Carctol® urteblanding ved kreft

Flere av de aktuelle urtene i Carctol® urteblanding er enkeltvis kjent for å kunne gi bivirkninger eller forstyrre virkningen av visse legemidler.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskningen på Carctol urteblanding ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Carctol® er en ayurvedisk urteblanding bestående av åtte urteekstrakter, som ble utviklet av Dr Nandlal Tiwari i India.

Forkjempere hevder at det kurerer kreft og lindrer bivirkninger forårsaket av kjemo- og strålebehandling. Disse påstandene er imidlertid ikke støttet av bevis, da det så langt ikke er utført en eneste klinisk studie.

Ingen kliniske studier har vurdert effektiviteten av Carctol. Sikkerheten til Carctol® er usikker. Selv om det ikke er registrert noen sikkerhetsproblemer for kombinasjonsproduktet, er det rapportert bivirkninger og interaksjoner for de enkelte plantene det inneholder.

Opplysninger om originaldokumentet:

Barbara Wider, Katja Boehm, CAM Cancer Consortium. Carctol® [online document], June 28th 2021.

Assessed as up to date in June 2021 by Barbara Wider; literature search 24th June 2021.
Revised and updated in June 2019 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2016 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in January 2015 by Barbara Wider.
Assessed as up to date in August 2013 by Barbara Wider.
Last updated in March 2012 by Katja Boehm.
Updated and revised in January 2011 by Katja Boehm.
Fully updated and revised in October 2009 by Katja Boehm.
Summary first published in September 2005, authored by Katja Boehm.

Mulig risiko ved bruk av Carctol® urteblanding

Sikkerheten til Carctol® har ikke blitt systematisk vurdert. Forhandlerne av middelet hevder at Carctol® ikke er assosiert med uønskede effekter eller urte-legemiddelinteraksjoner, men disse påstandene er basert på misforståelsen om at siden det er «innhentet og laget av fullstendig naturlige ressurser, kan det [Carctol] aldri forårsake noen skade eller bivirkninger "(Carctol FAQ; NMD 2021). Disse refererer ikke nødvendigvis til doseringene som brukes i Carctol®.

Bivirkninger: Ingen bivirkninger av Carctol® er rapportert. Den offisielle Carctol®-nettsiden publiserer rapporter om laboratoriebasert toksikologisk testing på mus og rotter ved All India Institute of Medical Sciences, som ikke viser noen risiko for toksisitet, samt et analysesertifikat fra Lyne, Martin og Radford laboratorier i London, Storbritannia (Carctol kliniske tester). Imidlertid har ingen preklinisk studie som vurderer toksisiteten til Carctol® blitt publisert i medisinsk litteratur. 
En av ingrediensene i Carctol®, Rheum emodi, har vært assosiert med GI ubehag og livmorsammentrekninger. Langvarig bruk kan føre til muskelsvakhet, bentap, kaliumtap og uregelmessig hjerterytme. Ved inntak av Hemidesmus indicus i store mengder kan gastrointestinal (GI) irritasjon eller midlertidig nedsatt nyrefunksjon oppstå på grunn av dens saponinbestanddeler. Oralt kan inntak av store mengder Lepidium sativum forårsake GI-irritasjoner. Piper cubeba og Tribulus terrestris kan ha psykoaktive effekter (NMD 2021).

Kontraindikasjon: Ingen kjente

Interaksjoner: Hemidesmus indicus kan interagere med hjertemedisiner fordi det kan øke digitalisglykosidabsorpsjonen. Teoretisk sett, på grunn av rapporter om at Piper cubeba øker magesyren, kan det redusere effektiviteten til antacida og protonpumpehemmere. Teoretisk sett kan Tribulus terrestris forsterke den blodsukkersenkende effekten av hypoglykemiske legemidler. Samtidig bruk av Rheum kan redusere mineralabsorpsjonen. Overforbruk kan forårsake kaliummangel, øke risikoen for kardiotoksisitet og digoksintoksisitet (NMD 2021).

Annet/vær ekstra obs på: Pasienter anbefales å drikke store mengder vann hver dag. Det er ingen data om bruk av Carctol under graviditet og amming

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: