Maitake

Maitake er en såkalt poresopp eller kjuke.
Image
Bilde av en stor sopp som vokser på et tre
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Maitake (Grifola frondosa)  er en sopp fra Østen, som er kjent brukt både som mat og for å behandle helseproblemer og -tilstander. 

Soppen inneholder antioksidanter, beta-glukaner, vitamin B og C, kobber, kalium, fiber, mineraler og aminosyrestoffer. Man vet at flere av disse har positive effekter, så som å kunne stimulere immunsystemet. Andre av dem kan kanskje være nyttige for å forsterke effekten av medisinsk behandling.

Forskning som er gjort på dyr, viser at maitake også inneholder stoffer som kan senke blodtrykket, påvirke kolesterolnivået positivt, senke blodsukkernivået og virke vektreduserende. 

At en sopp inneholder virksomme innholdsstoffer, og at forskning når den brukes på dyr viser lovende resultater, kan imidlertid ikke automatisk overføres til å gjelde når den brukes av mennesker. 

Ved søk i kildene våre i mars 2024, fant vi ingen oppsummeringer av forskning på effekt av maitake som tilfredsstilte våre kriterier til dokumentasjon.

Det betyr at vi ikke kan si om soppen har positiv effekt av betydning eller ikke på sykdom hos mennesker.

Maitake ser ut til å være trygt å innta i de mengder man vanligvis bruker i mat, men medisinsk bruk er generelt for lite undersøkt til at man kan si det sikkert.

Forskningen gir liten eller ingen kunnskap om vanlige/sannsynlige bivirkninger, men det fins noen rapporter om forbigående kvalme etter å ha spist mye maitake.

Drøft bruk med lege

Siden maitake inneholder stoffer som kan senke blodsukkernivået, kan det i teorien påvirke blodsukker-kontrollen under og etter operasjon. Natural Medicines råder derfor personer som bruker diabetes-medisin eller urter som kan senke blodsukkeret til varsomhet. 

Direktoratet for medisinske produkter oppfordrer alle som skal opereres til å avslutte all bruk av urter, kosttilskudd og plantebaserte legemidler 1-2 uker før operasjon.

Det er også en teoretisk mulighet for at maitake kan forsterke virkningen av blodfortynnende og blodtrykkssenkende medisiner og urter. Natural Medicines råder også personer som bruker slike, til varsomhet og drøfting med lege:

Du bør alltid informere legen din dersom du bruker urter/ kosttilskudd eller legemidler til helseformål, som legen ikke har foreskrevet. Dette fordi ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. De kan også påvirke resultatet av medisinske inngrep og prøver.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar..

Dersom du opplever negative effekter som du mener skyldes bruk av maitake, bør du avslutte bruken og kontakte lege.

Gravide og ammende

Inntil mer er kjent om sikkerheten, råder Natural Medicines gravide og ammende til å holde seg på den sikre siden og ikke bruke maitake for medisinske formål. Lactmed inneholdt på søketidspunkt ingen informasjon om maitake.

Generelle forsiktighetsregler

Maitake er en såkalt poresopp eller kjuke. Den danner store og tette tuer med opp til 70 cm bredde, med små overlappende tunge- eller vifteformede hatter. Soppen er sjelden i norsk natur, men dyrkes i store mengder rundt om i verden, blant annet i Japan.

I Østen har maitake blitt brukt som mat og medisin i lang tid. Man vet at maitake har vært brukt blant annet ved forstørrede eggstokker, påviste cyster, diabetes og mange andre tilstander, men det er ingen solid evidens som støtter disse bruksområdene. Det er heller ingen gode bevis som støtter bruk av maitake-sopp for COVID-19, slik det ble lansert under pandemien.

I Norge er maitake tilgjengelig som mat og som kosttilskudd. Les også vår artikkel om maitake brukt ved kreft på vår temaseksjon om alternativ kreftbehandling.

Andre navn

  • Andre norske navn: korallkjuke
  • Engelsk navn: King Of Mushrooms, Dancing Mushroom, Hen Of The Woods, Chicken of the Woods, Monkey's Bench, Shelf Fungi, Sheep's Head,
  • Latinsk navn: Grifola frondosa
  • Familienavn: Kjukefamilien (Polyporaceae)

Søk i januar 2024 etter systematiske kunnskapsoppsummeringar i CAM CancerCochrane LibraryOvid EMBASEPubMed og Web of Science;
samt etter informasjon i Drugs and Lactation Database (LactMed) og Natural Medicines:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: