Kamille

Kamille har vært brukt lenge, for en rekke helseproblemer. Det er forsket på mange av dem, men det foreligger ikke solid vitenskapelig dokumentasjon på alle. Selv om kamille anses som trygt i de mengder man vanligvis bruker i mat, er det noen grupper som bør utvise forsiktighet ved bruk.
Image
Bilde av en haug med tørket kamilleblomst
Foto: Colourbox.com

Kamille er en urt med lange folkemedisinske tradisjoner. Det fins to varianter: tysk og romersk kamille.

Kamille-plantene er kjent brukt for mange helseproblemer, blant annet angst, uro og depresjon, halsbrann, sure oppstøt og mage- og fordøyelsesbesvær, tap av matlyst, kvalme og oppkast, menstruasjonsplager, bihuleplager, diabetes, høyt blodtrykk og revmatiske lidelser, lever- og gallesykdom og søvnproblemer. 

Kamille har også blitt påført på huden for behandling av sår og utslett, og blitt brukt av ammende som et melkefremmende middel samt til behandling av brystbetennelse og sprukne, blødende brystvorter. Urten har også blitt brukt mot kolikk, diare og andre vanlige spedbarnsplager.

Kamille inneholder stoffer som kan virke avslappende/ beroligende og redusere hevelser i forbindelse med betennelser. Forskerne vet ikke hva den avslappende virkningen kan skyldes, men den betennelsesdempende virkningen tror de skyldes at kamille reduserer produksjonen av stoffer som skaper hevelser når de frigjøres i kroppen. 

Ved søk i våre kilder i mai 2021 fant vi oppsummeringer av forskning på kamille brukt ved det følgende: 

Angst, depresjon og søvnproblemer

Hieu mfl gjennomgikk i 2019 forskningen på kamille mot angst og søvnproblemer, og konkluderte med at det på kort sikt ser ut til å bedre søvnkvaliteten generelt, og dempe symptomer hos personer med konstatert generalist angstlidelse (GAD). De fant ikke svar i studiene som er gjort på om kamille kan hjelpe mot insomnia, eller for personer med konstatert situasjonsangst (state anxiety).

I en annen oppsummering fra samme år av forskningen på ikke-farmakologiske tiltak for bedre søvn, fant Shang mfl at eldre sykehjemsbeboere som fikk kamilleekstrakt sov lengre og bedre. De påpeker imidlertid at antallet studier var lavt, og at resultatene bør tolkes med forsiktighet. 

Yeung mfl oppsummerte i 2018 studier på ulike urter mot angst og depresjon spesifikt hos kreftpasienter, og fant at studiene viste lovende resultater for kamille og noen andre av urtene som var undersøkt, men at det var for få studier til at de kunne si det sikkert.

Diabetes

I en oppsummering fra 2020 av forskningen på kamille for diabetes-pasienter, fant Hajizadeh-Sharafabad mfl at kamille ser ut til å forbedre glykemisk status og redusere oksidativt stress noe hos pasienter med diabetes mellitus. Forfatterne fant motstridende resultater for kamille brukt av pasienter med komplikasjoner av diabetes mellitus, og de fant ingen effekt på inflammatoriske markører. De konkluderte med at selv om forskningsresultatene tyder på at kamille kan være gunstig ved diabetes, trengs det mer forskning før de vil si noe tydeligere.

Hudproblemer og sårheling

I 2014 oppsummerte Tam mfl forskningen som var gjort på ulike stoffer til å behandle sår/ skadet hud ved stomi, og fant at salve/ krem med kamille så ut til å gi bedre resultater enn de andre stoffene som var undersøkt.

Rügge mfl gjennomgikk i 2010 forskningen på kamille mot betennelse, sår og kløe. De konkluderte med at ingen studier hadde klart å underbygge påstander om slik effekt, og påpekte at dette hovedsakelig skyldtes utformingen og kvaliteten på studiene som var gjort.

Håravfall/ hårtap (alopecia)

Ezekwe mfl oppsummerte i 2020 forskningen som var gjort på ulike eteriske/ aromaterapeutiske oljer mot håravfall/ hårtap. De fant at det ikke var noen studier som møtte inklusjonskriteriene deres. Dermed kunne si noe om effekt eller ikke av olje av kamille og andre urter ut fra den forskningen som var gjort.

Insektmiddel

I 2019 fant Asadollahi mfl i sin gjennomgang av forskningen på forskjellige eteriske oljer brukt som beskyttelse at kamille-olje og noen andre ga god beskyttelse i opptil 8 timer, spesifikt mot malariamyggen Anopheles.

Menstruasjonsplager

Khalesi mfl oppsummerte i 2019 forskningen på kamillete for premenstruelle plager til at det ser ut til å lindre smerte og dempe andre symptomer på PMS, men forfatterne påpeker at antallet studier var for lavt til å kunne si det sikkert.

Pattanittum mfl fant i sin Cochrane-oppsummering fra 2016 av studier på forskjellige kosttilskudd - deriblant av kamille - mot smertefull menstruasjon (dysmenore) at studiene som var gjort, ikke ga dokumentasjon av høy kvalitet som støtte for at noen av de undersøkte tilskuddene kan dempe symptomer på dysmenore. 

Migrene

I en gjennomgang av forskningen fra 2020 på ulike urter ved migrene, fant Lopresti mfl lovende funn for kamille som akuttbehandling ved migreneanfall. Forfatterne fant imidlertid høy grad av bias (skjevhet) i mange av studiene de undersøkte, og konkluderte med at de positive funnene bør anses som foreløpige som bør etterprøves i bedre studier.

Munn og tenner

Papadopoulou mfl gjennomgikk i 2021 forskningen på kamille-vann og andre former for munnskylling for personer med tannkjøttbetennelse (gingivitt). De fant at kamille-vann reduserte blødninger og plakk betydelig hos slike pasienter.

Potting mfl gikk i 2006 gjennom forskningen på ulike typer munnskylling spesifikt for kreftpasienter, for forebygge cellegift-relaterte munnsår og betennelser i munnen (oral mukositt). De fant at kamille-vann ikke så ut til å ha noen slik effekt av betydning.

Nevropatiske skader og tilstander

I en oppsummering fra 2019 av Ebrahimi mfl av forskningen på forskjellige naturmidler ved nevropatiske smerter, nummenhet og muskelsvakhet, konkluderte de for kamille med at det var gjort lite forskning, og at denne viste liten eller ingen effekt av klinisk betydning for pasientene. 

Svangerskap, fødsel mv.

En Cochrane-oppsummering fra 2019 av Gordon mfl gjennomgikk forskningen på forskjellige tilpasninger i diett/ kosthold for å redusere kolikk hos spedbarn. Forfatterne fant ingen slike effekter av kamille eller de andre behandlingsforslagene som var inkludert.

Matthhews mfl fant i sin Cochrane-oppsummering fra 2015 at det mangler dokumentasjon av høy kvalitet som støtte for at noen naturmidler - inkludert kamille - hjelper mot kvalme og oppkast i første del av svangerskapet. I en nyere gjennomgang av forskningen (av Khorasani mfl ) fant forfatterne derimot at kamille og enkelte andre urter viste en viss effekt ut over placebo i behandling av milde til moderate slike plager. 

I en annen Cochrane-oppsummering (fra 2011) fant Smith mfl at forskningen på aromaterapeutiske/ eteriske oljer for smertelindring under barnefødsel var av såpass lav metodisk kvalitet at den ikke kunne brukes til å avgjøre om kamille-olje eller andre har effekt av betydning. 

Ghiasi mfl gjennomgikk i 2019 forskningen på aromaterapi med forskjellige essensielle oljer for å berolige fødende kvinner under starten av fødselen. De fant at bl.a kamille ser ut til å ha en slik virkning, men påpekte at den metodiske kvaliteten ved videre forskning på dette bør bli bedre hvis man skal kunne si noe sikrere.

Ifølge Natural Medicines regnes både tysk og romersk kamille som trygt å innta for folk flest i de mengder som man vanligvis finner i mat, men påpeker noen kjente bivirkninger ved bruk i medisinske doser. Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Oralt inntak

Slik bruk av tysk kamille i medisinske doser over kortere tid regnes som muligens trygt, men man vet lite om risiko ved langvarig slik bruk.

Stort inntak av romersk kamille assosieres med kvalme og oppkast. Sporer av den giftige bakterien Clostridium botulinum har også blitt funnet i kamillete av løvblad. Denne bakterien kan forårsake alvorlig forgiftning (botulisme, lenke til Storemedsinske leksikon), også når den forekommer i kamillete.

Det regnes også som muligens trygt å bruke munnskyllevann med tysk kamille, men det fins rapporter om kvalme, samt svie i munnen. 

Inhalering av eterisk olje fra kamille regnes som muligens trygt. Les gjerne mer om sikkerheten ved bruk av aromaterapi med eteriske oljer.

Utvortes bruk

Det regnes også som muligens trygt å smøre krem, salve eller eterisk olje av kamille på huden, men det kan forårsake rød hud og kløe, samt gi irritasjon i øyet dersom det påsmøres nær øynene. 

Kjente interaksjoner

Ifølge Natural Medicines kan tysk kamille interagere med forskjellige typer legemidler så som bedøvende midler som brukes under operasjon (anestesi), p-piller og andre midler som inneholder østrogen, legemidler som brytes ned i leveren, beroligende/ sovemidler og visse kreftmedisiner. Samtidig bruk av kamille med disse kan gi uheldige effekter, for eksempel at effekten av bedøvelse/ beroligende forsterkes. 

I tillegg fant Tan mfl ved gjennomgang av forskningslitteraturen i 2021 på interaksjoner mellom den blodfortynnende medisinen warfarin og ulike naturmidler og kosttilskudd, grunn til å advare mot å bruke bl.a kamille samtidig med warfarin, fordi kamille kan forsterke den fortynnende effekten og øke blødninger. 

Naturmedisin (plantebaserte legemidler, lenke til Helsenorge) bør generelt ikke brukes 1-2 uker før operasjon. Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått anbefalt av denne. Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

For gravide

Natural Medicines fraråder gravide å innta romersk kamille, fordi man mistenker at oralt inntak i medisinske doser kan forårsake spontanabort.

Man vet lite om sikkerheten for gravide ved utvortes bruk av begge typer, og gravide rådes derfor til forsiktighet ved slik bruk. 

For ammende

Det er lite tilgjengelige data om sikkerheten ved bruk av kamille for ammende mødre og spedbarn. Både Lactmed og Natural Medicines råder derfor til forsiktighet inntil mer er kjent. 

Ifølge Lactmed inngår kamille som en vanlig ingrediens i salver på sprukne brystvorter, men påpeker at det likevel fins rapporter om kontakteksem på og rundt brystvortene etter bruk av slik salve.

For barn

Oralt inntak og kamille smurt på huden er studert på barn i korte perioder, og regnes som muligens trygt.

For allergikere

Tysk kamille kan forårsake kryssreaksjon hos de som er allergiske for følsomme for astersfamilien, så som ragweed (beiskambrosia), krysantemum, ringblomster, tusenfryd, solhatt, matrem og melketistel.

For kreftpasienter

Tysk kamille kan gi østrogen-lignende effekter. Natural Medicines råder personer med hormonsensitive tilstander til å unngå bruk av tysk kamille.

Generelle forsiktighetsregler

Kamille er egentlig to planter med lignende innhold og effekter: tysk kamille (Matricaria recutita) og romersk kamille (Chamaemelum nobile). 

Toppen av urten blir brukt til å lage te og flytende ekstrakter, kapsler og tabletter, salver/ kremer og aromaterapeutisk eterisk olje til inhalering eller påsmøring av huden.

Andre navn

Andre norske navn: Kamilleblom, kamilleblomst, kannelblom
Latinsk navn: Chamomilla recutita, Matricaria chamomilla, Matricaria recutita, 
Engelsk navn: Roman/ German Chamomile, German chamomile 
Familie: Kurvplantefamilien (Asteraceae)

Flere av kildene fører til eksterne nettsider:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: