Gerson-terapi ved kreft

Gerson-terapien er et svært strengt behandlingsregime som hevdes å være nyttig mot kreft og andre sykdommer. Metoden mangler dokumentasjon for effekt og er forbundet med betydelige risikomomenter.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Gerson-dietten ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Gerson-terapi består av en spesiell diett, kosttilskudd og kaffeklyster som sammen skal avgifte og stimulere stoffskiftet i kroppen.
  • Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon som støtter påstander om at Gerson-terapien har effekt i forbindelse med kreft.
  • Funn fra forskning tyder på at noen deler av terapien (spesielt kaffeklyster) er potensielt farlige ved overdreven bruk.
  • Gerson-terapien er forbundet med to betydelige risikomomenter: brukere anbefales å stoppe konvensjonelle kreftbehandlinger og metoden mangler dokumentasjon på effekt. Disse momentene oppveier eventuelle fordeler forbundet med Gerson-terapien.

Gerson-terapien bruker et spesielt kosthold, kosttilskudd, samt kaffeklyster for å «avgifte» og stimulere kroppens stoffskifte. Tilhengere hevder at Gerson-terapien kan balansere nivåene av kalium og natrium i kroppen, fjerne giftstoffer, friske opp leverfunksjonen, samt forbedre den generelle ernæringsstatusen. Dette hevdes videre å være en effektiv behandling for kreft og andre sykdommer.

Tilgjengelig forskning består av en metodisk svak enkeltstudie av retrospektiv art, samt noen pasienttilfeller. Disse gir ingen støtte for at Gerson-terapi kan være effektiv behandling for personer med kreft.

En gjennomgang av noen lovende pasienttilfeller, konkluderte med at det kan se ut til at bruk av metoden kan ha noen positive konsekvenser både fysisk og psykologisk, men disse funnene har ikke kommet til syne i vitenskapelig anerkjent forskning.

Derimot finnes vitenskapelige funn som tyder på at elementer ved Gerson-terapien (spesielt kaffeklyster) er potensielt farlige ved overdreven bruk. I tillegg til dette kan forventninger om tidsbruk, penger og andre ressurser være en ekstrem påkjenning for pasienter som velger å benytte seg av behandlingen.

Den største risikoen er at pasienter frarådes bruk av konvensjonell cellegiftbehandling samtidig som en benytter Gerson-terapien.

Opplysninger om originaldokumentet:

Helen Cooke, Helen Seers, CAM-Cancer Consortium. Gerson therapy [online document], August 25, 2020.

Assessed as up to date in August 2020 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in February 2017 by Barbara Wider
Assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in August 2013 by Barbara Wider.
Most recent update and revision in September 2012 by Helen Cooke.
Fully revised and updated in August 2011 by Helen Cooke.
Fully revised and updated in November 2009 by Helen Cooke.
Summary first published in July 2005, authored by Helen Seers and Helen Cooke.

Mulig risiko ved bruk av Gerson-terapi

Det er bekymring for at pasienter kan velge å bruke dette regimet som et alternativ til kjemoterapi, og dermed unngå konvensjonell behandling. Gerson-instituttet anbefaler ikke bruk av kjemoterapi sammen med dietten, siden kjemoterapien blir sett på som "gift i kroppen", og under avgiftning vil kroppen ha problemer med å håndtere nivået av giftstoffer.

Bivirkninger: Flere aspekter ved selve Gerson-terapien har blitt sett på som mulige årsaker til bivirkninger. Disse inkluderer: kaffeklyster, kostholdets restriktive natur, skjoldbruskkjerteltilskudd og også den nå forlatte praksis med å drikke leverjuice. American Cancer Society og US National Cancer Institute anbefaler ikke bruk av Gerson-terapien, og advarer om at pasienter ikke bør vende seg bort fra vanlig terapi for kun å stole på denne alternative tilnærmingen.

Kaffeklyster: Alvorlige sykdommer, kolitt, elektrolyttubalanse og til og med død har vært assosiert med bruk av kaffeklyster. Disse forekomstene er imidlertid ikke rapportert hos pasienter som gjennomgår Gerson-behandlingen på klinikken. I to isolerte tilfeller ble det rapportert at to kvinner (en med kreft) døde på grunn av at klysterene fjernet kalium fra kroppen, noe som førte til alvorlig elektrolyttubalanse. I begge tilfeller ble klyster brukt oftere enn det som er anbefalt av Gersons behandlingsretningslinjer. Det antas at fortsatt hjemmebruk av klyster kan svekke tykktarmens naturlige funksjon og føre til problemer som forstoppelse og kolitt.

Streng diett: Bruken av en begrenset avgiftende metabolsk diett sammen med klyster kan forårsake en "betennelsesreaksjon" som forkjemperne antar å være en del av helingsprosessen. Negative symptomer på denne inflammatoriske reaksjonen inkluderer dehydrering, kvalme, diaré, influensalignende symptomer og død. ​​

Kalium: Det er sikkerhetsmessige bekymringer over overdreven inntak av kalium. De med for mye kalium i blodet kan lide av hyperkalemi; symptomer inkluderer nummenhet i muskler, prikking, unormal hjerterytme, lammelser og mulig hjertesvikt.
​​​​​
Juice fra kalvelever: Drikkingen av kalvenes leversaft ble fjernet fra Gersons retningslinjer for terapi i 1989, etter en historie med at det var assosiert med infeksjon med Campylobacter fetus subspecies fetus. Et utbrudd av denne bakterielle infeksjonen ble sett i 1981, der ni kreftpasienter som angivelig brukte Gerson-behandlingen døde. I 1989 ble policyen med å drikke leverjuice endret til å motta råleverekstrakt-injeksjoner.

Interaksjoner: På grunn av terapiens komplekse natur, kan mange interaksjoner med andre legemidler forekomme.

Annet/vær ekstra obs på: National Cancer Institute oppfordrer pasienter til ikke å søke behandling fra Gerson-klinikken på grunn av mangel på bevis for anti-krefteffekter, samt for potensielle farer forbundet med behandlingen.
 

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: