Lov og rett

Målet med denne seksjonen er at pasienter, pårørende, behandlere og helsepersonell skal finne informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for alternativ behandling i Norge.

Grunnleggende

Norske pasientorganisasjoner

5. september 2022
Det fins mange interesseorganisasjoner for pasienter, deres pårørende eller etterlatte. Slike kan være kilder til mer kunnskap, erfaringsutveksling og sosialt fellesskap med utgangspunkt i en felles sykdom/ helsetilstand.
Grunnleggende

Rettigheter ved fjernsalg

16. juni 2022
Vet du hvilke rettigheter du har hvis du handler kosttilskudd på nett eller gjennom telefonsalg?
Grunnleggende

Lenkeliste for lovverket

16. juni 2022

I lista under finner du lenker til de mest sentrale lover og regler som gjelder for eller berører alternativ behandling i Norge.

Grunnleggende

Forbrukertilsynets retningslinjer og råd

6. januar 2020

Forbrukertilsynet har laget retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling. Dette gir deg som utøver svar på hva som er lov og ikke lov i den forbindelse.

Grunnleggende

Din juridiske sikkerhet

19. februar 2019
Visste du at du i stor grad selv må finne ut av hvordan du er juridisk sikret når du bruker alternativ behandling?
Grunnleggende

Hva er lov og ikke?

12. juli 2018
For å gi behandling som har til hensikt å kurere alvorlig sykdom må man ha autorisasjon som helsepersonell med mindre behandlingen gis i samarbeid med pasientens lege.
Grunnleggende

Lov og rett

20. april 2018
Målet med denne seksjonen er at pasienter, pårørende, behandlere og helsepersonell skal finne informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for alternativ behandling i Norge.
Grunnleggende

Hvordan vurdere informasjon?

20. april 2018

Mye av informasjonen som gis om alternativ behandling er laget av de som har interesse av at du bruker slik behandling. Denne informasjonen er ofte unøytral.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: