Aloe | NAFKAM

Aloe

Denne artikkelen handler i hovedsak om aloe gel. Dette må ikke forveksles med Aloe lateks, som kan gi alvorlige bivirkninger og interaksjoner med legemidler. Aloe lateks er så langt vi kjenner til, ikke tilgjengelig i Norge.

Aloe gel er den grønne, gele-lignende massen som finnes inni bladene til aloe vera-planten. Aloe gel smøres vanligvis på huden, særlig mot vanlige hudproblemer såsom forbrenning, tørr hud, eksem og sår. Noen mener også at det kan være til hjelp ved å spise/ drikke slik gel. Det fins også i jus-form, både som nytelsesmiddel og for terapeutiske hensikter.

Virker det?

Aloe gel inneholder stoffer som forskerne mener kan forårsake endringer i huden. Forskerne tror aloe kan bidra til sårheling ved at det forbedrer blodsirkulasjonen gjennom sår-området, og motvirker celledød rundt såret. Man vet at aloe gel inneholder stoffer som antas å kunne bekjempe enkelte typer bakterier og sopp.

Ved søk i våre kilder i mai 2020 fant vi oppsummert forskning på følgende områder:

Munnhelse

I en kunnskapsoppsummering fra 2020 av forskning på aloe mot plakk og tannkjøttbetennelse, fant de en liten effekt av aloe, men ikke bedre enn klorhexidin. Oppsummert mente forskerne at studiene som er gjort, ikke gir nok grunnlag til å avgjøre om aloe er nyttig mot slike problemer eller ikke.

En oppsummering av forskningen pr 2019 fant at aloe vera kan redusere smerte noe ved lichen planus, aftøse munnsår, brennende munn-syndrom og mukositt (betennelse) som er forårsaket av stråling. Forskerne fant imidlertid ikke grunnlag til å konkludere når aloe sammenlignes med standardbehandling med kortikosteroider.

CAM Cancer fant i sin gjennomgang av forskningen at resultatene for smertelindring hos kreftpasienter med slike plager ikke var overbevisende.

Irritabel tarm syndrom (IBS)

Ifølge flere kunnskapsoppsummeringer av forskningen som er gjort, ser  aloe vera inntatt som jus ut til å kunne ha positive effekter på personer med irritabel tarm syndrom (IBS), men de fleste påpeker behovet for flere og bedre studier for å kunne si noe sikrere om dette.

Hudproblemer, sår og betennelser

Ifølge en kunnskapsoppsummering fra 2019 tyder studeiene som er gjort på at aloe vera i noen tilfeller kan bidra til å holde på hudens fuktighet og integritet ved hudtransplantasjon, forbedre helingav sår og motvirke arr etter overfladiske sår. Forskerne påpeker imidlertid at antallet studier var begrenset, slik at de ikke kan si dette sikkert.

Ifølge en oppsummering av forskningen pr 2014 på om fersk gel eller jus fra planten smurt på huden kan virke forebyggende og motvirke betennelse i blodårer etter veneflon. Forskerne oppfordrer til flere studier, før man bør si dette sikkert.

Amming

En kunnskapsoppsummering fra 2018 om forskningen på aloe vera mot smerter ved amming og såre brystvorter, konkluderte med at studiene ikke gir grunnlag for å avgjøre om dette har effekt eller ikke. En nyere oppsummering (fra 2020) fant positiv effekt av aloe mot sårhet på brystvortene, sammenlignet med bruk av brystmelk, olivenolje og lanolin. Det betyr at forskningen er motstridende.

Andre helseproblem

Det er også gjort forskning på aloe ved en rekke andre lidelser og plager, men her konkluderer forskere med at studiene ikke gir tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne si om det virker eller ikke. Grunnene de oppgir for dette varierer mellom at studiene de har undersøkt har vært for små, har tydelige metodiske feil eller mangler, eller at forskningsresultatene spriker for mye til at de gir noe entydig bilde.

Det gjelder: Beinhelse, bivirkninger av stråling, sårheling ved brannskader, psoriasis og diabetes

Er det trygt?

Aloe gel regnes generelt som trygt for de fleste å bruke utvortes på huden, med milde og forbigående bivirkninger.

For friske voksne regnes det også som trygt å drikke aloe jus, og å spise/drikke aloe gel i normale mengder. Kildene våre er ikke tydelige på hva som regnes som "normale mengder". 

Produkter som baserer seg på råstoff fra aloe-plantens hele blader kan gi en rekke bivirkninger.

Fra forskningen opplyses det generelt om risiko mot visse bruksmåter, samt om visse grupper som bør utvise ekstra forsiktighet ved medisinsk bruk:

 • Utvortes bruk på dype sår (som etter operasjon) bør unngås.
 • Innvortes medisinsk bruk av aloe gel anbefales generelt ikke for gravide, ammende og barn under 12 år.
 • Aloe kan gi lakserende effekter, og således gi løs mage og forverre lidelser som IBS-D (diaré).
 • Diabetikere, samt den som jevnlig bruker medisiner, andre urter eller kosttilskudd for å påvirke blodsukkeret bør drøfte eventuell medisinsk bruk av aloe gel med sin lege.
 • Personer med kjent allergi for aloe eller andre planter i liljefamilien bør være varsomme og følge med på eventuelle allergiske reaksjoner.

Dersom du opplever at de nevnte bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger av aloe som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Inntak av aloe gel kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal:

 • Personer med personer med forstoppelsesplager så som IBS-C bør være varsomme med å innta aloe samtidig med andre lakserende midler, fordi det kan forsterke effekten ut over det ønskede. 
 • Diabetikere og andre som bruker blodsukker-senkende midler bør være varsomme med å innta aloe, fordi blodsukkeret kan bli for lavt.
 • Personer som bruker antikoagulerende midler bør være varsomme med å innta aloe, fordi aloe kan forsterke slike effekter.
 • Samtidig bruk av aloe og åkersnelle/ kjerringrokk, eller av aloe og lakrisrot, kan endre kalium-nivået ved å henholdsvis forhøye eller senke det for mye.

Inntak av naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør generelt avsluttes 1-2 uker før planlagt operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under/ etter operasjon. For aloe vet man her spesifikt at det kan endre blodsukkernivået, noe som kan få betydning under en operasjon. 

Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

 • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
 • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
 • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Slekten Aloe er sukkulenter (saftplanter). Inni bladene er det en grønn, gelélignende masse omgitt av et gulaktig lag på innersiden av bladhuden. Mange har derfor en aloe som stueplante, som del av sitt "husapotek". Aloe-produkter som baserer seg på aloe-plantens slimstoffer (gel) er klassifisert som handelsvare og kan omsettes etter de regler som gjelder for matvarer og næringsmidler.

Aloe er kjent brukt med medisinske formål i lang tid, blant annet mot håravfall, hemorroider, bleieutslett, brannsår, diabetes, frostskader, hyperlipemi, insektsmiddel, kreft, leverbetennelse (hepatitt), liggesår, munnsår, mukositt som følge av strålebehandling, plakk på tennene, eksem, skabb, sårheling, tannkjøttbetennelse, tørr hud, tørr tannhule (alveoral osteitt), ulcerøs kolitt med mere. Tidligere var aloe gel vanlig behandlig etter skader fra røntgenbestråling og ved hudbetennelser. 

Les også vår artikkel om aloe vera brukt ved kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Latinske navn: Aloe (Aloe vera), Aloe barbadensis, Aloe capensis
Engelske navn: Barbados aloes, Cape aloes
Familie: Liljefamilien (Liliaceae).

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: