Essiac (urteblanding)

Essiac er en urteblanding som hevdes å hjelpe mot kreft og bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling, å stimulere immunforsvaret, redusere betennelser og avgifte kroppen. I tillegg hevdes det at den reduserer depresjon og angst.
Image
To gule, rykende kopper på et bord. Blå bakgrunn.

Essiac er en urteblanding som vanligvis inntas som te. Den har blant annet blitt presentert som virksom mot kreft og mot bivirkninger av konvensjonell kreftbehandling. Les mer om Essiac brukt ved kreft her.

Det har blitt sagt at den stimulerer immunforsvaret, reduserer betennelser og avgifter kroppen. I tillegg hevdes det at bruk av Essiac også reduserer depresjon og angst. Det finnes ikke solid kunnskap som støtter dette. Det har derimot blitt funnet risiko for betydelige bivirkninger.

Essiac består av en blanding av urtene storborre, indisk rabarbrarot, engsyre og rødalm. En forklaring på hvorfor dette skal være gunstig, går ut på at sammensetningen og blandingsforholdet mellom de nevnte urtene skal være ekstremt nøye vurdert og fastsatt, til å angivelig få nye virkninger ved at de interagerer med hverandre. 

Forklaringen om virkning mot kreft går ut på at urtene skal få kreftceller til å trekke seg tilbake dit de opprinnelig kommer fra, hvor de deretter vil krympe og forsvinne.

Teorien om at Essiac renser kroppen, bygger blant annet på antakelsen om kroppens behov for hjelp utenfra til renselse, detox og avgiftning. Les mer om detox her.

Forskning på de enkelte urtene i Essiac viser at de inneholder antioksidanter og stoffer med antivirale (Store medisinske leksikon) effekter. I tillegg inneholder de stoffer som kan øke blodsirkulasjonen, ha positiv effekt på huden og stabilisere blodsukkeret. Man kan imidlertid ikke gå ut fra at en blanding av disse urtene automatisk vil gi de samme effektene. Den nevnte forskningen er gjort på dyr og på celler i laboratorium, og resultater fra slik forskning kan generelt ikke overføres til å gjelde også for menneskekroppen. 

Ved søk i våre kilder i desember 2019 fant vi ingen systematiske kunnskapsoppsummeringer av forskning på selve urteblandingen Essiac. Etter våre kriterier finnes det derfor ikke tilstrekkelig dokumentasjon på om urteblandingen virker mot noen helseproblemer eller ikke. Teoriene om virkningsmekanisme anses verken som mulige eller tilstrekkelige forklaringer etter gjeldende vitenskapelige standarder og prinsipper. 

Det foreligger generelt lite dokumentasjon av sikkerheten ved selve urteblandingen. Hver for seg, er det kjent at urtene som inngår kan gi ulike bivirkninger, så som mage/ tarm-plager, svie i munnen og halsen, virke avføringsstimulerende (lakserende) og gi diare, kvalme og oppkast, samt allergiske nese- og hudreaksjoner.

Bruk av noen av urtene knyttes også til elektrolyttap (særlig kalium), forhøyet nivå av hormonet aldosteron, benskjørhet, økt mengde av proteinet albumin, blod i urinen (hematuri), pigmentflekker i tarmslimhinnen (pseudomelanosis coli), forstyrrelser i hjerterytmen (arytmi), muskelsvakhet, nyresykdom (nefropati), vann i kroppen (ødem) og skade på leveren (levertoksisitet). Det er også rapportert om alvorlige tilfeller av kramper og spasmer. For noen av urtene mistenker man også at de kan øke risikoen for kreft. Man vet også at noen av urtene kan svekke effekten av visse medisiner og påvirke resultatet av medisinske prøver.

Man vet for lite til å utelate at slike effekter kan oppstå også når urtene kombineres til Essiac. Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) via din lege (eller annet autorisert helsepersonell) med de spørsmål dere måtte ha. RELIS har også en åpen, søkbar database på nettstedet med spørsmål og svar. 

For gravide og ammende

Man vet lite om sikkerheten ved Essiac for gravide, foster og spedbarn som ammes. Foreløpig forskning antyder at noen av urtene kan gi sammentrekninger i livmoren og blødninger hos gravide. Man vet for lite til å utelate at slike effekter kan oppstå også når urtene kombineres til Essiac. Natural Medicines fraråder derfor gravide og ammende å bruke disse urtene inntil mer er kjent.  

For kreftpasienter

Noen nettsteder som anbefaler/ selger Essiac råder kreftpasienter til å avstå fra medisinsk kreftbehandling samtidig som de bruker Essiac. NAFKAM fraråder generelt å bytte ut nødvendig virksom medisinsk behandling til fordel for alternativ behandling. 

Generelle forsiktighetsregler

Essiac er et kanadisk, registrert varemerke for et kosttilskudd. 

Essiac kan spores tilbake til 1920-tallet, da den kanadiske sykepleieren Renée Caisse lanserte det som oppskriften på en naturlig kreftbehandling fra den indianske folkemedisinen. Det sies at hun fikk denne fra en pasient som angivelig hadde overlevd kreft ved hjelp av denne urteblandingen. «Essiac» er etternavnet hennes stavet bakvendt.

Flor-Essence er en variant av Essiac, som i tillegg inneholder brønnkarse, benediktinertistel, rødkløver og tare. Disse urtene er sammen tenkt å skulle forsterke virkningen av det originale produktet. Etter våre kriterier finnes det heller ikke dokumentasjon på om denne urteblandingen virker mot noen helseproblemer eller ikke. Forsiktighetsreglene som gjelder for Essiac, gjelder også for Flor-Essence. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: