Noni | NAFKAM

Noni

Noni er et lite, eviggrønt tre som har vært i bruk i ulike kulturers folkemedisin i lang tid.
Image
Bilde av nonifrukter

Noni (Morinda citrifolia) er en frukt som har vært brukt lenge i folkemedisinen, brukt både for å prøve å forebygge og behandle en rekke helseproblemer. Det foreligger imidlertid ikke dokumentasjon i våre kilder på at noni virker ved noen av disse.

Alle bør utvise forsiktighet ved medisinsk bruk av noni, og noen bør unngå å bruke noni.

Virker det?

Vi vet ikke om noni kan ha effekt som medisin, verken i form av mat og drikke eller som ekstrakter av virkestoffene. Frukten inneholder flere stoffer som forskere håper kan ha en effekt ved sykdom, men studiene som er gjort er imidlertid på et tidlig stadium.

Det er gjort noen dyre- og celleforsøk på enkeltstoffer i nonifrukten. Studiene har vært konsentrert rundt tre hovedbruksområder: kreft, betennelser og metabolske sykdommer. Basert på disse kan det se ut til at noni kan bidra til å styrke immunforsvaret og reparere skader på celler. Men celle- og dyrestudier gir oss ikke nok informasjon til at vi kan si hvordan menneskekroppen påvirkes av de ulike stoffene. Det er få studier på mennesker, og de som finnes gir oss ikke solid informasjon om effekten av noni.

Basert på det lille vi vet markedsføres likevel nonijuice blant annet som en alternativ kreftbehandling. Det kan du lese mer om her. Forskere har også undersøkt om noni kan ha effekt ved høyt blodtrykk, kvalme og oppkast etter operasjon, nakkesmerter, slitasjegikt og utholdenhet ved løping. Vår kilde, Natural Medicines, konkluderer imidlertid med at forskningsgrunnlaget er for svakt til å si noe som helst om effekten av noni ved alle disse tilstandene.

Er det trygt?

Basert på det vi vet, ser det ut til å være trygt for de fleste å spise noni som mat. Gravide og ammende anbefales å være forsiktige med å bruke noni som medisin, da det finnes lite forskning på sikkerhet for denne gruppen. Gjennom historien har noni brukt som abortfremkallende middel. Denne effekten er ikke påvist gjennom forskning, men gir grunn til å utvise forsiktighet. 

Pasienter med nyreproblemer kan ha problemer med å regulere kaliumnivået i kroppen. Da noni inneholder store mengder kalium, anbefaler vår kilde at de som har nyreproblemer unngår å bruke noni.

Flere pasienter med leversykdommer har meldt inn bivirkninger etter bruk av noni. Selv om sammenhengen mellom noni og leversykdom ikke er påvist eller tilstrekkelig undersøkt, bør personer med leversykdommer unngå noni. 

Kildene oppfordrer forøvrig alle til å utvise forsiktighet hvis man vil bruke noni medisinsk, ved å følge pakningsvedlegget og drøfte slik bruk av noni med legen sin på forhånd.

Bivirkninger

Ifølge våre kilder er det ikke rapportert om vanlige bivirkninger av noni. Imidlertid fins det noen rapporter om tilfeller av leverskade etter inntak av noni, men det ikke er slått fast at leverskaden var forårsaket av noni.

Dersom du opplever negativ effekt som du mener skyldes noni, bør du kontakte lege.

Interaksjoner

Noni kan påvirke effekten av medisiner, urter og kosttilskudd, og resultatet av medisinske prøver. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. Naturmedisin (plantebaserte legemidler) bør derfor ikke brukes 1-2 uker før operasjon, fordi produkter med urter kan påvirke blødninger under operasjoner.  Du bør alltid informere legen din dersom du bruker medisiner, urter eller kosttilskudd som du ikke har fått av denne.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

  • Snakk med legen om bruk av alternativ behandling
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester
Bakgrunn

Noni er et lite, eviggrønt tre. I følge vår kilde har noni vært i bruk i ulike kulturers folkemedisin i lang tid, mot blant annet bakterier, virus, soppinfeksjoner, som kreftforebyggende middel, mot parasitter, smerter, høyt blodtrykk, betennelser og for å stimulere immunforsvaret.

Både frukten, bladet, blomsten, stilken, barken og roten brukes medisinsk. I Norge selges noni på helsekostbutikker og nettbutikker, som juice og kapsler. Les også vår artikkel om noni og kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre norske navn: noni-juice
Engelsk navn: noni, noni-juice, Tahitian Noni Juice, Indian Mulberry med flere
Latinsk navn: Morinda citrifolia
Familienavn: Maurefamilien (Rubiaceae)
Slektsnavn: Morinda

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: