Ginseng ved kreft

Ginseng er påvist å kunne hjelpe mot kreftrelatert utmattelse. Ginseng anses som ufarlig å bruke, men kan likevel gi milde og reversible bivirkinger.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Ginseng ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Denne oppsummeringen handler om de mest brukte artene i slekten Panax. De to hovedtypene ginseng som dyrkes for medisinsk produksion er Panax ginseng (koreansk ginseng/asiatisk ginseng) og Panax quinquefolius (amerikansk ginseng). Ifølge Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA) er roten til P.ginseng klassifisert som et tradisjonelt medisinsk produkt. Andre fremstillinger inneholder ofte ikke ginsenosider eller inneholder ikke ginseng i det hele tatt. Basert på kliniske forskningsdata inkluderer medisinsk bruk av ginseng å styrke og revitalisere svake eller utmattede pasienter, og pasienter som har nedsatt funksjonsevne og konsentrasjonsvansker.

Kreftbehandling

Man kan ikke si noe om effekt av ginseng på behandling av svulster fordi dokumentasjonen er av veldig dårlig kvalitet.

Kreftomsorg/palliativ behandling

Effekter av ginseng på utmattelse, livskvalitet og infeksjoner har blitt undersøkt. Resultatene avhenger av typen ginseng som er brukt og fremstillingen av produktet.

  • Utmattelse: Resultatene fra to studier (dokumentasjon av høy kvalitet) indikerer at fremstillingene laget av pulverisert tørket amerikansk ginseng reduserer symptomer på utmattelse.
    Resultatene fra de fem studiene på asiatisk ginseng var varierte avhengig av fremstillingen av roten. Resultatene fra to av disse studiene tyder på at fremstillinger fra den tørkede roten ikke påvirket symptomer på utmattelse mer enn placebobehandling (dokumentasjon av høy kvalitet). Resultatene fra de resterende tre studiene hvor det ble brukt varmebehandlede røtter tydet på at disse produktene kunne redusere symptomer på utmattelse (dokumentasjon av moderat kvalitet).
  • Livskvalitet: Én studie har påvist at produkter av den tørkede roten av amerikansk ginseng økte livskvaliteten hos pasienter som mottok eller hadde mottatt cellegift eller stråling (høy kvalitet).
    Ifølge en studie på asiatisk ginseng tydet resultatene på at produkter laget av tørket ginsengrot ikke økte livskvaliteten mer enn placebobeandling (dokumentasjon av høy kvalitet). Resultatene fra to studier viste at varmebehandlet ginsengrot førte til økt livskvalitet (dokumentasjon av lav til moderat kvalitet).
  • Infeksjoner: Resultatene fra én studie tyder på at et ekstrakt av amerikansk ginseng muligens ikke reudserer hyppigheten av respiratoriske infeksjoner hos noen pasienter med leukemi, men at det kan redusere alvorlighetsgraden av symptomer (dokumentasjon av høy kvalitet).

Fremstillinger av P.ginseng og P.quinquefolius har kun påvist mindre bivirkninger. Disse avhenger av doseringen, opptrer av og til, er reversible og opptrer som gastrointestinale intoleranser, hodepine og søvnproblemer. Risikoen for interaksjoner er lav.

Opplysninger om originaldokument:

Horneber M, Ziemann J, Ritter C, KOKONbase Team, CAM Cancer Consortium. Ginseng (Panax ginseng, P. quinquefolium) [online document]. November, 2020.

Fully revised and updated in November 2020 by Markus Horneber.
Summary revised and updated in October 2014 by Markus Horneber.
Summary first published in July 2007, authored by Irene Fischer, Markus Horneber, Katja Boehm.

Mulig risiko ved bruk av ginseng

Bivirkninger: Preparater med Panax ginseng og Panax quinquefolius er generelt ansett for å være trygge med få og lette bivirkninger som forsvinner dersom man avslutter inntaket. Dette kan være hodepine, søvnforstyrrelser og irritasjon i mage/tarm. Alvorlige bivirkninger er sjeldne og har kun blitt registrert i land hvor ginseng er brukt som uregulert kosttilskudd og i høye doser. Nylig er det rapportert om en kvinne som i en periode med inntak av store mengder ginseng, utviklet forstyrrelser i hjertets elektriske signaler (lang QT-tid). Dette kan videre medføre hjerterytmeforstyrrelse og i verste fall ventrikkelflimmer og død.
Langvarige studier på dyr har ikke påvist kronisk forgiftning av ginseng eller kreftfremkallende aktivitet. Derimot er det tegn på teratogen effekt, dvs risiko for skade på foster. Dette er imidlertid funnet i studier på mus og rotter og i langt høyere doser enn vanlig inntak, men det mangler forskning til å si noe om denne mulige risikoen ved bruk til mennesker.

Kontraindikasjon: Ginseng kan forårsake hyperglykemi, og diabetespasienter anbefales derfor å være forsiktige med bruk av ginsengprodukter. Brukt over en lengre periode kan ginseng forverre symptomer hos personer som lider av schizofrene lidelser, høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelse, hjerte-/karsykdommer, sykdom knyttet til blodforsyning til hjernen (cerebrovaskulær sykdom), samt søvnløshet.
Det mangler dokumentasjon på trygghet og risiko ved bruk av ginseng under graviditet, spesielt i løpet av første semester og amming.

Interaksjoner: I teorien antydes det at ginseng kan forstyrre virkningen av MAO-hemmere (brukt blant annet i medisiner for depresjon og for Parkinson), blodfortynnende, samt diabetesmedisiner. Tilgjengelig forskning har ikke funnet at bruk av anbefalte doser gir klinisk relevant risiko for interaksjon med legemidler. Samtidig bruk av ginseng og medikamenter som medfører økt gastrisk pH, f.eks. protonpumpehemmere, kan ser ut til å medføre redusert opptak av metabolitter i fordøyelsessystemet. En nylig caserapport har antydet at inntak av ginseng har medvirket til imatinib-assosiert leverskade.

Annet/vær ekstra obs på: Det er registrert problemer med at ginsengprodukter har vært forurenset av blant annet plantevernmidler eller bly, samt at produkter for salg ikke inneholdt den oppgitte eller minimale forventede mengde ginsenosider.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: