Brennesle | NAFKAM

Brennesle

Brennesle (Stinging Nettle, Urtica dioica L) har flere kjente bruksområder, blant annet som vanndrivende og blodstillende middel, og ved leddsmerter.

Brennesle (Stinging Nettle, Urtica dioica L) har flere kjente bruksområder, blant annet som vanndrivende og blodstillende middel, og ved leddsmerter. Det finnes imidlertid ikke solid vitenskapelig dokumentasjon på at brennesle virker ved disse.

Medisinsk bruk av brennesle i inntil et halvt år ser ut til å være trygt for de fleste. Gravide og ammende frarådes likevel å bruke brennesle som behandling.

Virker det?

Denne artikkelen er flere år gammel og baserer seg på Natural Medicines.

Brennesle inneholder en rekke stoffer. To av disse, polysakkarider og quercetin, antas å ha en viss betennelsesdempende virkning. I tillegg inneholder brennesle stoffer som antas å kunne virke vanndrivende.

22. januar 2015 inneholdt Natural Medicines følgende oppsummeringer av forskning på brennelse ved ulike tilstander:

HAR TROLIG EFFEKT HAR MULIGENS EFFEKT HAR MULIGENS IKKE EFFEKT HAR TROLIG IKKE EFFEKT
   Slitasjegikt    

Det er i tillegg gjort noen oppsummeringer av forskningen på brennesle, hvor forskerne konkluderer med at de ikke kan si om behandlingen virker eller ikke. Dette gjelder brennesle brukt ved blødninger, diabetes, forstørret prostata, høysnue/pollenallergi og tannkjøttbetennelse.

Er det trygt?

Medisinsk bruk av brennesle i opp til seks måneder ser ut til å være trygt for de fleste.

Sikkerheten er imidlertid ikke godt nok dokumentert til at man generelt kan anbefale medisinsk bruk av brennesle. Noen grupper bør utvise spesiell forsiktighet ved bruk av brennesle, og noen bruksmåter bør unngås.

Unngå bruk
Gravide bør ikke bruke brennesle medisinsk, siden planten kan virke stimulerende på livmoren og være abortfremkallende. Medisinsk bruk av brennesle anbefales heller ikke for ammende og personer med kjent allergi for brennesle eller andre planter i neslefamilien.

Drøft bruk med lege
Alle som vurderer å bruke brennesle som behandling bør drøfte dette med sin lege. Dette er spesielt viktig for diabetikere, personer med høyt blodtrykk eller nyreproblemer, eller som bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd.

Medisinsk bruk av brennesle bør ikke komme i stedet for nødvendig medisinsk hjelp i den offentlige helsetjenesten.

Bivirkninger

Det å spise og/eller drikke brennesle kan gi diaré, mage-/tarmproblemer, svetting og allergiske hudreaksjoner.

Har man brennesle på huden, kan dette gi utslett, kløe og svie. Det er rapportert om ett tilfelle hvor en person fikk alvorlig væskeansamling i tunga etter å ha plassert et friskt blad fra brennesle på tunga.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Brennesle kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Brennesle (stornesle) er en relativt vanlig, flerårig, 50-150 cm høy urt i Norge. Den har blader med brennhår på undersiden. Brennhårene brekker ved berøring og fungerer da som en kanyle som sprøyter et stoff inn i huden og forårsaker svie. Dette stoffet inneholder histamin og acetylkolin og er ansvarlig for den ufarlige og vanligvis kortvarige brenneffekten.

Brennesle er ikke klassifisert som legemiddel, og omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Slektsnavnet Urtica kommer fra det latinske verbet urere som betyr å brenne. Navnet refererer til plantens brennende hår som befinner seg på stengelen og undersiden av bladene. Brennesle har vært brukt medisinsk siden antikken. I det gamle Hellas brukte man juice av brennesle i utvortes behandling av slangebitt og skorpionstikk. Planten ble også brukt innvortes som motgift ved forgiftning etter inntak av giftige planter som for eksempel bulmeurt og giftkjeks.

Første og andre århundre etter Kristus ble preparater av brennesle anvendt som vanndrivende middel, ved hundebitt, for å lindre menstruasjonsplager og i behandling av luftveissykdommer, infeksjoner og neseblødning.

I gamle nordiske legebøker kan man lese at det var vanlig å piske sine giktplagede lemmer med friske, brennende skudd. Avkok av hele urten eller bare jordstengelen ble drukket ved gikt og nyrelidelser eller brukt utvortes ved tannverk, svuller, utslett og sår.

Andre norske navn: Nesle, stornesle, brennhette, brennenot, netle, brennhuttu, m.fl.
Latinsk navn: Urtica dioica L.
Engelske navn: Nettle, Stinging Nettle, Common Nettle, European Nettle.
Familie: Neslefamilien (Urticaceae).

Kilder
  • Bruun, Erik og Budde Christensen (1998): Klassiske legeplanter. Oslo. Aschehoug.
  • Christensen, Anne S.W. og Ove A.Høeg (1984): Våre medisinske planter. Trollskap, tradisjon og legekunst. Forlaget Det Beste.
  • Høiland, Klaus og Inger Nordal (1983): Kinabark og Kjerringrokksystematisk botanikk med vekt på medisinplanter. Oslo. Univ.forlaget.
  • Nylenna, Magne og Hege Røyert (2006): Store medisinske leksikon. Oslo, Kunnskapsforlaget.
  • Øyri, Audun og Bjørg Øyri (2007): Norsk medisinsk ordbok. Oslo.Samlaget.
  • Natural Medicines: Urtica Dioica (STINGING NETTLE)
  • Urtelisten

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: