Gurkemeie og kurkumin ved kreft | NAFKAM

Gurkemeie og kurkumin ved kreft

Gurkemeie er en urt som hevdes å kunne hjelpe mot mange ulike plager, deriblant kreft. Hva sier forskningen om dette?

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Gurkemeie (Curcuma longa) er en urt. Kurkumin er den største bestanddelen i urtens jordstengel og er mest kjent som krydder og matfargemiddel.
  • Dokumentasjonen for effekt og eventuell virkningsgrad av kurkumin i forebygging eller behandling av kreft er utilstrekkelig.
  • Basert på den tradisjonelle bruken av gurkemeie og doseeskaleringsstudier, regnes bruk av kurkumin som trygt.

Kurkumin eller diferuloylmethane er den største bestanddelen og den aktive komponenten i krydderet gurkemeie (jordstengelen av Curcuma longa), en urt som tilhører ingefærfamilien (Zingiberaceae). Kurkumin hevdes å kunne forebygge kreft og virke krefthemmende. Det har vært antydet at kurkumin kan ha gunstig effekt både brukt alene og i kombinasjon med standardbehandling.

Det er per i dag ikke vitenskapelig dokumentert at bruk av kurkumin har effekt ved kreft. Forskningen er utilstrekkelig og mangler dobbeltblindede, randomiserte kliniske studier. Tilgjengelig dokumentasjon er hovedsakelig funn fra små og ukontrollerte studier.

Gurkemeie, som inneholder kurkumin, er generelt ansett som trygt av US Food and Drug Administration (FDA). Bruk av urten i form av ren kurkumin, er gjennom epidemiologiske funn og flere kliniske studier bekreftet trygt i doser opp til 12 g per dag over en periode på flere måneder. Bivirkningen som er oftest rapportert i kliniske studier er perifer nevropati, det vil si sykdommer i perifere nerver.

Opplysninger om originaldokument:
Klara Rombauts, Liene Dhooghe, CAM-Cancer Consortium. Curcumin [online document]. May 7, 2014. 

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på gurkemeie/kurkumin ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av gurkemeie og kurkumin

Bivirkninger: Gurkemeie som inneholder kurkumin, anses som trygt, og er i studier rapportert trygt i doser opp til 8g/dag i 18 måneder, eller hele 12g/dag i tre måneder. Theracurmin, et kurkuminprodukt forbedret for lettere å tas opp i kroppen, er heller ikke notert å forårsake alvorlige bivirkninger.
Mindre bivirkninger som kan forekomme er uro i mage/tarm og muligheten for allergisk hudreaksjon ved påsmøring av hud.

Kontraindikasjon: Tilgjengelig dokumentasjon har ikke registrert noen kontraindikasjoner. Det er en hypotetisk risiko for at kurkumin kan ha blodfortynnende egenskaper, men det gjenstår å vise om kurkumin kan forstyrre virkningen av blodfortynnende medisiner.

Interaksjoner: Kurkumin har i dyrestudier og cellestudier vist antydning til å kunne påvirke CYP-enzymer og kan dermed kanskje forstyrre virkningen av medisiner som brytes ned ved hjelp av CYP-enzymer.

Annet/vær ekstra obs på: Ingen kjente.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: