Chaga | NAFKAM

Chaga

I denne artikkelen finner du opplysninger om hva soppen Chaga (Inonotus obliquus, kreftkjuke) er; hvordan den har vært brukt som medisin og hva vi vet fra forskningen om virkning og bivirkninger.

Chaga er en sopp som hovedsakelig vokser på bjørketrær i Europa, Russland, Korea og deler av USA og Canada. Den har opp gjennom tiden vært brukt i flere folkemedisinske tradisjoner til mange forskjellige formål, blant annet ved hjerte- karsykdom, diabetes, magekatarr, kreft, leversykdom, tuberkulose og parasittsykdom.

I dag finner man på nettet også påstander og teorier om effekt ved blant annet AIDS, Alzheimers, angst, Parkinsons og leddgikt.

Virker det?

Det er gjort studier på medisinsk bruk av chaga. Fra forskningen som er gjort, vet man at den inneholder stoffer som har antioksidative egenskaper; kan påvirke immunforsvaret og muligens også senke blodsukkeret og kolesterolet.

Pr november 2019 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer av forskningen på effekt av chaga. Etter våre kriterier finnes det derfor ikke sikker viten om chaga virker mot noen helseproblemer eller ikke.

Er det trygt?

Det fins få rapporter om bivirkninger ved bruk av chaga. Det er ikke det samme som at det regnes som trygt. Noe av det man vet, er at soppen inneholder et stoff som kalles oksalat, som kan skade nyrene.

Noen persongrupper bør ikke uten videre bruke chaga:

  • Gravide og ammende anbefales å være på den sikre siden og ikke bruke chaga, fordi det mangler forskning på sikkerheten.  
  • Personer med en autoimmun sykdom anbefales ikke å bruke chaga fordi soppen kan gjøre immunforsvaret mer aktivt og dermed også forverre symptomene på autoimmune sykdommer (MS, lupus, leddgikt med flere).
  • Personer med blødersykdom bør ikke bruke chaga, fordi det er mistanke om at soppen kan øke risikoen for blødning.
  • Personer med diabetes bør ved bruk følge ekstra nøye med på tegn på lavt blodsukker og målingen av blodsukkeret sitt: Siden chaga kan påvirke blodsukkeret, kan det hende at dosen med diabetesmedisin bør vurderes og justeres av lege. 
  • Personer som har planlagt operasjon bør stoppe bruk av chaga to uker før operasjonen. Grunnen til dette er at chaga kan påvirke blodsukkeret og øke risikoen for blødning.

Selv om mulighetene for at chaga kan interagere med medisiner, urter og kosttilskudd er mangelfullt undersøkt, vet man at soppen kan påvirke effekten av noen slike midler. 

Vi anbefaler derfor at du snakker med legen din dersom du vurderer å bruke chaga, slik at du kan få en individuell vurdering basert på din helsesituasjon og de midlene du eventuelt allerede bruker. Dette gjelder særlig dersom man har en alvorlig sykdom.

Chaga selges blant annet som ferdig te, flytende ekstrakt, tabletter, kapsler, i pulverform og som rå vare.

Bruk av midler fra naturen som ikke er fremstilt under kontrollerte forhold kan medføre annen type risiko enn det som er nevnt her, blant annet knyttet til renheten og det faktiske innholdet. Kosttilskudd inneholder heller ikke alltid det samme som står på innholdsfortegnelsen. Les mer i artikkelen vår om generelle forsiktighetsregler.

Latinsk navn: Inonotus obliquus
Andre norske navn: kreftkjuke
Andre navn: Birch Mushroom, Chaga Conk, Chaga Mushroom, Champignon de l’Immortalité, Cinder Conk, Clinker Polypore, Diamant de la Forêt, Don de Dieu, Siberian Chaga, Tchaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder

Les mer

Chaga mot kreft?

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: