Cannabis og cannabinoider ved kreft | NAFKAM

Cannabis og cannabinoider ved kreft

Produkter av cannabis og cannabinoider, både til rekreasjon og til medisinsk bruk, er ulikt regulert fra land til land. Lovlig bruk i Norge betinger resept fra lege. Alle andre former for bruk reguleres av narkotikalovgivningen.

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

NB: Reguleringen av både medisinsk bruk av cannabis og rekreasjonsbruk varierer mye fra land til land. CAM-Cancers oppsummering er skrevet fra et internasjonalt ståsted, uten å måtte ta hensyn til de reguleringer som nafkam.no må ta hensyn til I Norge

 

  • Cannabis-baserte legemidler inneholder planteekstrakter fra Cannabis sativa L. eller isolerte stoffer som finnes i Cannabis sativa.
  • En metaanalyse har påvist at cannabis-baserte legemidler kan ha effekt mot kvalme og oppkast forårsaket av cellegiftbehandling, sammenlignet med vanlige kvalmestillende medisiner brukt før 5HT3-antagonister/serotoninantagonister ble utviklet.
  • I dag finnes det ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å anbefale regelmessig bruk av cannabis-baserte legemidler i behandling av pasienter med manglende matlyst og avmagring på grunn av kreft.
  • En kunnskapsoppsummering antyder at cannabis-baserte legemidler kan ha en smertestillende effekt på linje med svake opioider. Mer forskning er nødvendig for å kunne si noe om effekten av cannabis-baserte legemidler mot smerter som ikke lindres tilstrekkelig av opioider.
  • Den største begrensningen ved cannabis-baserte legemidler ser ut til å være deres bivirkninger på sentralnervesystemet.

Begrepet medisinsk cannabis betegner ekstrakter eller preparater fra urten Cannabis sativa L. (hamp), som brukes til medisinske formål. Betegnelsen cannabinoider omfatter de naturlige eller syntetiserte forbindelser (delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol og andre) som finnes i Cannabis sativa, og som påvirker det endocannabinoide systemet i kroppen.

Medisinsk cannabis og cannabinoider er hevdet å ha en kvalmestillende effekt hos pasienter som mottar cellegift eller strålebehandling, og hos pasienter med langtkommet kreft som har kvalme av forskjellige årsaker. Medisinsk cannabis og cannabinoider hevdes også å stimulere appetitt og matinntak hos kreftpasienter med avmagring. Videre er det påstander om at cannabis-baserte legemidler har en smertestillende effekt hos kreftpasienter. Det er også fremmet hypoteser om at cannabis-baserte legemidler kan virke hemmende på vekst av hjernesvulster. Det finnes i dag ingen dokumentasjon som bekrefter at cannabis har effekt som cellegift.

En metaanalyse har bekreftet at bestanddelen tetrahydrocannabinol (THC) har en kvalmestillende effekt, sammenlignet med kvalmestillende medisiner som ble brukt i standardbehandling fram til utviklingen av 5HT3-antagonister/serotoninantagonister for kvalme og oppkast forårsaket av cellegift. Hvorvidt cannabis-baserte legemidler kan være et reelt alternativ til nåværende kvalmestillende medikamenter, for eksempel hos pasienter som ikke har effekt av standardbehandling, er fortsatt uklart. Det er behov for mer forskning på dette. For pasienter med kvalme forårsaket av strålingsbehandling og pasienter med langtkommet kreft og kvalme av ulike årsaker, viser forskningen begrenset støtte til bruk av cannabis-baserte legemidler. Dokumentasjonen er imidlertid utilstrekkelig til å si noe sikkert om effekt.

Om cannabis-baserte legemidler har effekt mot nedsatt appetitt og avmagring som følge av kreft, er fortsatt udokumentert. Forskningen som foreligger på feltet har fått mye kritikk for metodikk, og dokumentasjonen regnes som utilstrekkelig og usikker med stor variasjon i funn.

For kreftpasienter med ulike smertesyndromer antyder flere randomiserte kontrollerte studier at cannabis-baserte legemidler kan ha smertestillende effekt på linje med svake opioider. Flere pågående kliniske studier forsøker å avklare eventuell effekt av cannabis-baserte legemidler som tilleggsmedisin mot smerter som ikke lindres tilstrekkelig av opioider. Noen av studiene viser antydning til lovende resultater. Denne forskningen er per dags dato ikke avsluttet og konkludert.

Den største begrensningen ved bruk av cannabis-baserte legemidler ser ut til å være bivirkninger på sentralnervesystemet. Kontraindikasjoner og risiko for interaksjoner med andre legemidler er kjente problemstillinger. I tillegg er bruk av cannabis-baserte legemidler avhengig av det enkelte lands lovgivning.

Cannabis-baserte legemidler er ikke sett på som førstelinjemedikamenter for de overnevnte plager, men kan i enkeltsaker se ut til å være et mulig supplement til andre kvalme- eller smertestillende medikamenter. På samme måte kan cannabis-baserte legemidler se ut til å forbedre smaks- og luktesans, samt appetitt hos pasienter som opplever avmagring som følge av kreftsykdommen, og som ikke har hjelp av ordinære medisiner. Tross dette må toksisiteten til cannabis og risikoen for uheldige bivirkninger tas i betraktning ved vurdering av behandling med cannabis-baserte legemidler.

Opplysninger om originaldokumentet:
Natalie Magaya-Kalbermatten, CAM-Cancer Consortium. Cannabis and cannabinoids [online document]. January 19, 2016.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på cannabis ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer. 

Mulig risiko ved bruk av cannabis og cannabinoider

Bivirkninger: Relatert til sentralnervesystemet: humørsvingninger, depresjon, angst, paranoia, depersonalisering, hallusinasjoner, hukommelsessvikt, sløret syn og svimmelhet. Andre kjente bivirkninger: lavt blodtrykk, hjerteklapp, munntørrhet

Kontraindikasjon: ​​​​Epidemiologiske data antyder mulig sammenheng mellom utstrakt røyking av cannabis og utvikling av psykotiske lidelser. Kausalitet er ikke entydig påvist, men familiehistorie med psykotiske lidelser er kontraindikasjon for cannabisbaserte medisiner.
THC er påvist å gå over i morkake og brystmelk, samt muligens påvirke sædmengde og spermbevegelighet hos menn. Gravide, ammende, samt kvinner og menn som prøver å få barn, frarådes bruk av cannabisprodukter.
Noen cannabisprodukter/-medisiner inneholder hjelpestoffer som kan forårsake allergi (for eksempel sesamolje)

Interaksjoner: Cannabis ser ut til å påvirke effekten av anti-Parkinson-legemidler. Kan forårsake farmakokinetiske interaksjoner da cannabis/cannabinoider kan forstyrre metabolismer i leveren. Foreløpig ukjent om mulige interaksjoner med andre sentralt aktive stoffer, for eksempel psykiatrisk medisinering eller med urteprodukter.

Annet/vær ekstra obs på: Bruk av cannabisbaserte medisiner kan muligens redusere evnen til å kjøre bil, spesielt i perioder med økning av doser.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: