IMCR-studie - Integrated Medical Care Rehabiltation | NAFKAM

IMCR-studie - Integrated Medical Care Rehabiltation

Utvikling og vurdering av gjennomførbarhet av rehabiliteringsprogram for personer som opplever å ha kroniske helseplager både før og etter at de har fjernet alle amalgamfyllingene i tennene – IMCR-studien

Målet med dette prosjektet var å teste gjennomførbarheten av et integrert medisinsk rehabiliteringsprogram som består av et gruppeprogram med fokus på livsstil og selvhjelp samt et individuelt valgt behandlingsprogram. Studien er et oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Det overordnete målet er å lindre eller forkorte sykdommer, bedre livskvalitet, øke evne til mestring av sykdomssituasjoner og bedre uønskede sider ved sykdomsopplevelser. Rehabiliteringsprosjektet (IMCR-studien) er utviklet for pasienter som har fjernet sine amalgamfyllinger, men fortsatt opplever helseplager.  IMCR står for “Integrated Medical Care Rehabilitation”. Det er første gang et slikt rehabiliteringsprogram prøves ut i Norge.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke ulike nasjonale og internasjonale aktører og samarbeidspartnere. 

Prosjektleder: Frauke Musial

Les mer om studien på ICMRs side 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: