Råmelk (kolostrum) ved kreft

Råmelk selges hovedsakelig som diettprodukter i form av pulver eller kapsler. Det foreligger ingen klinisk dokumentasjon som støtter påstanden om gunstig effekt ved kreft.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Råmelk (Kolostrum) ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Råmelkspreparater er diettprodukter laget av melken som skilles ut de første dagene etter en fødsel. Det er hovedsakelig råmelk fra storfe som benyttes i slike produkter.
  • Råmelk inntas som oftest som pulver eller kapsler, og sjelden som fersk råmelk.
  • Det hevdes at råmelk kan virke krefthemmende eller lindre symptomer hos kreftpasienter, men det foreligger ingen dokumentasjon som støtter en slik påstand.
  • Råmelk ser generelt ut til å være trygt for mennesker uten allergi mot meieriprodukter.

Råmelk er den melken som utskilles av pattedyr de første dagene etter en fødsel.

Råmelkspreparater som brukes i alternativ behandling, kommer oftest fra kyr og markedsføres som diettprodukter i form av pulver eller kapsler.

Råmelk inneholder høye konsentrasjoner av immunglobuliner, cytokiner, vekstfaktorer, laktoferrin og andre proteiner, som alle spiller en viktig rolle for passiv immunitet for avkom, og som fungerer som immunregulatorer.

Inntak av råmelk, spesielt fra storfe, hevdes å kunne regulere det menneskelige immunsystemet, lindre betennelsessykdommer og deres symptomer, samt virke hemmende på kreftceller hos mennesker.

Ingen kontrollerte kliniske studier er tilgjengelige, og resultater fra tre case-studier viste enten ingen eller tvilsom nytte.

Det foreligger altså ingen klinisk dokumentasjon som støtter påstanden om gunstig effekt i forbindelse med kreft.

Råmelk anses generelt som trygt for personer som ikke er allergiske, og det er ikke rapportert om bivirkninger ved bruk hos kreftpasienter. Inntak av upasteuriserte produkter anbefales imidlertid ikke.

Personer som er allergiske mot meieriprodukter frarådes å benytte råmelkspreparater.

Opplysninger om originaldokument:

Gabriele Dennert, CAM Cancer Consortium. Colostrum [online document]. February 8, 2017.

Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in February 2017 by Barbara Wider.
Summary assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
Summary assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Summary assessed as up to date in September 2013 by Barbara Wider.
Summary first published in September 2012, authored by Gabriele Dennert.

Mulig risiko ved bruk av råmelk (kolostrum)

Bivirkninger: Råmelk anses som trygt og i hovedsak uten bivirkninger. Det er i en studie med Alzheimer-pasienter registrert bivirkninger i form av nevropsykologiske symptomer som angst, forstyrrelse i taleflom, samt søvnløshet.

Kontraindikasjon: Pasienter som er allergiske mot meieriprodukter anbefales ikke å bruke råmelk.

Interaksjoner: Ingen kjente

Annet/vær ekstra obs på: Ikke-pasteurisert animalsk råmelk, slik som melkeprodukter, kan inneholde smittsomme bakterier og handel med slike er derfor regulert med tilpassede hygienekrav. Menneskelig råmelk kan overføre smitte som HIV eller Cytomegalovirus. Det er ikke tilgjengelig dokumentasjon til å si noe om bruk eller bivirkninger av råmelk til gravide eller ammende.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: