C-vitamin (askorbinsyre) ved kreft

Intravenøs høydose med C-vitamin hevdes å kunne skade kreftceller, men dette er ikke bekreftet i kliniske studier.

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på Intravenøs høydose av C-vitamin ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

  • C-vitamin (L-ascorbat eller L-askorbinsyre) har blitt brukt til behandling av kreftpasienter. For å oppnå medisinsk konsentrasjon, gis C-vitamin intravenøst.
  • At høye intravenøse doser av vitamin C skal ha en krefthemmende effekt er ikke bekreftet i kliniske studier.
  • Dokumentasjonen som indikerer at C-vitamin gitt intravenøst i høydoser kan forbedre livskvaliteten hos pasienter med langtkommet kreft, er begrenset og utilstrekkelig.
  • Høye intravenøse doser av vitamin C er generelt trygt og forårsaker bare mindre bivirkninger, men bruk er frarådet personer med nyresykdom eller G6PD-mangel. C-vitamin i høydose kan også interagere med standard legemidler i kreftbehandling.

Konsentrasjonen av C-vitamin i kroppen reguleres av opptak i tarmsystemet, opphopning i vev, samt opptak og utskillelse i nyrene. For å oppnå medisinske doser, gis derfor C-vitamin intravenøst.

I forbindelse med kreft er det hevdet at intravenøs høydose med C-vitamin (> 0,5 g per kg kroppsvekt) virker positivt på flere måter: a) vitaminet skader kreftceller, men ikke normalt vev, b) slik behandling forbedrer livskvaliteten for kreftpasienter, c) en oppnår beskyttelse av normalt vev fra skader forårsaket av cellegift, og d) behandlingen forsterker virkningen av stråling og enkelte typer cellegiftbehandling.

Et begrenset antall kliniske fase 1-studier, inkludert kun én kontrollert studie, bekrefter at behandlingen er giftfri. Nevnte studier gir også noen indikasjoner på at behandlingen kan forbedre livskvalitet, men antyder ikke noen tydelig krefthemmende virkning. Flere rapporter av enkelttilfeller peker på at høydoser C-vitamin kan ha en positiv effekt på overlevelsestid, gi bedring av kreftsykdommen, og forbedre livskvalitet.

Vitamin C i høy dose er i hovedsak ikke giftig. Kjente bivirkninger er små og milde. Behandling anses som trygt, så fremt at doser økes gradvis med nøye overvåking av pasienten, og at pasientene ikke lider av nyresykdom eller har G6PD-mangel. C-vitamin kan redusere virkningen av noen former for standard kreftbehandling, men kan også gi en synergieffekt til andre standardbehandlinger.

Opplysninger om originaldokumentet:

Luc Geeraert, CAM Cancer Consortium. Intravenous high-dose vitamin C [online document]. July 9, 2014.

Most recent update and revision in July 2014 by Luc Geeraert.
Fully updated and revised in October 2012 by Luc Geeraert.
Summary first published in February 2011, authored by Luc Geeraert.

Mulig risiko ved bruk av C-vitamin høydose ved kreft

Bivirkninger: Vitamin C er i hovedsak ikke giftig. Observerte bivirkninger etter høydose med C-vitamin intravenøst er milde og lik bivirkninger forårsaket av for rask infusjon av hvilken som helst høykonsentrert løsning. Slike bivirkninger forhindres ved å drikke tilstrekkelig med væske før og under infusjonen.

Kontraindikasjon: Personer med G6PD-mangel kan risikere å oppleve hemolyse (nedbrytning av røde blodlegemer) ved inntak av høye doser C-vitamin. Derfor skal pasienter sjekkes for denne mangelen før eventuell behandling starter.
Høydose intravenøs C-vitamin er også kontraindisert for personer med nedsatt nyrefunksjon og muligens også ved nyrestein.
Det er i tillegg knyttet bekymring til pasienter med livstruende blødning og rask celle- og vevsdød (nekrose) i tumorer. Eventuell behandling med C-vitamin høydose anbefales i slike tilfeller gradvis økning mens pasienten overvåkes av lege.

Interaksjoner: Det er knyttet bekymring til at bruk av C-vitamin høydose intravenøst ved siden av ordinær kreftbehandling skal redusere effekten av den ordinære behandlingen.

Annet/vær ekstra obs på: Ingen kjente.

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: