NAFKAM fortsetter samarbeidet med WHO

Image
Barbara Wider Vellinga, Miek Jong og Vinjar Fønnebø.

Det er nå klart at Verdens helseorganisasjon (WHO) fornyer avtalen med Nasjonalt Forskningssenter innenfor Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) med fire år. NAFKAM ble i 2008 utpekt og godkjent som samarbeidssenter for WHO.

- Jeg er svært glad for at NAFKAM og WHO har blitt enige om å fortsette samarbeidet om tradisjonell, komplementær og integrativ medisin (TCI) i fire nye år. Som samarbeidssenter for WHO, er NAFKAM i stand til å gi et viktig bidrag til den verdensomspennende formidlingen av oppdatert informasjon om fagfeltet. Dette gjelder viktige områder som juridisk status, regulering, sikkerhet og modeller for integrering av tradisjonell, komplementær og integrerende medisin, sier nyansatt leder ved NAFKAM, professor Miek Jong.

WHOs samarbeidssentre er nasjonale institusjoner som utpekes av generaldirektøren for WHO. Disse inngår i et internasjonalt samarbeidsnettverk som utfører aktiviteter til støtte for WHOs mandat for internasjonalt helsearbeid og programmets prioriteringer.

NAFKAM er og har vært viktig for WHO fordi WHO vurderer NAFKAM til å ha den kunnskap og erfaring som de har bruk for for å nå sin strategi for tradisjonell og komplementær medisin (TCM). Denne strategien innebærer blant annet å styrke kvalitetssikring, sikkerhet, riktig bruk og effektivitet ved TCM - ved å regulere produkter, praksis og utøvere.

NAFKAM på sin side forplikter seg til å formidle teknisk støtte og ekspertise til WHO gjennom innsamling og analyse av informasjon, samt gjennomgang av kapitler i rapporten «Integration of traditional and complementary medicine into health systems», som for tiden er under utarbeidelse.

WHOs regionaldirektør i Europa, dr. Hans Henri Kluge, er svært fornøyd med samarbeidet så langt, og i et brev til UiT Norges arktiske universitet skriver han at «I would like express my appreciation for your past contribution and I look forward to our continuing successful collaboration».

WHO har over 800 samarbeidssentre, i mer enn 80 land. De har 21 samarbeidssentre innenfor tradisjonell medisin, og NAFKAM er ett av to i Europa.

Nylig avgått direktør ved NAFKAM, professor Vinjar Fønnebø, forteller om tolv innholdsrike år.

- I denne perioden har vi blant annet jobbet med å kurse forskere fra hele verden i å forbedre forskningsmetoder, og gjort en stor innsats med å utvikle og forbedre det kommunikasjonsfaglige. At vi fortsetter samarbeidet med WHO, betyr at jobben vi gjør anses som viktig og anerkjent, sier han.

 

Les også

NAFKAM skal hjelpe WHO

WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine 

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: