksjon, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Samarbeidspartnere: Svein Magne Skulstad, Haukeland Universitetssykehus, Terje Alræk NAFKAM UiT Norges Arktiske Universitet/Høyskolen Kristiania, Institutt for Helsevitenskap og Geir Egil Eide, Haukeland Universitetssykehus.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: