Maitake ved kreft

Maitake er en næringsrik sopp som vokser vilt spesielt i nordlige deler av Japan, men også i tempererte skoger i Asia, Europa og østre del av Nord-Amerika.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Maitake ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Maitake (Grifola frondosa) er en sopp hjemmehørende i mange asiatiske land. Den selges både som hel sopp, i pulverisert form og som ekstrakt fra sopplegemet. I likhet med andre arter fra samme gruppe, inneholder maitake polysakkarider (alfa-, beta-, homo- og heteroglykaner), proteiner, nukleinsyrer og aminosyrer, mineraler og sporelementer, ergosterin, flere vitaminer og provitaminer, fenoler og flavonoider. De antatte nøkkelkomponentene er betaglukaner som finnes både i celleveggene til fruktlegemet og i selve soppen.

Det er begrenset dokumentasjon på at ekstrakter fra maitake kan øke den funksjonelle kapasiteten til monocytter, T- og NK-celler hos kreftpasienter. Det er ingen dokumentasjon fra kliniske forsøk på at ekstrakter fra maitake har krefthemmende effekt.

Maitake og dens ekstrakter er vanligvis godt tolerert. Allergiske reaksjoner kan imidlertid forekomme.

Opplysninger om originaldokument:

Markus Horneber, CAM Cancer Consortium. Maitake (Grifola frondosa) [online document]. August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in February 2017 by Barbara Wider.
Summary first published in November 2011, authored by Markus Horneber.
Summary revised and updated in May 2015 by Markus Horneber.

 

Mulig risiko ved bruk av Maitake (Grifola frondosa) ved kreft

Bivirkninger: Generelt anses maitake å være trygt når det inngår som en del i et vanlig kosthold. Tørket pulver av maitake har blitt brukt trygt i doser opptil 2,25 g/daglig i opptil 28 uker. Ekstrakter av maitake er mer konsentrert, og en bruker kan dermed få i seg langt mer av de antatte aktive ingrediensene enn tenkt, noe som øker risikoen for uventede bivirkninger sammenlignet med tradisjonell bruk.
Allergiske reaksjoner på maitake er mulig, i ett tilfelle er det registrert betennelsestilstander i alveolene i lungene forårsaket av innånding av maitakesporer. Andre bivirkninger som er registrert er mild kvalme, hevelser i ledd, utslett, kløe, forstyrrelse i produksjon av eosinofile celler i blodet, (en type hvite blodceller), samt lett senkende effekt på blodsukkeret.

Kontraindikasjon: Kjent allergi mot maitakesopp.

Interaksjoner: Maitakesopp kan redusere blodsukkernivået og kan ha en forsterkende effekt når den brukes samtidig med andre urter eller kosttilskudd som reduserer glukoseinnhold, og i noen tilfeller forårsake føling og lavt blodsukker.

Annet/vær ekstra obs på: Det er rappportert om mikrobakteriell forurensning av tørket sopp. Avhengig av produksjonsprosess og lagringsprosess, kan det være stor variasjon av innhold av polysakkarider i sopp.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: