NAFKAM i samfunnsdebatten

Vi fører oversikt over medieoppslag, debattinnlegg og lignende i ulike kanaler der NAFKAM er intervjuet, referert til som kilde, eller på annen måte er omtalt i samfunnsdebatten. Hensikten med dette er å vise hvordan, hvor og når NAFKAM ble omtalt i samfunnsdebatten og mediebildet i det aktuelle året.

  • Oversikten er ikke komplett, og oppdateres derfor fortløpende. Tips om ikke registrerte omtaler kan sendes til nafkam@helsefak.uit.no.
  • Noen omtaler er identiske, men publisert i forskjellige samkjøringer. Disse tas med fordi de når ut til ulike lesergrupper og således sier noe om vår totale tilstedeværelse i mediebildet og samfunnsdebatten.
  • Omtaler uten lenke er såvidt vi vet kun tilgjengelige i papirform og ikke på nett. Tilgang til internettbaserte omtaler kan kreve abonnement.
  • NAFKAM går ikke god for tilgjengeligheten til eller IT-sikkerheten ved å følge lenker til internettbaserte oppslag, fordi disse fører til innhold på eksterne nettsider som NAFKAM ikke har ansvar for eller kontroll med.
  • Oversikten kan inneholde oppslag fra redaktørstyrte medier såvel som ikke-redaktørstyrte kanaler. De ansvarlige for omtalene kan således ha ulike hensikter, fra å ytre sin private meninger i blogger eller sosiale medier, eller å ha kommersielle eller helsepolitiske formål. NAFKAM kan ikke holdes ansvarlig for forfatternes/ publiseringsansvarliges meninger, oppfatninger eller framstillinger av NAFKAM eller alternativ behandling.
  • Egeninitierte tekster (Vitenskapelige publikasjoner, debattinnlegg/ artikler o.l. som er skrevet av våre ansatte) er ikke tatt med i denne lista. Dette finner du på siden for NAFKAMs publikasjoner.

Information in English

Read the above information in English, or browse through media clips by choosing a specific year below:

Gå til et spesifikt år:

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: