Chaga

I denne artikkelen finner du opplysninger om hva soppen Chaga (Inonotus obliquus, kreftkjuke) er; hvordan den har vært brukt som medisin og hva vi vet fra forskningen om virkning og bivirkninger.
Image
Kreftkjuke-te.
Foto: Colourbox.com

Chaga er en sopp som hovedsakelig vokser på bjørketrær i Europa, Russland, Korea og deler av USA og Canada. Man vet at chaga inneholder stoffer som har antioksidative egenskape (Store norske leksikon), som kan påvirke immunforsvaret, og som kan senke blodsukkeret og kolesterolet.

Soppen har opp gjennom tiden vært brukt i flere folkemedisinske tradisjoner til mange forskjellige formål, blant annet ved hjerte- karsykdom, diabetes, magekatarr, kreft, leversykdom, tuberkulose og parasittsykdom.

I dag finner man på nettet også påstander og teorier om effekt ved blant annet AIDS, Alzheimers, angst, Parkinsons og leddgikt.

Virker det?

Pr juli 2021 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer av forskningen på effekt av chaga. Etter våre kriterier finnes det derfor ikke solid kunnskap om chaga har effekt eller ikke mot noen helseproblemer.

Er det trygt?

Ifølge Natural Medicines foreligger det for lite pålitelig dokumentasjon til å kunne si noe om sikkerheten ved bruk av chaga.

Det fins forholdsvis få rapporter om bivirkninger ved bruk av chaga. Det er ikke det samme som at det regnes som trygt. Noe av det man vet, er at soppen inneholder oksalatsom ved høy bruk kan skade nyrene. 

Tradisjonsbruk innebærer tørking og oppmaling av soppen til pulver, som brukes i te/ avkok og lignende. Bruk av midler fra naturen som ikke er fremstilt under kontrollerte forhold kan medføre annen type risiko enn det som er nevnt her, blant annet knyttet til renheten og det faktiske innholdet. 

Man vet fra forskningen at chaga påvirker effekten av visse legemidler, urter og kosttilskudd. Samtidig bruk kan resultere i at effekten av viktig medisin svekkes, eller at visse effekter blir forsterket til farlige nivåer.

Noen grupper bør kke uten videre bruke chaga:

  • Personer med  autoimmun sykdom anbefales ikke å bruke chaga fordi soppen kan gjøre immunforsvaret mer aktivt og dermed forverre symptomene på sykdommer som MS, lupus, leddgikt med flere.
  • Personer med blødersykdom bør ikke bruke chaga, fordi det er mistanke om at soppen øker risikoen for blødning hos denne gruppen.
  • Personer med diabetes bør ved bruk følge ekstra nøye med på tegn på lavt blodsukker og målingen av blodsukkeret sitt: Siden chaga kan påvirke blodsukkeret, kan det hende at dosen med diabetesmedisin bør vurderes og justeres av lege. 
  • Personer som har planlagt operasjon bør stoppe bruk av chaga to uker før operasjonen. Grunnen til dette er at chaga kan påvirke blodsukkeret og øke risikoen for blødning.

For gravide og ammende

LactMed inneholdt på søketidspunktet ingen informasjon om chaga. Natural Medicines fraråder inntil videre gravide og ammende å bruke chaga, fordi det mangler pålitelig informasjon om sikkerheten for disse gruppene. 

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Chaga selges blant annet som ferdig te, flytende ekstrakt, tabletter, kapsler, i pulverform og som rå vare.

Latinsk navn: Inonotus obliquus
Andre norske navn: kreftkjuke
Andre navn: Birch Mushroom, Chaga Conk, Chaga Mushroom, Champignon de l’Immortalité, Cinder Conk, Clinker Polypore, Diamant de la Forêt, Don de Dieu, Siberian Chaga, Tchaga.

Kilder

Flere av lenkene lenkene under fører til eksterne sider hvor vi har hentet informasjon.

Les mer

Chaga mot kreft?

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: