Cannabis

I Norge er lovlig bruk av cannabis begrenset til visse legemidler basert på planten Cannabis sativa, som krever resept fra lege.
Image
Foto av cannabisplante
Foto: Colourbox.com

Slike produkter omtales gjerne som "medisinsk cannabis", og bruk av dem som "medisinsk bruk av cannabis". Behandling med dem regnes som skolemedisin, ettersom behandleren må være lege og bruken foregår i regi av helsetjenesten.

Alle andre former for og bruk av cannabis som ikke er fremskaffet på resept fra lege, er ulovlig ihht norsk narkotikalovgivning. Ulovlig bruk regnes i Norge ikke som "alternativ behandling". 

Narkotikalovgivningen varierer fra land til land, slik at hva som regnes som lovlig medisinsk bruk av cannabis varierer. Noen steder er cannabis regulert slik at anskaffelse og bruk til medisinske formål kan skje uten resept fra lege, og cannabis kan der forstås og håndteres som alternativ behandling.

NAFKAMs internasjonale ekspertgruppe CAM-Cancer har oppsummert forskningen på cannabis og cannabinoider brukt ved kreftrelaterte plager og problemer: kvalme og oppkast, vekttap (anoreksi), smaksforstyrrelser og smerter. Les deres konklusjoner her.

 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: