Hvitløk ved kreft | NAFKAM

Hvitløk ved kreft

Hvitløk er en matvare og et krydder som i tradisjonell folkemedisin også har blitt brukt til medisinske formål.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Hvitløk (Allium sativum) er en matvare og et krydder som også har vært brukt til medisinske formål.
  • Hvitløk sies å redusere risikoen for visse kreftformer.
  • Dokumentasjonen for denne antakelsen er motstridende og svak og hovedsakelig basert på observasjonsstudier.
  • Det er ikke registrert alvorlige bivirkninger, men det foreligger en risiko for interaksjon med en rekke stoffer, inkludert kreftmedisiner. Allergiske reaksjoner kan også forekomme.

Hvitløk (Allium sativum) er en knollformet plante av løkfamilien og er mye brukt som krydder over hele verden. Hvitløk har også vært brukt innenfor tradisjonell medisin og er i noen sammenhenger hevdet å kunne forebygge kreft. Disse antydningene skriver seg fra funn i observasjonsstudier, hvor man blant annet har sett på hvitløksinntak og risiko for kreft hos aktuelle befolkningsgrupper, samt noen studier som har antydet at hvitløk har gunstig virkning på prosesser som aktivering av kreftfremkallende stoffer, cellevekst og apoptose (celledød). Disse funnene er imidlertid motstridende på grunn av forskjeller i forskningsmetodene som er benyttet, forstyrrende faktorer, samt muligheten for at det har blitt brukt hvitløk av ulike sorter og kvalitet.

Noen kunnskapsoppsummeringer konkluderer med at vanlig hvitløksinntak kanskje kan redusere risikoen for enkelte krefttyper slik som for eksempel magekreft, men disse konklusjonene er basert på ulike typer studier som ofte ikke har blitt kvalitetsvurdert. Det foreligger svært lite klinisk forskning på hvitløk i forbindelse med kreft, og resultatene av de få studiene som finnes er mangelfulle og utilstrekkelige.

Bruk av anbefalte doser eller normale mengder hvitløk i mat medfører liten risiko for bivirkninger, men det kan forekomme interaksjoner mellom hvitløk og legemidler.

Opplysninger om originaldokument:

Edzard Ernst, CAM Cancer Consortium. Garlic (Allium sativum) [online document]. August 14, 2013.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på hvitløk ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av hvitløk

Bivirkninger: Hvitløk anses generelt for å være trygt, men flere mulige bivirkninger er registrert, bla annet allergiske reaksjoner, brennende følelse i munn og svelg, oppblåsthet, magesmerter, metthetsfølelse, tap av matlyst, vond ånde og kroppslukt. Ansiktsrødme, hjertebank, kraftig svette, bronkospasmer, hodepine, svimmelhet, samt økt blødningsfare er også rapportert etter inntak av hvitløk. Brukt på hud, er det registrert brennende følelse i huden og kontaktdermatitt, spesielt hos barn.

Kontraindikasjon: Personer som har kjent allergi for Allium-arter frarådes bruk av hvitløk. Bruk bør også unngås 7 dager før en operasjon på grunn av postoperativ blødningsrisiko. Samtidig bruk med proteasehemmere er kontraindisert  på grunn av risikoen for reduksjon i plasmakonsentrasjon, nedsatt immunforsvar i møte med virus, og mulig motstand mot en eller flere komponenter i medisiner brukt mot HIV og Aids.

Interaksjoner: Hvitløkspreparater kan forstyrre effekten av blodfortynnende midler og medføre økt blødningsrisiko. I laboratorieforsøk har ekstrakt av fersk hvitløk, hvitløk og frysetørret hvitløk vist seg å kunne forstyrre metabolske prosesser og muligens påvirke virkningen av medisiner med virkestoffer som cyclofosfamid, diklofenak, haloperidol, ibuprofen, naproxen, paclitaxel, piroxixan, tamoksifen, ondansetron og etoposid. I tillegg er det knyttet bekymring til om hvitløkspreparater kan forstyrre effekten av HIV-medisiner (se kontraindikasjon).

Annet/vær ekstra obs på: Hvitløkspreparater kan variere i kvalitet, derfor er det tilrådelig å se etter merkingen GAP og GMP, og at de fyller kravene til de europeiske retningslinjene «Quality of Herbal Medicinal products».
Overdoser av hvitløk og hvitløksprodukter kan forårsake kvalme og oppkast.
Gravide og ammende rådes til å ikke bruke hvitløk i doser som overstiger normalt kosthold, da dokumentasjonen på sikkerhet er utilstrekkelig.   

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: