Fermentert hvetekimekstrakt ved kreft

Fermentert hvetekimekstrakt (FWGE) er et industrielt framstilt kosttilskudd, basert på fermentering av hvetekim.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på fermentert hvetekimekstrakt ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen..

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • Fermentert hvetekimekstrakt (FWGE) er framstilt av hvetekim fra slekten Triticum vulgaris.
  • Eventuelle aktive ingredienser i FWGE er ikke kjent.
  • Det hevdes at inntak av FWGE kan gi gunstig effekt for kreftpasienter som gjennomgår cellegift- eller strålingsbehandling.
  • Kliniske studier har svakt antydet positive egenskaper ved bruk av hvetekimekstrakt i sammenheng med kreft, men forskningen er for utilstrekkelig og mangelfull til å støtte påstanden om effekt ved kreft.
  • Inntaket av FWGE ser ut til å være ufarlig.

Fermentert hvetekimekstrakt (FWGE) er et industrielt framstilt kosttilskudd. Produksjonen av FWGE innebærer fermentering av hvetekim av slekten Triticum vulgaris ved å tilsette bakegjær (Saccharomyces cerevisiae).

Det er ikke kjent hvilke ingredienser eller komponenter i FWGE som kan være mulige aktive faktorer.

Det er blitt foreslått at 2,6-dimetoksy-p-benzoquinon og 2-metoksybenzoquinon funnet i hvetekim kan virke hemmende på kreftceller, men dette er ikke bekreftet. FWGE antydes også å kunne øke effekten av cellegift- og strålebehandling, redusere bivirkningene av slik behandling, samt forbedre livskvaliteten.

Selv om åtte kontrollerte kliniske studier har antydet positive resultater, er dokumentasjonen for påstått effekt svært svak. Dette skyldes av høy risiko for systematiske skjevheter og feil i forskningsresultatene som så langt er lagt fram. Ingen placebokontrollerte studier har blitt utført.

Inntak av FWGE anses som trygt. Kjente bivirkninger er sjeldne og milde.

Opplysninger om originaldokument:

Alexander Kalisch, Markus Horneber, CAM Cancer Consortium. Fermented wheat germ extract [online document]. February 8, 2017.

Assessed as up to date in January 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in February 2017 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in April 2016 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in August 2013 by Barbara Wider.
Fully revised and updated in June 2012 by Alexander Kalisch and Markus Horneber.
Summary first published in February 2011, authored by Alexander Kalisch and Markus Horneber.

Mulig risiko ved bruk av fermentert hvetekimekstrakt

Bivirkninger:  Fermentert hvetekimekstrakt regnes for å være trygt å bruke. Letter bivirkninger som diare, kvalme og oppkast, samt luft i magen og forstoppelse er registrert.

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: Laboratoriestudier og dyrestudier har vist at bruk av fermentert hvetekimekstrakt ikke forstyrrer effekten av bestanddeler i cellegiftmedisiner.

Annet/vær ekstra obs på: Ingen kjente advarsler

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: