Kreftforeningen blir offisiell partner med CAM Cancer

Image
Collage of four photos showing; yoga, acupuncture, herbs and conversation between health personnel and a patient.
Kollasj: Tine L. Bergli/Mostphotos.com, NAFKAM 2022.

Kreftpasienters bruk av alternativ behandling er høy, og behovet for forskningsbasert og objektiv informasjon om slik behandling er dermed stort for både pasienter og helsepersonell. 

NAFKAMs database CAM Cancer er dedikert til å utvikle og tilby nettopp slik informasjon til helsepersonell, for å bidra til åpen dialog og kunnskapsbaserte helsevalg på området kreft og alternativ behandling.

Fra 2023 av har Kreftforeningen sluttet seg til CAM Cancers internasjonale nettverk av offisielle partnere:

-Vi har hatt et fruktbart samarbeid med Kreftforeningen i mange år, både når det gjelder forsknings- og informasjonsprosjekter, sier professor Miek Jong, som er leder for NAFKAM og dermed også for det internasjonale CAM Cancer-samarbeidet. -Derfor er vi glade for å kunne ønske dem velkommen som det 14. medlemmet i vårt internasjonale, flerfaglige nettverk av autoriteter og ressurser innenfor forskning, helseinformasjon, pasientkontakt og behandling på feltet kreft. 

-Dagens jungel av forskjellige budskap og informasjonskanaler gjør det vanskelig å skille god fra dårlig helseinformasjon, fortsetter Jong. -I sosiale medier kan enhver dele påstander om kur og falske håp til alvorlig syke og deres pårørende. I dette landskapet er det viktig for både kreftpasienters og helsepersonells forståelse av forskningsstatus, at autoriteter innen forskning, pasientorganisasjoner og kliniske miljøer kan snakke med én stemme, avslutter hun.

-Kreftforeningen er veldig glade for dette partnerskapet, sier Heidi Brorson, spesialrådgiver i kreftomsorg i Kreftforeningen. -Det vil hjelpe oss i å kunne gi faktainformasjon både på nettsidene og til de som kontakter oss med spørsmål om alternativ behandling.

Dette innebærer et partnerskap med CAM Cancer:

  • CAM Cancers offisielle samarbeidspartnere danner et internasjonalt nettverk av autoriteter innen forskning, pasientbehandling og pasientkontakt på området.
  • Her bidrar partnerne med forslag og råd om utvikling av CAM Cancer, og får tilgang til informasjon av høy kvalitet fra et internasjonalt ekspertpanel, som er rettet mot både behandlende og støttende helsepersonell, samt forenklet materiale rettet mot ikke-profesjonelle (pasienter, pårørende og media).
  • Partnerskap medfører ingen løpende kostnader eller forpliktende bruk av tid eller andre ressurser for partnerne, men de forventes å støtte CAM Cancers prinsipp om at oppsummert forskning gir det beste grunnlaget for høykvalitets evidens og kunnskapsbaserte helsevalg. I tillegg anbefaler de CAM Cancer som kilde til pålitelig informasjon om emnet CAM for kreft.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: