Cannabis og cannabinoider ved kreft

Produkter av cannabis og cannabinoider, både til rekreasjon og til medisinsk bruk, er ulikt regulert fra land til land. Lovlig bruk i Norge betinger resept fra lege. Alle andre former for bruk reguleres av narkotikalovgivningen.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på cannabis ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

NB: Reguleringen av både medisinsk bruk av cannabis og rekreasjonsbruk varierer mye fra land til land. CAM Cancers oppsummering er skrevet fra et internasjonalt ståsted, uten å måtte ta hensyn til de reguleringer for cannabid som nafkam.no må ta hensyn til i Norge

"Medisinsk cannabis" refererer til preparater fra ingrediensene i hampplanten Cannabis sativa L. brukt til medisinske formål. Ingrediensene som er karakteristiske for hampfamilien er cannabinoider, som er ansvarlige for de farmakologiske effektene. Vanlige bruk av medisinsk cannabis inkluderer nevrogen spastisitet, kjemoterapi-indusert kvalme og oppkast, anoreksi og kronisk smerte.

Funnene fra randomiserte kontrollerte studier av medisinsk cannabis og cannabinoider i symptomrelatert terapi indikerer:

  • Kvalme og oppkast: svak forsterkning av effekten av standard antiemetiske terapeutiske midler på kjemoterapi-indusert (n=2) men ikke stråleindusert (n=2) kvalme og oppkast
  • Anoreksi: ingen (n=2) til lett appetittøkende (n=2) effekt
  • Smaksforstyrrelser: foreløpige bevis (n=1) for potensiell forbedring av smaksforstyrrelser
  • Smerte: Ingen effekt på kreftsmerter (n=1) men svak forbedring av nevropatiske smerter hos ikke-kreftpasienter (1 systematisk oversikt over n=16)

Effekter på sentralnervesystemet er vanlig med medisinsk cannabis og cannabinoider. Effektene er doseavhengige og inkluderer endringer i humør (eufori og dysfori), hukommelsesforstyrrelser, tåkesyn og svimmelhet samt munntørrhet. Risikoen for legemiddelinteraksjoner med de ulike medisinske cannabis- og cannabinoidpreparatene er lav.

Opplysninger om originaldokumentet:

Horneber M, Landwehr C, Kalbermatten Magaya N, Ritter C, Ziemann C, KOKONbase team, CAM-Cancer Consortium. Medical cannabis and cannabinoids [online document]. July 2020.

Fully updated, revised and restructured by Markus Horneber et al in 2020.
Fully revised and updated by Natalie Magaya-Kalbermatten in December 2015 and 2019.
Last updated in November 2011 by Gabriele Dennert.
Fully updated and revised in November 2009 by Gabriele Dennert.
Summary first published in November 2005, authored by Gabriele Dennert.

Mulig risiko ved bruk av cannabis og cannabinoider

Bivirkninger: Effekter av medisinsk cannabis på sentralnervesystemet kan være ønskelig eller ugunstig. Avhengig av dosen oppstår følgende effekter hyppig: Humørsvingninger (eufori så vel som dysfori), depresjon, angst og paranoia, følelser av depersonalisering, hallusinasjoner, hukommelsessvikt, tåkesyn og svimmelhet. Bivirkninger på kardiovaskulærsystemet er hypotensjon og takykardi. Munntørrhet oppstår ofte ved bruk av cannabis.

I de randomiserte kontrollerte studiene var svimmelhet (15,5 %) den hyppigste bivirkningen av medisinsk cannabis. Ettersom toleranser for psykotrope og kardiovaskulære effekter utvikles ved langvarig bruk, bør ikke langvarig behandling avsluttes brått. Spesifikke bivirkninger av CBD rapportert i studiene om epilepsibehandling var søvnighet, tretthet, oppkast, feber, sløvhet og forhøyede leververdier. Totalt sett hadde CBD god toleranse i disse studiene.

Kontraindikasjon: ​​​​Selv om årsakssammenheng ikke er bevist, anses psykotiske lidelser eller en familiehistorie med psykotiske lidelser som kontraindikasjoner for bruk av medisinsk cannabis. THC går over i morkaken og skilles ut i morsmelk. Data om påvirkning av cannabinoider på mannlig reproduksjonsevne er kontroversielt diskutert, selv om det er bevis på reduksjon i spermantall og spermiemotilitet på grunn av cannabinoider. Medisinsk cannabis eller cannabinoider er derfor kontraindisert hos gravide og ammende kvinner, samt menn og kvinner som ønsker å bli gravide. Noen medisinske cannabis- eller cannabinoidpreparater inneholder tilsetningsstoffer, f.eks. sesamolje, som kan utløse allergier.

Interaksjoner: Interaksjonspotensialet til de forskjellige preparatene av medisinsk cannabis og cannabinoider er lavt. Tidligere studier tyder på at inntak av 200 ml te laget av cannabisblomster, røyking av marihuana-sigaretter med et THC-innhold på omtrent 4 % tre ganger daglig og oralt inntak av opptil 10 mg THC per dag ikke fører til noen klinisk relevant påvirkning på metabolismen av CYP450-substrater. Terapeutisk bruk av cannabidiol kan føre til økte plasmanivåer av legemidler som er substrater for CYP3A4 eller CYP2C19, spesielt hos barn.

Annet/vær ekstra obs på: Bruk av cannabisbaserte legemidler kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, spesielt når dosen økes.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: