Klaseormedrue

Klaseormedrue (også kjent som black cohosh) er en plante som er mye brukt mot blant annet overgangsplager.
Image
Bilde av planten klaseormedrue
Foto: Colourbox.com

Klaseormedrue har vært brukt mot flere sykdommer og plager. Den er kanskje mest kjent brukt ved symptomer knyttet til overgangsalder.

Selv om det finnes dokumentasjon på at urten er mulig effektiv ved noen tilstander, er det flere grupper som bør unngå bruk eller utvise forsiktighet ved bruk.

Mattilsynet advarer mot kosttilskudd som inneholder klaseormedrue.

 

Roten til klaseormedrue inneholder flere stoffer som kan gi effekter. Noen av stoffene ser ut til å påvirke immunsystemet, og bedrer kroppens forsvar mot sykdommer. Det finnes også stoffer i klaseormedruen som ser ut til å virke betennelsesdempende.

Andre stoffer i klaseormedruen gir en serotoninlignende effekt (lenke til Store medisinske leksikon), og hjelper hjernen med å sende meldinger til andre deler av kroppen. Hos noen mennesker kan inntak av klaseormedrue gi en østrogenlignende effekt (Store medisinske leksikon).

29. juni 2020 inneholdt våre kilder følgende oppsummeringer av forskning på klaseormedrue ved ulike tilstander: Mulig effekt ved overgangsplager og psykiske plager.

Det er gjort noen oppsummeringer av forskningen på klaseormedrue, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder klaseormedrue brukt ved beinskjørhet, hjernefunksjon (kognitiv funksjon), hjerte- og karsykdom, igangsetting av fødsel, infertilitet, kreft, leddgikt, migrene og slitasjegikt.

Bruk av klaseormedrue ser ut til å være trygt for de fleste, men sikkerheten er ikke godt nok dokumentert til at medisinsk bruk av klaseormedrue kan anbefales for folk flest.

Mattilsynet viser til at i Norge er klassifisert som et legemiddel, og advarer mot eventuelle kosttilskudd som inneholder denne planten. Les mer her: Advarer mot kosttilskudd med planten klaseormedrue (mattilsynet.no)

Hvem bør unngå bruk?

Personer med brystkreft, hormonsensitive sykdommer, leversykdom, bør unngå å bruke klaseormedrue.
Ifølge vår kilde bør også personer som er allergiske mot klaseormedrue eller andre planter i soleiefamilien unngå å bruke det.

Gravide

Gravide bør unngå bruk fordi klaseormedrue muligens kan gi økt risiko for spontanabort. I tillegg vet man generelt for lite om sikkerheten ved bruk.

Ammende og barn

Vår kilde fraråder bruk fordi klaseormedrue muligens kan ha hormonell effekt og påvirke barnet. 

Drøft bruk med lege

Nyretransplanterte, samt personer med protein S-mangel bør drøfte bruk av klaseormedrue med legen sin før eventuelt bruk.

Bivirkninger

Bruk av klaseormedrue kan gi alvorlig leverskade. 

Det kan også gi bivirkninger som fordøyelsesbesvær, utslett, hodepine, svimmelhet, vektøkning, tunghetsfølelse i beina, kramper, ømme bryster, underlivsblødning hos kvinner. Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Klaseormedrue kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte ha om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

Klaseormedrue er en urt som vokser vilt i østlige Nord-Amerika og Canada, og som dyrkes for medisinsk bruk i Europa. Planten har en tykk sort rotstokk som blomsterstengelene vokster fra. Planten kan bli opptil 2,5 meter høy, med mange små og hvite blomster.

Klaseormedrue kan kjøpes reseptfritt på apotek i form av tabletter.

Det er kjent at klaseormedrue ble brukt medisinsk av den amerikanske urbefolkningen. På midten av 1950-tallet var klaseormedrue populært i Europa ved typiske kvinneplager. Senere har klaseormedrue også blitt forsøkt brukt mot en rekke andre lidelser. Les også vår artikkel om klaseormedrue ved kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre navn

Andre norske navn: Svart ormerot, svart slangerot.
Engelsk navn: Black cohosh, black snakeroot.
Latinske navn: Actaea racemosa, Cimicifuga racemosa.
Cimicifuga racemosa [L.] Nutt.
Familienavn: Soleiefamilien, Ranunculaceae.
Slektsnavn: Cimicifuga

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: