Selen ved kreft | NAFKAM

Selen ved kreft

Denne artikkelen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Sporstoffet selen er ernæringsmessig viktig for menneskers helse.
  • Tilskudd av selen har blitt fremmet for behandling av kreft, samt forebygging eller behandling av kreftrelaterte symptomer og bivirkninger av kreftbehandling.
  • Det foreligger ikke dokumentasjon for at selen-gjærtilskudd kan forlenge progressjonsfri overlevelse hos mennesker med ikke-småcellet lungekreft.
  • Selentilskuddets rolle ved cellegiftbehandling eller stråling, eller for forebygging av behandlingsrelaterte bivirkninger, er uklar.
  • Det er ikke vitenskapelig bekreftet at selen lindrer lymfeødem etter operasjon.
  • Selen er giftig i høye doser og kan ha bivirkninger når det tas som høye doser kosttilskudd i lengre perioder.

Både uorganiske former (for eksempel natrium selenitt eller selenat) og organiske former (for eksempel selenometionin) brukes i mange selenholdige medisiner og kosttilskudd som fremmes for medisinske eller helsemessige formål. Disse kan inneholde enten selen alene (monotilskudd) eller selen i kombinasjon med andre sporstoffer så vel som vitaminer.

Selentilskudd har blitt hevdet å være et nyttig hjelpemiddel i behandling av kreft, samt forebygging eller behandling av kreftrelaterte symptomer og bivirkninger av kreftbehandling.

Selens rolle i behandling av kreft, samt i behandling eller forebygging av bivirkninger forårsaket av kreftbehandling, er uklar.

En enkeltstudie viste en økt tendens til bedring hos pasienter med non-Hodgkins lymfom som mottok CHOP-28-behandling pluss selen, men hvorvidt dette gjelder generelt, er usikkert.

En randomisert klinisk studie undersøkte om bruk av selengjær kunne medvirke til fem års progresjonsfri overlevelse hos personer operert for ikke-småcellet lungekreft, men fant ingen sammenheng eller fordel av å benytte selentilskudd.

Selv om en rekke helseproblemer har vært knyttet til selenmangel, er selen også giftig i store doser, og kosttilskuddet kan gi bivirkninger når det tas i høye doser i lengre perioder.

Forskning på langtidstilskudd tyder på at selen har forårsaket symptomer på kronisk overeksponering og har også vært knyttet til økt risiko for utvikling av type 2-diabetes mellitus.

Opplysninger om originaldokument:

Gabriele Dennert, CAM-Cancer Consortium. Selenium – during cancer treatment [online document]. October 20, 2013.

Dette er en oversettelse av sammendraget i vår oppsummering av forskningen på selen ved kreft. Fullversjonen av denne, og mange andre artikler om alternativ behandling og kreft, ligger fritt tilgjengelig i vårt spesialbibliotek CAM Cancer.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: