Aromaterapi ved kreft

Dette er en kortversjon av CAM Cancers oppsummering av forskning på Aromaterapi ved kreft. Den norske versjonen er produsert i samarbeid med Kreftforeningen som en del av prosjektet «Kreft og kosthold», finansiert av Extrastiftelsen.

Bruk av alternativ behandling kan i noen tilfeller forsinke behandling i helsevesenet, eller forårsake farlige bivirkninger i kombinasjon med konvensjonell kreftbehandling. Dette kan redusere effekten av kreftbehandlingen og føre til alvorlig forverring og død. Kreftpasienter som vurderer bruk av alternativ behandling bør derfor drøfte dette med sin lege.

Aromaterapi, også kalt essensiell eller flyktig olje-terapi, innebærer kontrollert bruk av essensielle oljer som er utvunnet fra en rekke plantekilder. Terapi gis vanligvis via massasje, inhalasjon eller fot- eller helkroppsbad.

Påstander om fordeler for kreftpasienter inkluderer reduserte angstnivåer og lindring av følelsesmessig stress, smerte, muskelspenninger og tretthet. Påstander om effekten av spesifikke oljer spenner fra å "gjenopprette harmoni til energien" i kroppen, endre humør og forbedre generell helse, til mer spesifikke påstander som å ha antikonvulsive og spasmolytiske egenskaper.

Den samlede dokumentasjonen for aromaterapi basert på tre systematiske oversikter (inkludert en Cochrane-gjennomgang) og tre påfølgende publiserte randomiserte kliniske studier, gir begrenset evidens for at aromaterapi kan ha positive kortsiktige effekter på livskvalitet, fysiske og psykiske problemer for personer med kreft. Det var store variasjoner i type aromaterapi som ble brukt, i kontrollbehandlingene og resultatene i de vurderte studiene. De fleste studiene hadde metodiske begrensninger.

Den nyeste Cochrane-oppsummeringen (Shin 2016) evaluerte massasje med eller uten aromaterapi for symptomlindring hos personer med kreft. Denne systematiske gjennomgangen presenterte bevis fra seks randomiserte kontrollerte studier (RCT) som sammenlignet aromaterapimassasje uten massasje, og to RCT-er som sammenlignet aromaterapimassasje og massasje uten aromaterapi. Gjennomgangen konkluderer med at det er begrenset bevis for at aromaterapi kan være nyttig for personer med kreft når det gjelder lindring av smerte og angst. Dette skyldes hovedsaklig metodologiske begrensninger ved studiene. Ytterligere to systematiske oversikter (n=43, n=3) pluss flere RCT-er har blitt publisert i etterkant. De overordnede funnene er:

Angst:

Det er bevis på muligens gunstige, men små effekter av aromaterapimassasje, men for tiden utilstrekkelig bevis for konsistente effekter av inhalasjonsaromaterapi på å redusere angst (2 SR-er og 3 RCT-er).

Depresjon, humør og psykologiske symptomer: 

Det er foreløpig ingen bevis for signifikante effekter av aromaterapi på humør eller depresjon hos kreftpasienter (2 SR-er og 2 RCT-er).

Utmattelse: 

Det er ikke overbevisende bevis for en effekt på fatigue (2 SR). 

Kvalme og oppkast: 

Kun enkeltstående små studier har rapportert positive resultater og ytterligere bekreftelse av disse er nødvendig (1 SR).

Smerte: 

Noen bevis på fordel finnes av aromaterapimassasje fremfor ingen behandling på middels og langvarig smerte, men effektene var små. Det er utilstrekkelig bevis for å legge til aromaterapi til massasje over massasje alene (3 SR).

Livskvalitet: 

Noen bevis eksisterer på fordeler med aromaterapi-massasje sammenlignet med ingen massasje, men dette avhenger av hvordan livskvalitet måles. Det er utilstrekkelig bevis for å legge til aromaterapi til massasje versus massasje alene (2 SR).

Søvn: 

Det er noen foreløpige bevis på effekter på søvn, men dette er ennå ikke avgjørende (1 SR).

Velvære: 

Det er noen foreløpige bevis på forbedret velvære, men ytterligere bekreftelse er nødvendig (1SR).

Andre utfall:

  • Gastrointestinalt relatert: foreløpige bevis er rapportert for en rekke utfall, inkludert forstoppelse (n=1), mukositt (n=2), spyttkjertelskade (n=1) og ernæringsstatus (n=2). Ytterligere bekreftelse er nødvendig.
  • Flebitt: en liten studie rapporterte effekter, men ytterligere bekreftelse er nødvendig.
  • Generell symptomlindring: Det er rapportert fordelaktige effekter for aromaterapimassasje på en rekke selvrapporterte fysiske og psykologiske symptomer (n=3) sammen med forbedringer i livskvalitet og velvære, men effektene var ikke alltid klinisk signifikante, og risikoen for skjevhet er høy .
  • Fysiologiske mål: Blandede resultater er rapportert for effekter på fysiologiske mål, inkludert immunmåling (n=2), kortisol og prolaktin (n=1) og vitale tegn (n=2).
  • Selv om essensielle oljer generelt har vist minimale bivirkninger, kan allergiske reaksjoner oppstå med alle oljer når de brukes i passende fortynninger. Gjentatt lokal administrasjon av lavendel- og tea tree-olje har vært assosiert med reversibel prepubertal gynekomasti, og det kan derfor oppstå problemer for kreftpasienter med østrogenavhengige svulster.

Informasjon om originaldokumentet:

Karen Pilkington, Helen Seers, CAM Cancer Consortium. Aromatherapy [online document]. February 2020.

Summary fully revised and updated in December 2019 by Karen Pilkington.
Summary fully revised and updated in May 2017 by Helen Seers.
Summary fully revised and updated in December 2015 by Helen Seers.
Last updated in September 2013 by Katja Boehm.
Summary fully revised and updated in June 2012 by Katja Boehm.
Summary first published in March 2011, authored by Katja Boehm and Thomas Ostermann.

Mulig risiko ved bruk av aromaterapi

Aromaterapi anses som trygt når det administreres av en kvalifisert aromaterapeut med erfaring i behandling av kreftpasienter.

Aromaterapi olje
Tester av essensielle oljer for sikkerhet har vist minimale skadevirkninger. En rekke oljer er derfor godkjent for bruk som mattilsetningsstoffer og er klassifisert som GRAS (generelt anerkjent som trygg) av US Food and Drug Administration. Likevel er det en risiko forbundet med inntak av essensielle oljer (FDA 2020). En gjennomgang av sikkerhetsvurderingen av johannesurt (Hypericum perforatum) olje har også konkludert med at tilgjengelige data er utilstrekkelige til å støtte bruken av ingredienser fra denne planten som trygge for bruk i kosmetiske formuleringer (Anon 2001).

Bivirkninger
Noen eteriske oljer (f.eks. kamferolje) kan forårsake lokal irritasjon. Hovedproblemet med essensielle oljer ser ut til å være tilfeller av kontakteksem, for det meste rapportert hos aromaterapeuter som har hatt langvarig hudkontakt med oljer i sammenheng med utøvelse av aromaterapimassasje. Dessuten er det funnet at fototoksisitet oppstår når essensielle oljer (spesielt sitrusoljer) påføres direkte på huden før eksponering for solen (Clark 1998). Lukt fra essensielle oljer kan resultere i uønskede psykologiske reaksjoner, spesielt hvis minnet om en bestemt duft fremkaller sterke følelser (Holmes) I tillegg har Hongratanaworakit et al. har rapportert at søt appelsinolje (Citrus sinensis) kan ha en stimulerende effekt på det kardiovaskulære systemet (Hongratanaworakit 2005).

Kontraindikasjoner
En studie har vist at gjentatt lokal eksponering for lavendel- og tetre-oljer ved lokal administrasjon var assosiert med reversibel prepubertal gynekomasti (Henley 2007). Derfor kan disse to essensielle oljene forårsake problemer hos pasienter med østrogenavhengige svulster.Ytterligere kontraindikasjoner, spesielt for personer med kreft, er assosiert med smittsomme sykdommer, ødelagt hud, åreknuter og sirkulasjonsforstyrrelser (Ernst 2008). Forsiktighet er også indisert for de som er gravide, eller prøver å bli gravide, ammer eller har nyresykdom, leversykdom, astma eller epilepsi (AIA 2021).

Interaksjoner
Legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet kan interagere negativt med aromaterapi. Disse stoffene inkluderer narkotiske stoffer som morfin eller oksykodon (OxyContin) mot smerte, samt beroligende og angstdempende midler som lorazepam (Ativan), diazepam (Valium) og alprazolam (Xanax) (drugs.com 2021). Noen aromaterapier kan forårsake søvnighet eller døsighet.

Advarsler
Aromaterapiinhalasjon bør ikke brukes av personer med astma.

 

 

Les også:

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: