Brennesle | NAFKAM

Brennesle

Brennesle (stornesle) er kjent brukt medisinsk med flere formål, blant annet som vanndrivende og blodstillende middel, og ved leddsmerter.
Image
Foto av brennesle

Det fins flere typer nesler, med andre kjente bruksområder. I litteraturen brukes brennesle, nesle og stornesle noen ganger om hverandre. Dette kan være forvirrende.

Medisinsk bruk av brennesle i inntil et halvt år ser ut til å være trygt for de fleste. 

Virker det?

Brennesle/ stornesle inneholder en rekke stoffer. To av disse, polysakkarider og quercetin, antas å ha en viss betennelsesdempende virkning. I tillegg inneholder brennesle stoffer som antas å kunne virke vanndrivende. Selv om det er påvist innhold av visse stoffer er ikke det ensbetydende med at urten eller preparater av den, gir de effekter man knytter til stoffet.

Påvist innhold av visse stoffer er ikke automatisk ensbetydende med at en urt eller preparater av den, gir de effekter man knytter til disse stoffene spesifikt.

Ved søk i våre kilder i juni 2020 fant vi to kunnskapsoppsummeringer av forskningen på nesler brukt mot forskjellige helseproblemer.

I den nyeste forskningsoppsummeringen (2020), fant man at brennesle muligens kan ha en effekt på fastende blodsukker hos personer med diabetes type 2 (men ikke på insulinnivået i blodet). Forfatterne mener likevel at det trengs mer og bedre forskning for å kunne støtte funnene i studiene som de undersøkte.

En oppsummering fra 2013 fant forskere at forskningen på brennesleblader ved slitasjegikt (artrose) ikke ga tilstrekkelig holdepunkter for å kunne avgjøre om dette har effekt eller ikke.

Er det trygt?

Basert på den forskningen som er gjort, ser medisinsk bruk av brennesle i opp til seks måneder ut til å være trygt for de fleste.

Sikkerheten vurderes imidlertid ikke til å være tilstrekkelig dokumentert til at man generelt kan anbefale medisinsk bruk av brennesle. Noen grupper bør utvise spesiell forsiktighet ved bruk av brennesle, og noen bruksmåter bør unngås.

Gravide bør unngå bruk av nesler på grunn av muligheten for livmorstimulerende effekter og abort.

Brennesle har vært brukt som melkestimulerende middel ved amming, både drukket og smurt på utvortes. Det er rapportert om allergiske hudreaksjoner og utslett hos ammende mødre og spedbarn, som assosieres med bruk av brennesle. Sikkerheten ved slik bruk regnes generelt som ikke tilstrekkelig dokumentert, så ammende rådes til å være varsomme med inntak av brennesle, og å unngå utvortes bruk. 

Personer med diabetes, lavt blodtrykk og nyreproblematikk bør diskutere eventuell bruk av nesler med sin lege først, på grunn av muligheten for interaksjoner med legemidler og potensialet for påvirkning på blodsukkeret.

Interaksjoner

Brennesle kan påvirke effekten av medisiner, andre urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler som man bruker samtidig kan generelt påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at medisiner ikke virker slik de skal. 

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen din om alternativ behandling som du bruker eller vurderer å bruke.
  • Ikke bytt ut nødvendig behandling fra helsetjenesten med alternativ behandling.
  • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandlingsform er dokumentert som trygg. I Norge har vi ikke noen offisiell form for rapportering og systematisering av bivirkninger ved alternativ behandling. Man kan derfor anta at slike ofte er underrapportert.
  • Når du bruker alternativ behandling, er rettsvernet ditt svakere enn når du bruker offentlige helsetjenester. Som pasient hos alternative behandlere er du ved skade som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Du kan lese mer om dette temaet i vår artikkel om din juridiske sikkerhet og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling.
Bakgrunn

Brennesle (stornesle, nesle) er i Norge en vanlig, flerårig viltvoksende urt. Brennesle er ikke klassifisert som legemiddel, og omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Slektsnavnet Urtica kommer fra det latinske verbet urere som betyr å brenne. Navnet "brennesle" refererer til plantens brennhår på stengelen og undersiden av bladene. Brenneffekten man opplever, oppstår fordi brennhårene brekker ved berøring, og sprøyter ut et stoff som inneholder histamin og acetylkolin. 

Andre norske navn: Nesle, stornesle, brennhette, brennenot, netle, brennhuttu, m.fl.
Latinsk navn: Urtica dioica L, Urtica urens
Engelske navn: Nettle, Stinging Nettle, Common Nettle, European Nettle.
Familie: Neslefamilien (Urticaceae).

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: