Ornish-programmet ved kreft

I Ornish-programmet fremmes tanken om at diett og livsstil kan hemme utviklingen av prostatakreft i et tidlig stadium. Det mangler solid dokumentasjon som støtter påstanden.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Ornish-programmet ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Ornish diett- og livsstilsprogram består av et vegansk kosthold og bruk av kosttilskudd, kombinert med mosjon, stresshåndtering og gruppestøtte.

Kombinasjonen av diett og livsstil hevdes å kunne bedre pasienter med prostatakreft i tidlig stadium, slik at de kan utsette eller unngå konvensjonell kreftbehandling. I tillegg hevdes diettprogrammet å øke livskvalitet til de samme pasientene.

Det er imidlertid publisert kun en pilotstudie, samt en randomisert studie. Begge disse er basert på pasienter med prostatakreft i tidlig stadium, diagnostisert ved hjelp av biopsi. Det mangler med andre ord solid dokumentasjon som støtter påstanden om at diettprogrammet har en slik gunstig effekt for pasienter med prostatakreft i tidlig stadium.

Hos pasienter med prostatakreft, er livsstilsprogrammet funnet å forbedre helsemessige parametere for hjerte og blodårer. Kardiovaskulær sykdom er en av de hyppigste dødsårsakene i forbindelse med prostata kreft.

Den tilgjengelige forskningen har ikke funnet risiko for bivirkninger av Ornish-programmet.

Opplysninger om originaldokument:

Luc Geeraert, CAM Cancer Consortium. Ornish diet and lifestyle modification programme [online document]. August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Most recent update and revision in January 2017 by Luc Geeraert.
Summary assessed as up to date in September 2013 by Barbara Wider.
Update and revision in November 2012 by Luc Geeraert.
Summary first published in September 2011, authored by Luc Geeraert.

Mulig risiko ved bruk av Ornish-programmet ved kreft

Bivirkninger: Det er ingen kjente bivirkninger.

Kontraindikasjon: Personer som er allergiske eller intolerant mot soya, soyaprodukter og fiskeolje frarådes å følge kostrådene i programmet.

Interaksjoner: Tilgjengelig forskning har ikke rapportert om mulighet for at programmet kan forstyrre virkningen av legemidler man benytter ved siden av.

Annet/vær ekstra obs på: For sikkerhetsinformasjon knyttet til E-vitamin ved kreft og Selen ved kreft, se lenke nedenfor til de respektive faktaarkene for disse.
Vedrørende vitamin C er doser opptil 2 g per dag generelt ansett som trygt og godt tolerert. Nivået er definert av US Institute of medicine, som det høyeste daglige næringsinntak som sannsynligvis ikke vil utgjøre noen risiko for uønskede helseeffekter hos nesten alle individer. Inntak over dette nivået kan medføre risiko for måltidsrelatert diare og fordøyelsesbesvær.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: