Helsepolitisk barometer 2021

En betydelig andel av den norske befolkningen bruker alternativ behandling, og tar slik et stort ansvar for helsa si ved å oppsøke utøvere eller drive egenbehandling med urter og/eller selvhjelpsteknikker. 

Også i 2021-utgaven av Kantars Helsepolitiske Barometer viste svarene på NAFKAMs spørsmål at befolkningen har forventninger til at tjenester som tilbys på dette markedet, er trygge for dem å bruke.

Spørsmålene vi stilte i denne utgaven, var som følger:

1. Alternative behandlere som ønsker det kan føres opp i et offentlig register. Hensikten med dette registeret er å bidra til økt sikkerhet og vern av pasienter som oppsøker alternativ behandling. Bør myndighetene sette minimumskrav til medisinske kunnskaper hos de som vil føres opp i dette registeret? 

2. Hvis du har en kronisk, men ikke livstruende sykdom eller plage og trenger behandling, hvilket av følgende svaralternativ er mest beskrivende for deg? 

3. Tenk deg at du har ansvar som forelder eller foresatt for et barn under 12 år. Ville du ha vurdert å bruke alternativ behandling for å behandle (forebygge, lindre eller kurere) et helseproblem hos dette barnet? 

4. I Norge har vi ingen instans som tar imot og systematiserer bivirkninger ved bruk av alternativ behandling, slik vi har for legemidler. Syns du at vi trenger en slik instans også for alternativ behandling? 

5. Tenk deg at du har en kronisk (langvarig, men ikke dødelig) lidelse og av den grunn går til behandling som du selv betaler, 1-2 ganger pr måned. Hvordan vil en prisøkning på 25% påvirke dette? 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: