Noni ved kreft

Fruktjuice av planten noni hevdes å være gunstig for flere medisinske formål. Det mangler imidlertid forskning både på effekt og sikkerhet til å kunne si om planten kan ha noen av de påståtte egenskapene.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Noni ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Noni (Morinda citrifolia), også kjent som Ba Ji Tian, ostefrukt og indisk morbær, er en polynesisk plante som tradisjonelt har blitt brukt i til flere medisinske formål. Fruktjuice av noni har vært hovedfokus for oppmerksomheten de siste årene.

Nonijuice antas å ha effekt på et bredt spekter av plager og er blitt markedsført som en universalkur for tilstander som kreft, depresjon, diabetes, narkotikaavhengighet, hjertesykdom og fedme. Det hevdes også at noni har en generell positiv innvirkning på helsa.

In vitro-studier og dyreforsøk har antydet at noni har potensiell virkning som antioksidant, og at noni stimulerer immunforsvaret og virker hemmende på kreftsvulster. Det har imidlertid vært få forsøk på mennesker, og det finnes ingen randomiserte kontrollerte studier på bruk av noni hos kreftpasienter. Foreløpige studier har antydet at noni kan ha en beskyttende effekt hos storrøykere.

Det er rapportert om få bivirkninger, men forskningen på sikkerhet ved bruk av noni er mangelfull og utilstrekkelig. Flere tilfeller av leverforgiftning er riktignok rapportert, men hvorvidt disse er forårsaket av nonijuice har ikke blitt dokumentert. Kaliuminnholdet i noen nonijuice-produkter kan forårsake problemer hos personer med nedsatt nyrefunksjon, personer som lever på lavkalium-diett eller som bruker legemidler som sannsynligvis vil øke kaliumnivået.

Noni er tilsynelatende mye brukt, til tross for manglende dokumentasjon på effekt for kreftpasienter, samt begrenset forskning på sikkerhet.

Opplysninger om originaldokumentet:

Karen Pilkington, CAM Cancer Consortium. Noni [online document]. August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in March 2017 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in August 2013 by Barbara Wider.
Summary first published in September 2012, authored by Karen Pilkington.

Mulig risiko ved bruk av noni ved kreft

Bivirkninger: Det finnes svært lite tilgjengelig forskning på sikkerhet ved bruk av noni. Frukten har blitt brukt som mat i mange år, og det er ingen kjente bivirkninger knyttet til den som en del av et vanlig kosthold.
Mellom 2005 og 2011 er det imidlertid registrert flere tilfeller av leverforgiftning etter bruk av nonijuice. Leverfunksjonen forbedret seg da bruken opphørte, men det er knyttet stor usikkerhet til om forgiftningen var forårsaket av selve nonijuicen. Andre ingredienser, produktforurensning, produkter inntatt samtidig – det være seg te, urteprodukter eller energidrikk –, kan også være mulige årsaker til forgiftningene.
Noni inneholder mye kalium, og hyperkalemi er rapportert i ett tilfelle hos en pasient med nedsatt nyrefunksjon.

Kontraindikasjon: Personer med nedsatt leverfunksjon frarådes bruk av noni. Det samme gjelder personer med hyperkalemi (for høyt kaliuminnhold i blodet), nedsatt nyrefunksjon, som lever på lavkalium-dietter eller benytter legemidler som berører kaliumnivået i kroppen. Selv om studier på dyr ikke har funnet tegn på forgiftning hos embryoer og fostre etter dyremors bruk av noni, er det knyttet bekymring til menneskers bruk av noni i svangerskapet. Høyt inntak av nonifrukt har blitt rapportert som årsak til abort, samt at rotbarken fra frukten historisk sett har blitt benyttet som abortfremkallende middel.

Interaksjoner: Grunnet kaliuminnholdet i enkelte noni-produkter, kan det være risiko for å forstyrre virkningen av legemidler som påvirker kaliumnivået i kroppen. Noni-produkter med høyt innhold av k-vitamin kan forstyrre virkningen av blodfortynnende medikamenter. En enkeltstudie fant også at saften fra frukten påvirker opptak i mage og tarm, og at det kan påvirke effekt av legemidler for halsbrann og magesår.

Annet/vær ekstra obs på: Kommersielle preparater av noni inneholder av og til Morinda officinalis og/eller Morinda citrifoli som er kjent for å kunne påvirke nyrene og forverre plager knyttet til vannlating/urinering.
Produktforurensning under produksjon har forekommet. Mineralinnholdet i kommersielle noni-produkter har vist seg å variere mye, det gjør risikoen for bivirkninger og interaksjoner ytterligere usikker.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: