Gerson-terapi ved kreft | NAFKAM

Gerson-terapi ved kreft

Gerson-terapien er et svært strengt behandlingsregime som hevdes å være nyttig mot kreft og andre sykdommer. Metoden mangler dokumentasjon for effekt og er forbundet med betydelige risikomomenter.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Gerson-terapi består av en spesiell diett, kosttilskudd og kaffeklyster som sammen skal avgifte og stimulere stoffskiftet i kroppen.
  • Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon som støtter påstander om at Gerson-terapien har effekt i forbindelse med kreft.
  • Funn fra forskning tyder på at noen deler av terapien (spesielt kaffeklyster) er potensielt farlige ved overdreven bruk.
  • Gerson-terapien er forbundet med to betydelige risikomomenter: brukere anbefales å stoppe konvensjonelle kreftbehandlinger og metoden mangler dokumentasjon på effekt. Disse momentene oppveier eventuelle fordeler forbundet med Gerson-terapien.

Gerson-terapien bruker et spesielt kosthold, kosttilskudd, samt kaffeklyster for å «avgifte» og stimulere kroppens stoffskifte. Tilhengere hevder at Gerson-terapien kan balansere nivåene av kalium og natrium i kroppen, fjerne giftstoffer, friske opp leverfunksjonen, samt forbedre den generelle ernæringsstatusen. Dette hevdes videre å være en effektiv behandling for kreft og andre sykdommer.

Tilgjengelig forskning består av en metodisk svak enkeltstudie av retrospektiv art, samt noen pasienttilfeller. Disse gir ingen støtte for at Gerson-terapi kan være effektiv behandling for personer med kreft.

En gjennomgang av noen lovende pasienttilfeller, konkluderte med at det kan se ut til at bruk av metoden kan ha noen positive konsekvenser både fysisk og psykologisk, men disse funnene har ikke kommet til syne i vitenskapelig anerkjent forskning.

Derimot finnes vitenskapelige funn som tyder på at elementer ved Gerson-terapien (spesielt kaffeklyster) er potensielt farlige ved overdreven bruk. I tillegg til dette kan forventninger om tidsbruk, penger og andre ressurser være en ekstrem påkjenning for pasienter som velger å benytte seg av behandlingen.

Den største risikoen er at pasienter frarådes bruk av konvensjonell cellegiftbehandling samtidig som en benytter Gerson-terapien.

Opplysninger om originaldokumentet: Helen Cooke, Helen Seers, CAM-Cancer Consortium. Gerson therapy [online document]. February 8, 2017.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på Gerson-dietten ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av Gerson-terapi

Bivirkninger: Det er rapportert om mulighet for flere alvorlige bivirkninger ved Gerson-terapien.
Kaffeklyster: tilfeller av alvorlige sykdommer, kolitt, kaliummangel, elektrolyttubalanse, ubalanse og til og med død er registrert som bivirkninger av egenbehandling med Gerson-terapien. Det antas at fortsatt egenbehandling med kaffeklyster kan svekke tarmens naturlige funksjon og medføre forstoppelse og kolitt (betennelse i tykktarm).
Streng diett: Gerson-terapien hevder den strenge dietten virker avgiftende på kroppen. Sammen med kaffeklysterene kan dette forårsake en betennelseslignende reaksjon som anses som en del av tilfriskningsprosessen. Mulige bivirkninger av denne kombinasjonen inkluderer dehydrering, kvalme, diare, influensalignende symptomer og død.
Kalium: Det er knyttet bekymring til diettens høye inntak av kalium. Personer med for høyt kaliumnivå kan lide av hyperkalemi som kan medføre symptomer som nummenhet i muskler, prikking, unormal hjerterytme, lammelse og mulig hjertesvikt.
Juice fra kalvelever: Tidlige retningslinjer for dietten innebar å drikke juice av kalvelever, men denne delen ble tatt ut av programmet i 1989 etter et tilfelle med en pasient som ble smittet av Campylobacter-infeksjon. Samme infeksjon er mistenkt som årsak til dødsfall på 9 kreftpasienter i 1981. Etter 1989 ble praksisen endret fra å drikke leverjuice til å motta injeksjoner med råleverekstrakt.

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: Grunnet den komplekse sammensetninga av Gerson-terapien, er det sannsynlig at det kan oppstå mange interaksjoner med legemidler.

Annet/vær ekstra obs på: Det er generelt knyttet flere bekymringer til bruk av Gerson-terapien og dens mulige konsekvenser. Den største bekymringen er at terapien anbefaler pasienter til å velge bort ordinær skolemedisinsk kreftbehandling som for eksempel cellegift.
I tillegg mangler det forskning på både eventuell effekt mot kreft, samt sikkerhet vet regimet. På grunn av dette, samt viten om de potensielle farene ved behandlingsregimet, har Nasjonalt kreftinstitutt i USA har direkte frarådet pasienter å søke behandling fra Gerson-klinikken.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: