Ny leder for NAFKAM

Image
Ny leder for NAFKAM Miek Jong

Miek Jong (51) er tilsatt som ny leder for NAFKAM i et åremål på 4 år fra 2020-2024.

Hun kommer fra stillingen som universitetslektor/ assisterende professor ved det svenske Mittuniversitetet i Sundsvall, der hun har hatt forskning og undervisning innen folkehelse som sitt hovedområde.

Jong kommer opprinnelig fra Nederland, og har en doktorgrad fra Universitetet i Leiden. Tidligere yrkeserfaring omfatter blant annet ti år som leder for forskning og undervisning på feltet ernæring og helse, herunder livsstil, integrativ/ komplementær/ alternativ behandling, ved det nederlandske forskningssenteret Louis Bolk Instituut

- Andelen som bruker alternativ behandling som en del av sine totale helsetjenester er betydelig, både i Norge og Europa. Dette skjer ofte uten at pasienten diskuterer det med og rådfører seg med legen sin. Derfor er det et stort behov for faktainformasjon om mulige fordeler og ulemper ved alternativ behandling, sier Miek Jong. - Jeg ser fram til å kunne bidra som leder av NAFKAM til høykvalitets informasjon og forskning på dette feltet. Etter mitt syn er dette essensielt for både å utvikle helsetjenesten generelt, og for at den enkelte skal kunne styrke sin helse på egenhånd.

- Solid faglig ledelse er avgjørende for å sikre den høye kvaliteten og profesjonaliteten som UiT og myndighetene krever av sentre som NAFKAM. Vi er godt fornøyde med at Miek Jong har takket ja til stillingen, og ønsker henne velkommen til Tromsø, sier leder for Institutt for samfunnsmedisin (ISM), Magritt Brustad.

Jong tiltrer stillingen ved NAFKAM 1. april 2020. En oversikt over hennes publikasjoner finner du her.

NAFKAMs mangeårige leder Vinjar Fønnebø går over i ny stilling som leder for Institutt for samfunnsmedisin.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: