Simontonmetoden ved kreft

Behandlingen er en form for rådgivning kombinert med teknikker for kropp og sinn. Disse regnes hver for seg som trygge å benytte som del av støttende kreftomsorg.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Simontonmetoden ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Simonton-metoden fokuserer på interaksjoner mellom sinnet og kroppen og hvordan sinnet kan påvirke helsen, sykdomsforløpet og vårt generelle velvære. Simonton-metoden for rådgivning for kreftpasienter er basert på en kombinasjon av sinn-kropp-modaliteter: kognitiv-atferdsmessig (basert på trosarbeid: tilnærming til Rational Emotive Behaviour Therapy), avspenningsøvelser, veiledet visualisering og mindfulness-basert meditasjonspraksis. Ifølge metodens talsmenn er Simonton-metoden rettet mot å forlenge overlevelsestiden og forbedre livskvaliteten til kreftpasienter.

Ingen kontrollerte kliniske studier er tilgjengelige.
Resultater fra én ukontrollert studie (n=245) med metodiske mangler tillater ingen konklusjoner om overlevelsestid eller livskvalitet.
Ingen data om sikkerheten til denne metoden som en kombinasjon av sinn-kropp-modaliteter kan bli funnet. De ulike modalitetene har god sikkerhetsrelatert bruk når de brukes hver for seg.

Informasjon om originaldokumentet:

Lieve Vanschoubroek, Michaela Sieh, Barbara Wider, CAM Cancer Consortium. Simonton Method [online document], August 12th, 2021.

Revised and updated in August 2021 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in August 2020, January 2019, February 2017, January 2015 by Barbara Wider.
Summary first published in September 2012, authored by Lieve Vanschoubroek and Michaela Sieh.

Mulig risiko ved bruk av Simontonmetoden ved kreft

Ingen data om bivirkninger, kontraindikasjoner og sikkerhet ved Simonton-metoden som en kombinasjon av sinn-kropp-modaliteter ble funnet. Når det gjelder de ulike elementene i Simonton-metoden (kognitiv-atferdsterapi, avspenning, veiledet bilder, mindfulness-basert meditasjon), kan det sies at hver av dem som brukes separat, har en god sikkerhetsstatus som en del av støttende kreftbehandling.

Bivirkninger: Ingen kjente.

Kontraindikasjon: Psykisk sykdom kan potensielt være en kontraindikasjon.

Interaksjoner: Ingen kjente

Annet/vær ekstra obs på: Dr. Simonton pekte på mulige risikoer ved rådgivningspraksis som ikke tar hensyn til pasientens eksisterende mestringsmekanismer. Han utdypet ikke hva de eventuelt skadelige effektene hadde vært på noen av pasientene som var registrert i forsøket.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: