Cannabis og cannabinoider ved kreft | NAFKAM

Cannabis og cannabinoider ved kreft

Produkter av cannabis og cannabinoider, både til rekreasjon og til medisinsk bruk, er ulikt regulert fra land til land. Lovlig bruk i Norge betinger resept fra lege. Alle andre former for bruk reguleres av narkotikalovgivningen.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på cannabis ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

NB: Reguleringen av både medisinsk bruk av cannabis og rekreasjonsbruk varierer mye fra land til land. CAM Cancers oppsummering er skrevet fra et internasjonalt ståsted, uten å måtte ta hensyn til de reguleringer for cannabid som nafkam.no må ta hensyn til i Norge

Begrepet medisinsk cannabis betegner ekstrakter eller preparater fra urten Cannabis sativa L. (hamp), som brukes til medisinske formål. Ingrediensene som er karakteristiske for hampfamilien er cannabinoider, som er ansvarlig for de farmakologiske effektene. Medisinsk cannabis er vanligvis brukt mot spastisitet, kvalme og oppkast forårsaket av cellegift, anoreksi og kroniske smerter.

Resultatene fra randomiserte kontrollerte studier av medisinsk cannabis og cannabinoider brukt i symptomrelatert terapi indikerer:

  • Kvalme og oppkast: En mindre forbedring av virkningen av standard antiemetika (kvalmestillende midler) på cellegiftfremkalt kvalme og oppkast, men ikke på kvalme og oppkast fremkalt av strålebehandling.
  • Anoreksi: Ingen til liten appetittøkende effekt
  • Smaksforstyrrelser: Foreløpig dokumentasjon for mulig forbedring ved smaksforstyrrelser.
  • Smerter: Ingen effekt på kreftrelatert smerte, men liten forbedring av nevropatisk smerte i pasienter som ikke har kreft.

Påvirkning på sentralnervesystemet er vanlig ved bruk av medisinsk cannabis og cannabinoider. Effektene er doseavhengige og inkluderer humørsvingninger (eufori og dysfori), hukommelsesforstyrrelser, tåkesyn og svimmelhet, samt tørr munn. Risikoen for interaksjoner med medisiner med de forskjellige medisinske cannabis- og cannabinoidpreparatene er lav.

Opplysninger om originaldokumentet:

Horneber M, Landwehr C, Kalbermatten Magaya N, Ritter C, Ziemann C, KOKONbase team, CAM-Cancer Consortium. Medical cannabis and cannabinoids [online document]. July 2020.

 

Mulig risiko ved bruk av cannabis og cannabinoider

Bivirkninger: Avhengig av dose, forekommer følgende bivirkninger ofte: Humørsvingninger (eufori så vel som dysfori), depresjon, angst og paranoia, følelse av depersonalisering, hallusinasjoner, hukommelsessvikt, tåkesyn og svimmelhet. Uønskede kardiovaskulære effekter er unormalt lavt blodtrykk (hypotensjon) og rask hjerteaktivitet (takykardi). Munntørrhet oppstår ofte når du bruker cannabis. I studier på pasienter med epilepsi har det blitt rapportert om søvnighet, tretthet, oppkast, feber, sløvhet og forhøyede leververdier

Kontraindikasjon: ​​​​Epidemiologiske data antyder mulig sammenheng mellom utstrakt røyking av cannabis og utvikling av psykotiske lidelser. Sammenhengen er ikke entydig påvist, men familiehistorie med psykotiske lidelser er kontraindikasjon for cannabisbaserte medisiner.
THC er påvist å gå over i morkake og brystmelk, det kan muligens også påvirke sædmengde og spermbevegelighet hos menn. Gravide, ammende, samt kvinner og menn som prøver å få barn frarådes bruk av cannabisprodukter.
Noen cannabisprodukter/-medisiner inneholder hjelpestoffer som kan forårsake allergi (for eksempel sesamolje)

Interaksjoner: Interaksjonspotensialet til de forskjellige preparatene av medisinsk cannabis og cannabinoider er lavt.

Annet/vær ekstra obs på: Bruk av cannabisbaserte medisiner kan muligens redusere evnen til å kjøre bil, spesielt i perioder med økning av doser.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: