Noni

Frukten av Noni-treet har vært bruk i ulike kulturers folkemedisin i lang tid, ved en rekke helseproblemer og -formål.
Image
Bilde av nonifrukter
Foto: Colourbox.com

Noni (Morinda citrifolia) er en frukt som har vært brukt lenge i folkemedisinen, brukt både for å prøve å forebygge og behandle en rekke helseproblemer.

Man vet at noni inneholder antioksidanter så som betakaroten, iridoider og vitamin C og E; samt andre stoffer, særlig kalium. Noen av disse stoffene vet man at de kan hjelpe til med å reparere skadede celler i kroppen, aktivere immunsystemet og ha andre effekter. At en urt inneholder stoffer med slik effekt, betyr ikke automatisk at bruk av urten gir slike effekter. 

Det er gjort noen dyre- og celleforsøk på noni, og studiene har vært konsentrert rundt tre hovedbruksområder: kreft, betennelser og metabolske sykdommer. Slike studier gir ikke nok informasjon til at vi kan si om eller hvordan menneskekroppen påvirkes av de ulike stoffene.

Til tross for at noni har vært brukt av mennesker i lang tid, og for en lang rekke helseproblemer og -plager, (se avsnittet Bakgrunn), er det gjort lite forskning på mennesker. 

Ved søk etter oppsummert forskning på noni i kildene våre i desember 2020 fant vi ingen systematiske kunnskapsoppsummeringer.

I slike tilfeller regner vi ikke dokumentasjonen som tilstrekkelig nok til å kunne si noe om eventuell effekt eller mangel på sådan. Eventuelle helsepåstander har inntil videre derfor ikke solid støtte i forskning. 

NAFKAMs ekspertgruppe CAM Cancer har oppsummert forskningsstatus noni brukt ved kreft, basert på hva som fins av forskning på lavere nivåer enn systematiske kunnskapsoppsummeringer. Dette kan du lese i artikkelen Noni ved kreft.

Å smøre salve av/ med noni på huden utvortes på huden, regnes som trolig trygt av Natural Medicines.

Forkjempere for helseeffekt av å spise/ drikke noni hevder at tiden det tar før man erfarer effekt av noni, varierer med person og type helseproblem fra bare noen dager til opptil seks måneder. Derfor mener de at noen må påregne å bruke noni i inntil et halvt år før man kan fastslå om det virker eller ikke. Det er ikke gjort forskning på slik bruk av noni over så lang tid.

Det vi kan si om trygghet basert på forskning, kommer fra kortere studier - men også fra rapporter om bivirkninger knyttet til lang tids bruk:

Natural Medicines regner det å innta (spise noni-frukt, eller drikke juice/ te av noni) i mindre mengder, over kortere tid som muligens trygt for de fleste voksne, men påpeker at det er rapportert om bivirkninger som magevonde og fordøyelsesbesvær etter å ha spist mye tørket nonifrukt. Fra forskningen vet vi også at noni kan påvirke effekten av visse medisiner, og forverre tilstanden hos visse pasientgrupper:

Blodfortynnende- og medisiner mot høyt blodtrykk

Noni kan teoretisk endre effekten av blodfortynnende og medisiner mot høyt blodtrykk: Noen av stoffene i noni kan muligens hemme effekten av blodfortynnende (antikoagulerende), og forsterke effekten av blodtrykksenkende midler til farlige nivåer.

Kilden oppfordrer personer som bruker slike medisiner om å diskutere eventuell bruk av noni med sin lege på  forhånd. 

Kreft og kreftrelaterte plager

CAM Cancer nevner ingen spesifikk risiko eller bivirkninger for kreftpasienter. 

Leversykdom

Høy/ langvarig bruk av noni mistenkes å være årsaken til flere rapporterte tilfeller av leverskade. Både personer med kjent leversykdom, og personer som bruker medisiner som man vet kan medføre skade på leveren, rådes derfor av kilden til å ikke bruke noni. 

Medisiner mot sår i magesekken, i spiserøret eller tarmen

Noni mistenkes å kunne hemme opptaket og øke bivirkninger av virkestoffet ranitidin, som fins i flere medisiner som brukes ved slike lidelser. Kilden råder personer som bruker slike medisiner til å unngå noni. 

Personer med høye kaliumnivåer, nyresykdom og/ eller som går på vanndrivende midler

Man vet at noni inneholder mye kalium. Å drikke te/ juice av noni kan øke kaliumnivået og bidra til at det blir for høyt. Dette kan gi særlige utslag hos personer som allerede har høye kaliumnivåer, eller som på andre måter er sensitive for høyt kalium:

Mange personer med nyreproblemer har problemer med å regulere kaliumnivået i kroppen. Ekstra kalium fra noni kan dermed forsterke slike problemer hos denne gruppen.

Noen vanlige vanndrivende midler kan øke opptaket av kalium og slik bidra til forhøyede kaliumnivåer. Ekstra kalium fra noni kan dermed bidra til for høye kaliumnivåer ved bruk av vanndrivende.

Kilden fraråder derfor personer i disse gruppene å bruke noni.

For gravide og ammende

Natural Medicines opplyser at noni gjennom historien har vært brukt i folkemedisinen blant annet som abortfremkallende middel, men sier videre at slik effekt ikke er påvist gjennom forskning.

Kilden råder generelt både gravide og ammende til å være på den sikre siden og unngå bruk av noni, fordi det pr dato ikke eksisterer nok pålitelig informasjon til at de kan si om noni er trygt å bruke når man er gravid eller ammer. 

LactMed inneholdt på søketidspunktet ikke informasjon om noni ved amming.

NB!

Ifølge CAM Cancer har noen kommersielle produkter av noni blitt funnet å inneholde også varianten Morinda officinalis. Oralt inntak av denne urten kan ifølge kilden påvirke nyrene og forverre urinvegsplager.

Generelle forsiktighetsregler

Noni er et lite, eviggrønt tre som vokser naturlig på Stillehavsøyene, i Sørøst-Asia, Australia og India.

Ifølge Natural Medicines har både frukten, bladet, blomsten, stilken, barken og roten vært brukt i  folkemedisin i lang tid, ved en rekke helseproblemer/ helseformål:

Kreft og kreftrelaterte plager, leddgikt i nakken (cervikal spondylose), for forbedret styrke og utholdenhet, hørselstap, høyt blodtrykk, hudinfeksjonen Leishmania, giktsmerter (artrose og revmatoid artritt), kvalme og oppkast, aldringstegn, astma, sårheling og brannsår, grå stær, forkjølelse, hoste, angst og depresjon, diabetes, diaré, kolikk, feber, åreforkalkning, hodepine, hjertesykdom, HIV/AIDS, fordøyelsesbesvær (dyspepsi), urinveisinfeksjoner, søvnplager, spedalskhet (lepra), leversykdom, malaria, migrene, kvalme og oppkast, smerter etter skade, premenstruelt syndrom (PMS) og andre menstruasjonsplager, epilepsi, magesår, og rehabilitering etter hjerneblødning.

Den råe frukten har bitter smak og en sterk, nærmest illeluktende duft. Som helseprodukt selges noni ofte som et helseprodukt på helsekostbutikker og internett, i form av juice, kapsler eller oppmalt til pulver ment for te. Slik noni-juice består på grunn av råvarens lukt og smak sjelden av noni alene, men er oftest tilsatt sukker, grapefrukt, blåbær og lignende. 

Noni forekommer også som tilsatt ingrediens i næringsmidler i dagligvarehandelen, som i juice og energidrikker.

Andre norske navn: noni-juice
Andre kjente navn: noni, noni-juice, Tahitian Noni Juice, Ba Ji Tian, Cheese Fruit, Indian Mulberry
Latinsk navn: Morinda citrifolia
Familienavn: Maurefamilien (Rubiaceae)
Slektsnavn: Morinda

Flere av lenkene går til eksterne nettsider:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: