Bruken av alternativ behandling stabil siden 2007

Rundt en tredjedel av landets voksne befolkning mottok alternativ behandling i fjor. Det viser en ny undersøkelse, kalt NAFKAM 2012.

Forskjell på under én prosent

NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø har sammenlignet tallene med tilsvarende undersøkelse fra 2007, og sier at bruken av alternative behandlingsformer har endret seg lite på de siste fem årene:

- Vi har sett på utviklingen for åtte behandlingsformer som vi vet tilbys i Norge. Forskjellen på hvor mye de var brukt i 2007 kontra i 2012 er på under én prosent, forklarer Fønnebø.

Massasje og akupunktur fortsatt på topp 

Som i 2007, er massasje den klart mest brukte behandlingsformen, etterfulgt av akupunktur. Mens en av ti fikk akupunkturbehandling i fjor, fikk nesten en fjerdedel av Norges befolkning massasjebehandling i 2012. Altså brukes massasje av over dobbelt så mange.

-  I flere andre land regnes ikke massasje som alternativ behandling, slik det gjøres i Norge, sier Fønnebø. - Dersom vi tar bort massasje fra tallene i årets undersøkelse, reduseres bruken av alternative behandlingsformer til ca. 20%, som er ganske likt det vi finner i en del sammenlignbare land.

Hva bruker nordmenn? 

1. De som har fått alternativ behandling hos en alternativ behandler eller av helsepersonell

36,6%

2. De som bruker urter og naturmidler for å forebygge eller behandle helseplager.                

12%

3. De som bruker selvhjelpsteknikker som yoga og tai chi.

12%

4. De som bruker kosttilskudd i egenbehandling

70%

Alternativ behandling - mer enn å oppsøke behandler?

Nytt i NAFKAM 2012 er at man inkluderer spørsmål om egenbehandling, i tillegg til det å gå til alternativ behandler. I den nye undersøkelsen defineres bruk av alternativ behandling som det å gå til en behandler, og/ eller å bruke urter og naturmidler, og/eller å bruke alternative selvhjelpsteknikker. – De samlede resultatene i årets undersøkelse, viste at 45% har fått eller selv brukt alternativ behandling i 2012.

-  Blåses ikke tallene opp ved å utvide begrepet alternativ behandling slik?

-  Det finnes mange ulike definisjoner av begrepet ”alternativ behandling”. Å skille mellom ulike former for alternativ behandling slik vi har gjort her, gjør det lettere å sammenligne våre tall med andre brukerundersøkelser. Dette vil kunne bidra til bedre oversikt over det totale “alternativmarkedet”, både nasjonalt og internasjonalt, forklarer Fønnebø.

Når fastlege og øyespesialist blir ”annen alternativ behandling”…

-  I undersøkelsen deres fra 2007 var konklusjonen at nærmest ”halve Norge” brukte alternativ behandling. Nå er dette tallet ca. 1/3 av befolkningen. Hvordan kan bruken da beskrives som “stabil”?

-  20 prosent av de som svarte på NAFKAM 2007 oppga å ha brukt ”annen alternativ behandling”. Vi spurte ikke da hvilke behandlingsformer det var snakk om. I NAFKAM 2012 ba vi folk presisere hvilke behandlingsformer de hadde brukt. Det viste seg da at flere oppga eksempelvis besøk til fastlege og øyenlege som ”annen alternativ behandling”. Det er sannsynlig at samme feil kan ha skjedd i 2007. Vi velger derfor å se bort fra denne kategorien når vi nå sammenligner studiene.

- Dersom vi baserer oss på de åtte konkrete behandlingsformene gitt av en behandler, ser vi at bruken har gått fra 33,9% i 2007  til 34,8% i 2012. Dette er en forskjell på 0,9 prosent, altså har det vært minimale endringer, forklarer Fønnebø.

Konklusjon

- Denne undersøkelsen viser at alternativ behandling fortsatt er utbredt, og utgjør en vesentlig del av befolkningens behandlingserfaringer, sier Fønnebø.

I tråd med NAFKAMs fokus på sikkerhet ble respondentene også spurt om de hadde opplevd forverringer etter bruk av alternativ behandling. To prosent svarte ja på dette spørsmålet.

- Det kan høres ut som en beskjeden prosentandel, men når man overfører disse tallene på befolkningen, vil det si at det hvert år er ca. 25 000 personer i Norge som mener at helsetilstanden deres ble forverret etter bruk av alternativ behandling, sier Fønnebø.

- Dette betyr at vi i Norge må ha et fortsatt høyt fokus på risiko og bivirkninger ved bruk av alternative behandlinger.

Fakta om undersøkelsen

  • 1002 personer fra 15 årsalderen og oppover har besvart undersøkelsen. 
  • Ipsos MMI har utført intervjuene via telefon, på bestilling fra NAFKAM.
  • Analyse av tallene og utarbeidelse av rapport ble foretatt av direktør Vinjar Fønnebø ved NAFKAM.

Her finner du mer informasjon om rapporten.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: