Aloe vera (gel)

Denne artikkelen handler i hovedsak om bruk av aloe gel. Dette må ikke forveksles med Aloe lateks, som kan gi alvorlige bivirkninger og interaksjoner med legemidler.
Image
Foto av aloe vera-planten.
Foto: Colourbox.com

Aloe gel er den grønne, gele-lignende massen som finnes inni bladene til aloe vera-planten. Denne har det lenge vært vanlig å smøre på huden mot hudproblemer såsom forbrenning, tørr hud, eksem og sår. Noen mener også at det kan være til hjelp ved å spise/ drikke slik gel. Aloe fins også som jus, både som nytelsesmiddel og for terapeutiske hensikter.

Aloe gel inneholder stoffer som forskerne mener kan forårsake endringer i huden. Man vet at det inneholder stoffer som antas å kunne bekjempe enkelte typer bakterier og sopp. Forskerne tror også at aloe kan bidra til sårheling, ved at det forbedrer blodsirkulasjonen gjennom sår-området og motvirker celledød rundt såret.

Ved søk i våre kilder i september 2023 fant vi oppsummert forskning på følgende områder:

Amming

Et forskerteam ledet av Maleki publiserte i 2022 en oppsummering og meta-analyse om effekten av aloe vera som lindrende for ammende med sår hud på brystene. Forfatterne konkluderer med at aloe vera har bedre effekt for å redusere hudirritasjon hos ammende, sammenlignet med standardbehandling og andre alternative behandlinger som morsmelk og lanolin. Forskerne påpeker små deltakergrupper i studiene, og etterspør flere og større studier på området.

Blodsukker

Et forskerteam ledet av Budiastutik publiserte i 2022 en oppsummering om effekten av aloe vera på fastende blodsukker hos pasienter med diabetes, eller risiko for diabetes. Studiene var gjennomført på varierte befolkningsgrupper, og aloe vera ble benyttet i form av både juice, kapsler og pulver. Forfatterne konkluderer for at aloe vera kan være effektivt for å redusere blodsukker. 

Hudproblemer

I 2019 publiserte et forskerteam ledet av Hekmatpou en oppsummering om aloe vera for bedre sårheling. De så effekt på en rekke områder, blant annet ved sår etter første- og andregangs forbrenning. I disse tilfellene så forfatterne at aloe vera kunne redusere smerter og tid i forbindelse med sårheling.

Et forskerteam ledet av Zheng publiserte i 2014 en Cochrane-oppsummering om effekten av aloe vera som behandling og forebygging for betennelse etter veneflon. Forfatterne peker på svak metodisk kvalitet blant de inkluderte studiene, og ønsker derfor flere studier på området før de kan konkludere for effekten av behandlingen. 

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Et forskerteam ledet av Hawrelak publiserte i 2020 en oppsummering om urtemedisiner for behandling av IBS. Forskerne inkluderte 3 studier om aloe vera juice, og så en positiv effekt på symptomer knyttet til IBS, sammenlignet med placebo. Likevel ønsker de flere studier med større antall deltakere for å kunne konkludere sikkert.

Hong (2018) og Bahrami (2016) har gjort lignende oppsummeringer, og deres funn støtter opp under konklusjonen til Hawrelak. 

Munnhelse

Et forskerteam ledet av Jadhav publiserte i 2021 en oppsummering om effekten av aloe vera mot plakk og tannkjøttbetennelse. Studiene undersøkte forskjellige former for aloe vera, både tannkrem, gel og munnskyll. Tannkrem med aloe vera virket bedre enn placebo, men ikke like bra som fluortannkrem. Munnskyll med aloe vera fungerte bedre enn chlorhexidin. Forfatterne konkluderer med at aloe vera kan være effektivt for god munnhelse. 

Et forskerteam ledet av Furquim dos Santos Cardoso publiserte det samme året en oppsummering om medisinske planteekstrakter for bedre munnhelse. To studier om aloe vera var inkludert, og forfatterne konkluderte for at planteekstraktene generelt viste effekt for bedre munnhelse, men etterspør flere og bedre studier på området for å kunne konkludere tydelig. 

I 2020 publiserte et team ledet av Al-Maweri en oppsummering om effekten av munnskyll med aloe vera mot plakk og tannkjøttbetennelse, sammenlignet med chlorhexidin. Forfatterne fant at aloe vera og chlorhexidin begge hadde effekt mot tannkjøttbetennelse, men at chlorhexidin var mer effektivt for å fjerne plakk. 

To oppsummeringer undersøkte effekten av aloe vera for munnslimhinnebetennelse (oral mukositt). Den ene ble publisert av et forskerteam ledet av Chandra i 2022. De inkluderte 3 studier om aloe vera, og kokluderte for at behandlingen kan redusere smerter ved oral mukositt. Den andre oppsummeringen ble publisert av Eubank med flere i 2021. Forfatterne inkluderte 2 studier om aloe vera. På grunn av motstridende resultater, kunne forskerne ikke konkludere om hvorvidt aloe vera har effekt.

Oral lichen planus (OLP)

Lichen Planus er en hudsykdom som også kan forekomme i munnhulen. Vi har sett på tre oppsummeringer som undersøker effekten av aloe vera mot OLP.

Et forskerteam ledet av Leong publiserte i 2023 en oppsummering om effekt og sikkerhet av behandlinger for OLP. Oppsummeringen inklduerte 2 studier om aloe vera. Forfatterne konkluderte for at aloe vera er effektivt mot OLP, men at antall studier er for lavt for å kunne konkludere sikkert. 

I 2022 publiserte et forskerteam ledet av Sandhu en oppsummering som inkluderte 3 studier om aloe vera. To av studiene visten av gelen var like effektiv som standardbehandling med kortikosteroidekrem (TA paste), mens den tredje viste bedre effekt av aloe vera enn kortikosteoider. Forfatterne konkluderer med at OLP responderer på en rekke behandlinger, deriblant aloe vera. 

Pourshahidi med flere publiserte i 2021 en oppsummering om urtemedisiner mot OLP. De inkluderte 5 studier om aloe vera. Forfatterne observerte noe varierende resultater om grad av effekt, men konkluderte for at aloe vera er effektivt mot OLP.

Vektnedgang

I 2020 publiserte et forskerteam ledet av Watanbe en oversikt over hvilke kosttilskudd som kunne være effektiv for vektnedgang. Forfatterne inkluderte to studier om aloe vera, og konkluderte med at aloe vera ikke er effektivt mot vektnedgang. 

Ved kreft

NAFKAMs internasjonale ekspertgruppe har oppsummert forskningen på aloe brukt ved strålingsskade på hud, ved oral submukøs fibrose (et forstadie til kreft) samt ved betennelse i fordøyelseskanalen (oral mukositt) som følge av cellegift- / strålebehandling. Les vårt oversatte sammendrag om aloe vera brukt ved kreft, eller originalversjonen om aloe vera på vårt nettsted CAM Cancer (på engelsk).

Utslett fra strålebehandling (radiodematitis)

Lindrende

I 2023 publiserte et forskerteam ledet av Baharara en oppsummering om effekten av plantemedisiner som lindrende for utslett etter strålebehandling hos brystkreftpasienter. De 5 inkluderte studiene om alie vera viste noe motstridende resultater, men forfatterne konkluderte med at aloe vera trolig ikke har effekt mot utslett etter strålebehandling. 

Et forskerteam ledet av Robijns publiserte det samme året en oppsummering om alternative metoder for å unngå eller lindre utslett etter strålebehandling. Forfatterne konkluderte med at det ikke er påvist effekt av aloe vera mot hudirritasjon. 

Preventiv

Et forskerteam ledet av Wang publiserte i 2022 en oppsumering om aloe vera som preventiv behandling mot utslett fra strålebehandling. Forskerne så på 14 studier som inkluderte deltakere med forskjellige krefttyper. De konkluderte for at det ser ut til å være færre tilfeller av utslett hos pasienter som har behandlet huden med aloe vera i forkant av strålebehandling. På grunn av store variasjoner mellom studiene ønsker de likevel mer forskning på området for å kunne konkludere sikkert. 

Natural Medicines regner utvortes bruk av aloe gel som sannsynligvis trygt for de fleste, men skriver at allergiske reaksjoner såsom rødme i huden (erytem), kløe og svie er kjent fra forskningen. Det er også rapportert om betennelse i huden (dermatitt) hos sensitive personer.

For normalt friske voksne regnes det også som trygt å innta aloe gel oralt, det vil si å drikke aloe jus eller å spise/ drikke aloe gel i normale mengder. Kildene våre er ikke tydelige på hva som regnes som "normale mengder", men det opplyses at det kan forekomme bivirkninger omfatter magesmerter og løs mage. Større doser jevnlig/ over tid har blitt knyttet til tilfeller av nyresvikt, nyrebetennelse og død.

Noen grupper bør være varsomme med bruk av aloe

Kildene gjør særlig oppmerksom på det følgende:

  • Oralt inntak av aloe gel kan gi lakserende effekter, og gi løs mage og forverre lidelser som IBS-D (diaré). Personer med forstoppelsesplager så som IBS-C bør være varsomme med å innta aloe samtidig med andre lakserende midler, fordi det kan forsterke effekten ut over det ønskede. 
  • Oralt inntak av produkter av aloe-plantens hele blader kan gi ytterligere bivirkninger, og det frarådes å bruke varianten aloe latex, som blant annet er kjent for sin sterke effekt som avføringsmiddel.
  • Utvortes bruk av aloe gel på dype sår (eksempelvis etter operasjon) bør unngås.
  • Diabetikere, og de som jevnlig bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd for å påvirke blodsukkeret sitt bør drøfte eventuell innvortes bruk av aloe gel med sin lege på forhånd, fordi blodsukkeret kan bli for lavt.
  • Personer med kjent allergi for aloe eller andre planter i liljefamilien bør være varsomme og følge med på eventuelle allergiske reaksjoner, både ved innvortes og utvortes bruk av aloe gel.
  • Personer som bruker antikoagulerende midler bør være varsomme med å innta aloe, fordi aloe kan forsterke slike effekter.
  • Samtidig bruk av aloe og åkersnelle/ kjerringrokk, eller av aloe og lakrisrot, kan endre kalium-nivået ved å henholdsvis forhøye eller senke det for mye.

Dersom du opplever at de nevnte bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger av aloe som ikke er nevnt her, bør avslutte behandlingen og kontakte lege.

Inntak av naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør generelt avsluttes 1-2 uker før planlagt operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under/ etter operasjon. For aloe vet man her spesifikt at det kan endre blodsukkernivået, noe som kan få betydning under en operasjon.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

For gravide og ammende

Vi finner ingen opplysninger i kildene våre om særskilt risiko for gravide ved utvortes bruk av aloe gel.

Natural Medicines råder gravide til å unngå å spise/ drikke aloe gel, på grunn av mulige avføringsstimulerende og mutagene (Store medisinske leksikon) effekter fra noen av innholdsstoffene. De nevner også at det fins rapporter som knytter oralt inntak av ekstrakt fra hele aloe-blader til blødning og abort.

Natural Medicines fraråder oralt inntak av aloe også for ammende, fordi innholdet skilles ut i morsmelken og dermed kan gi spedbarnet diare. LactMed tilføyer at ammende som bruker aloe gel utvortes, for eksempel på såre/ sprukne brystvorter, bør vaske den av før amming, fordi aloen har vist seg å kunne overføres til spedbarnet også slik, og forårsake diare. Lactmed skriver også at slik bruk kan hemme ammingen og minske spedbarnets inntak av morsmelk, fordi aloe har en distinkt smak.

Kildene fraråder gravide og ammende all oral bruk av varianten aloe latex.

Generelle forsiktighetsregler

Slekten Aloe er sukkulenter (saftplanter). Inni bladene er det en grønn, gelélignende masse omgitt av et gulaktig lag på innersiden av bladhuden. Mange har derfor en aloe som stueplante, som del av sitt "husapotek". Aloe-produkter som baserer seg på aloe-plantens slimstoffer (gel) er klassifisert som handelsvare og kan omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Aloe er kjent brukt for medisinske formål i lang tid, blant annet mot håravfall, hemorroider, bleieutslett, brannsår, diabetes, frostskader, hyperlipemi, insektsmiddel, kreft, leverbetennelse (hepatitt), liggesår, munnsår, mukositt som følge av strålebehandling, plakk på tennene, eksem, skabb, sårheling, tannkjøttbetennelse, tørr hud, tørr tannhule (alveoral osteitt), ulcerøs kolitt med mere. Tidligere var aloe gel vanlig behandlig etter skader fra røntgenbestråling og ved hudbetennelser. 

Les også vår artikkel om aloe vera brukt ved kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre navn

Latinske navn: Aloe (Aloe vera), Aloe barbadensis, Aloe capensis
Engelske navn: Barbados aloes, Cape aloes
Familie: Liljefamilien (Liliaceae).

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: