Aloe vera (gel)

Denne artikkelen handler i hovedsak om bruk av aloe gel. Dette må ikke forveksles med Aloe lateks, som kan gi alvorlige bivirkninger og interaksjoner med legemidler.
Image
Foto av aloe vera-planten.
Foto: Colourbox.com

Aloe gel er den grønne, gele-lignende massen som finnes inni bladene til aloe vera-planten. Denne har det lenge vært vanlig å smøre på huden mot hudproblemer såsom forbrenning, tørr hud, eksem og sår. Noen mener også at det kan være til hjelp ved å spise/ drikke slik gel. Aloe fins også som jus, både som nytelsesmiddel og for terapeutiske hensikter.

Aloe gel inneholder stoffer som forskerne mener kan forårsake endringer i huden. Man vet at det inneholder stoffer som antas å kunne bekjempe enkelte typer bakterier og sopp. Forskerne tror også at aloe kan bidra til sårheling, ved at det forbedrer blodsirkulasjonen gjennom sår-området og motvirker celledød rundt såret.

Ved søk i våre kilder i mai 2020 fant vi oppsummert forskning på følgende områder:

Amming

En kunnskapsoppsummering fra 2018 om forskningen på aloe vera mot smerter ved amming og såre brystvorter, konkluderte med at studiene ikke ga grunnlag for å avgjøre om dette har effekt eller ikke.

En nyere oppsummering (fra 2020) fant positiv effekt av aloe spesifikt mot sårhet på brystvortene, sammenlignet med bruk av brystmelk, olivenolje og lanolin. 

Hudproblemer, sår og betennelser

Ifølge en kunnskapsoppsummering fra 2019 tyder studiene som er gjort på at aloe vera i noen tilfeller kan bidra til å holde på hudens fuktighet og integritet ved hudtransplantasjon, forbedre heling av sår og motvirke arr etter overfladiske sår. Forskerne påpekte imidlertid at antallet studier var begrenset, slik at de ikke kan si dette sikkert.

Ifølge en oppsummering av forskningen pr 2014 ser fersk gel eller jus fra aloe-planten smurt på huden ut til å virke forebyggende og motvirke betennelse i blodårer etter veneflon. Forskerne oppfordret imidlertid til flere studier, før man eventuelt kan si dette sikkert.

Irritabel tarm syndrom (IBS)

Ifølge flere kunnskapsoppsummeringer av forskningen som er gjort, ser  aloe vera inntatt som jus ut til å kunne ha positive effekter på personer med irritabel tarm syndrom (IBS), men de fleste påpeker behovet for flere og bedre studier for å kunne si noe sikrere om dette.

Munnhelse

I en kunnskapsoppsummering fra 2020 av forskning på aloe mot plakk og tannkjøttbetennelse, fant de en liten effekt av aloe, men ikke bedre enn klorhexidin. Oppsummert mente forskerne at studiene som er gjort, ikke gir nok grunnlag til å avgjøre om aloe er nyttig mot slike problemer eller ikke.

En oppsummering av forskningen pr 2019 fant at aloe vera kan redusere smerte noe ved lichen planus, aftøse munnsår, brennende munn-syndrom og mukositt (betennelse) som er forårsaket av stråling. Forskerne fant imidlertid ikke grunnlag til å konkludere når aloe sammenlignes med standardbehandling med kortikosteroider.

Ved kreft

NAFKAMs internasjonale ekspertgruppe har oppsummert forskningen på aloe brukt ved strålingsskade på hud, ved oral submukøs fibrose (et forstadie til kreft) samt ved betennelse i fordøyelseskanalen (oral mukositt) som følge av cellegift- / strålebehandling. Les vårt oversatte sammendrag om aloe vera brukt ved kreft, eller originalversjonen om aloe vera på vårt nettsted CAM Cancer (på engelsk).

Natural Medicines regner utvortes bruk av aloe gel som sannsynligvis trygt for de fleste, men skriver at allergiske reaksjoner såsom rødme i huden (erytem), kløe og svie er kjent fra forskningen. Det er også rapportert om betennelse i huden (dermatitt) hos sensitive personer.

For normalt friske voksne regnes det også som trygt å innta aloe gel oralt, det vil si å drikke aloe jus eller å spise/ drikke aloe gel i normale mengder. Kildene våre er ikke tydelige på hva som regnes som "normale mengder", men det opplyses at det kan forekomme bivirkninger omfatter magesmerter og løs mage. Større doser jevnlig/ over tid har blitt knyttet til tilfeller av nyresvikt, nyrebetennelse og død.

Noen grupper bør være varsomme med bruk av aloe

Kildene gjør særlig oppmerksom på det følgende:

  • Oralt inntak av aloe gel kan gi lakserende effekter, og gi løs mage og forverre lidelser som IBS-D (diaré). Personer med forstoppelsesplager så som IBS-C bør være varsomme med å innta aloe samtidig med andre lakserende midler, fordi det kan forsterke effekten ut over det ønskede. 
  • Oralt inntak av produkter av aloe-plantens hele blader kan gi ytterligere bivirkninger, og det frarådes å bruke varianten aloe latex, som blant annet er kjent for sin sterke effekt som avføringsmiddel.
  • Utvortes bruk av aloe gel på dype sår (eksempelvis etter operasjon) bør unngås.
  • Diabetikere, og de som jevnlig bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd for å påvirke blodsukkeret sitt bør drøfte eventuell innvortes bruk av aloe gel med sin lege på forhånd, fordi blodsukkeret kan bli for lavt.
  • Personer med kjent allergi for aloe eller andre planter i liljefamilien bør være varsomme og følge med på eventuelle allergiske reaksjoner, både ved innvortes og utvortes bruk av aloe gel.
  • Personer som bruker antikoagulerende midler bør være varsomme med å innta aloe, fordi aloe kan forsterke slike effekter.
  • Samtidig bruk av aloe og åkersnelle/ kjerringrokk, eller av aloe og lakrisrot, kan endre kalium-nivået ved å henholdsvis forhøye eller senke det for mye.

Dersom du opplever at de nevnte bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger av aloe som ikke er nevnt her, bør avslutte behandlingen og kontakte lege.

Inntak av naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør generelt avsluttes 1-2 uker før planlagt operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under/ etter operasjon. For aloe vet man her spesifikt at det kan endre blodsukkernivået, noe som kan få betydning under en operasjon.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

For gravide og ammende

Vi finner ingen opplysninger i kildene våre om særskilt risiko for gravide ved utvortes bruk av aloe gel.

Natural Medicines råder gravide til å unngå å spise/ drikke aloe gel, på grunn av mulige avføringsstimulerende og mutagene (Store medisinske leksikon) effekter fra noen av innholdsstoffene. De nevner også at det fins rapporter som knytter oralt inntak av ekstrakt fra hele aloe-blader til blødning og abort.

Natural Medicines fraråder oralt inntak av aloe også for ammende, fordi innholdet skilles ut i morsmelken og dermed kan gi spedbarnet diare. LactMed tilføyer at ammende som bruker aloe gel utvortes, for eksempel på såre/ sprukne brystvorter, bør vaske den av før amming, fordi aloen har vist seg å kunne overføres til spedbarnet også slik, og forårsake diare. Lactmed skriver også at slik bruk kan hemme ammingen og minske spedbarnets inntak av morsmelk, fordi aloe har en distinkt smak.

Kildene fraråder gravide og ammende all oral bruk av varianten aloe latex.

Generelle forsiktighetsregler

Slekten Aloe er sukkulenter (saftplanter). Inni bladene er det en grønn, gelélignende masse omgitt av et gulaktig lag på innersiden av bladhuden. Mange har derfor en aloe som stueplante, som del av sitt "husapotek". Aloe-produkter som baserer seg på aloe-plantens slimstoffer (gel) er klassifisert som handelsvare og kan omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Aloe er kjent brukt for medisinske formål i lang tid, blant annet mot håravfall, hemorroider, bleieutslett, brannsår, diabetes, frostskader, hyperlipemi, insektsmiddel, kreft, leverbetennelse (hepatitt), liggesår, munnsår, mukositt som følge av strålebehandling, plakk på tennene, eksem, skabb, sårheling, tannkjøttbetennelse, tørr hud, tørr tannhule (alveoral osteitt), ulcerøs kolitt med mere. Tidligere var aloe gel vanlig behandlig etter skader fra røntgenbestråling og ved hudbetennelser. 

Les også vår artikkel om aloe vera brukt ved kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre navn

Latinske navn: Aloe (Aloe vera), Aloe barbadensis, Aloe capensis
Engelske navn: Barbados aloes, Cape aloes
Familie: Liljefamilien (Liliaceae).

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: