NAFKAM i samfunnsdebatten

Vi samler klipp av innhold der NAFKAM eller senterets ansatte blir referert til, intervjuet, omtalt eller andre anledninger der senteret omtales i media og samfunnsdebatten. Formålet med dette er å dokumentere og vise hvor, hvordan og når NAFKAM, vår forskning og offentlige informasjon blir omtalt. ​

Se klipparkivet for et spesifikt år:

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999

  • Klippene samles inn via klipptjenestene som tilbys av UiT Norges arktiske universitet; fra automatiserte søk etter nøkkelord på internett; tilfeldige funn og fra mottatte tips. Disse systematiseres så til oversikter som klipparkiv per år.
  • Oversikten oppdateres dermed fortløpende etter hvert som klipp samles inn, og kan ikke anses som komplett. Uregistrerte klipp kan sendes på epost til nafkam (at) helsefak.uit.no for inkludering.
  • I noen tilfeller kan innholdet bak forskjellige klipp være identisk, men re-publisert i i ulike medier (via samkjøringer og lignende). Disse blir likevel inkludert, fordi de retter seg mot ulike målgrupper, og dermed sier noe om NAFKAMs totale tilstedeværelse i media og samfunnsdebatten.
  • Innhold bak klipp uten hyperlenke er - så vidt vi vet - kun tilgjengelig i papirform og ikke på nett. Tilgang til innhold bak internettbaserte klipp kan kreve abonnement
  • Vi kan ikke hjelpe med tilgang til innholdet bak klipp, og er ikke ansvarlige for tilgjengeligheten eller sikkerheten når man følger lenker til eksterne nettsteder.
  • Klippene i oversiktene kan lede til innhold publisert i både redaktørstyrte medier samt ikke-redaktørstyrte og private kanaler. Forfattere og utgivere av innholdet bak klippene kan ha forskjellige formål; fra å uttrykke sine private meninger og erfaringer i blogger, debattfora eller sosiale medier; samt til å ha kommersielle eller politiske ambisjoner med det. NAFKAM er ikke ansvarlig for forfatteres eller utgiveres budskap, og oppføring  betyr ikke at NAFKAM er enig med eller sympatiserer med forfatteren/ utgiverens budskap. 
  • Egeninitierte tekster (Vitenskapelige publikasjoner, debattinnlegg/ artikler o.l. som er forfattet av NAFKAMs ansatte) er ikke inkludert i disse oversiktene. Slike finner du på siden for NAFKAMs publikasjoner.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: