Klaseormedrue ved kreft | NAFKAM

Klaseormedrue ved kreft

Klaseormedrue er også kjent som black cohosh. Det finnes en del tilgjengelig forskning på urten, men resultatene er forholdsvis sprikende.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Klaseormedrue (Actaea rasemosa) er en urt.
  • Nyere forskning har ikke funnet støtte for at bruk av klaseormedrue gir økt risiko for brystkreft.
  • Dokumentasjonen støtter ikke bruk av klaseormedrue i behandling av hetetokter hos brystkreftpasienter som mottar cellegiftbehandling eller brystkreftmedisinen tamoxifen.
  • Bruk av klaseormedrue ser ut til å være relativt trygt, men frarådes til personer som har leverskade.

Klaseormedrue (Actaea rasemosa, synonym: Cimicifuga racemosa) er en medisinsk urt som tradisjonelt har blitt brukt av indianere mot plager knyttet til blant annet menstruasjon og overgangsalder. Ekstrakt av klaseormedrue har blitt anbefalt som et alternativ til hormonbehandling av hetetokter hos kvinner i overgangsalderen.

Ekstrakt fra klaseormedrue hevdes også å ha effekt i behandling av hetetokter hos brystkreftpasienter som mottar cellegiftbehandlnig eller tamoxifen. En kunnskapsoppsummering basert på 14 randomiserte kontrollerte studier, 7 ukontrollerte studier og 5 observasjonsstudier, har ikke funnet tilstrekkelig støtte til å kunne si at klaseormedrue har denne effekten. Resultatene er delte med noen antydninger til effekt, men hovedsakelig viste klaseormedrue-ekstrakt tilsvarende resultat som placebo. Funn fra to observasjonsstudier har ikke funnet sammenheng mellom bruk av klaseormedrue og økt risiko for brystkreft. To andre studier viste at klaseormedrue ga betydelig reduksjon i risikoen for å få brystkreft og tilbakefall av brystkreft for kvinner etter overgangsalderen. 17 studier viste at klaseormedrue ikke har noen betydelig innvirkning på nivået av eller spredning av sirkulerende hormoner i østrogenmottagelig vev.

Oppsummeringer av prekliniske og kliniske studier tyder på at bruk av ekstrakt fra klaseormedrue er trygt, men personer med leverskade frarådes bruk av urten.

Opplysninger om originaldokument:
Jianping Liu, Xun Li, CAM-Cancer Consortium. Black cohosh (Actaea racemosa) [online document]. September 24, 2013.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Klaseormedrue ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av klaseormedrue

Bivirkninger: Kjente bivirkninger av klaseormedrue er i hovedsak milde og forbigående: kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, smerter i brystkjertlene og vektøkning.

Kontraindikasjon: Personer med risiko for eller allerede eksisterende leverskade anbefales ikke å benytte klaseormedrue.

Interaksjoner: Klaseormedrue er i dyreforsøk registrert å kunne forstyrre effekten av medisiner mot brystkreft. 

Annet/vær ekstra obs på: Det har vært knyttet bekymringer til om klaseormedrue kan bidra til leverskade. Årsakssammenheng er ikke bekreftet.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: