- Vil at praten om alternativ behandling skal sitte løsere på sykehuset

- Vi ønsker å forbedre kommunikasjonen mellom pasienter, pårørende og helsepersonell når det gjelder alternativ behandling ved kreft, sier Astrid Vendelsøe, gjesteforsker ved NAFKAM.

Image
Bilde av gjesteforsker ved NAFKAM, Astrid Vendelsøe.
Gjesteforsker Astrid Vendelsøe, som er lege og Ph.D.-student, forteller om et nyttig samarbeid med NAFKAM.
Foto: Ingrid Leithe

Astrid Vendelsøe, som har gjestet NAFKAM de siste ukene, har med seg et prosjekt som til vanlig foregår ved urologisk og onkologisk avdeling på Vejle Sygehus i Danmark. Målet med prosjektet er å gjøre diskusjoner om alternativ behandling til en naturlig del av den danske kreftomsorgen. 

- Problemet er at hvis pasienter og helsepersonell ikke snakker sammen om alternativ behandling, står pasientene helt alene og risikerer å bruke alternative behandlinger som forstyrrer sykehusbehandlingen. Og helsepersonell har sagt at de føler seg maktesløse fordi de vet for lite om alternative behandlinger og ikke har grunnlag for å rådgi pasientene sine. Det vitner om at det er et stort behov for denne type prosjekter, sier legen og ph.d-studenten. 

Tidligere danske studier innen alternativ behandling har stort sett handlet om effekt eller om hvorfor folk bruker det, forteller Vendelsøe. 

- Dette er både viktig og nyttig. Det jeg tenker er nytt ved vårt prosjekt, er at vi fokuserer på hvordan vi som helsepersonell snakker med pasientene om alternativ behandling. En slik brobyggende vinkling tror jeg vi har bruk for både i forskningen og på klinikken, sier hun. 

Svarer på et ønske fra pasientene selv 

Vendelsøe arbeider nå med å gå gjennom den eksisterende litteraturen, og her har hun fått støtte i NAFKAM-forskere Trine Stub og Miek Jong. 

- De har hjulpet meg med å få første del av prosjektet på plass og til å spisse problemstillingen i denne fasen. Jeg er takknemlig for å få feedback fra forskere med så mye erfaring innen feltet alternativ behandling, sier hun. 

Gjennom litteraturstudiet undersøker Vendelsøe hva andre forskningen sier om forsøk på å løse det samme problemet. På bakgrunn av den kunnskapen skal Vendelsøe og hennes kollegaer utvikle nye tiltak i samarbeid med pasienter, pårørende og helsepersonell.  

- Vi har et råd for pasienter og pårørende ved sykehuset der jeg jobber, og det er dette rådet som har bedt personalet om å snakke med dem om bruk av alternativ behandling. Det i seg selv gjør dette til et viktig prosjekt. Danmark ønsker heldigvis å arbeide pasientsentrert i helsevesenet, og da skal vi selvsagt forholde oss til det pasientene sier de har behov for, sier hun. 

- Kan være til nytte for flere pasientgrupper 

Helsepersonalet ved Vejle sykehus er veldig motiverte for tiltak som kan bedre pasientsamtaler rundt alternativ behandling, ifølge Vendelsøe. 

- Dette er enda en motiverende faktor for meg, sammen med at prosjektet er så pasientnært og så innstilt på pasientsikkerhet, sier hun. 

Vendelsøe håper at pasienter, pårørende og helsepersonell i hele Danmark kan få nytte av kunnskapen som kommer ut av studien: 

- Vi ønsker å sikre at pasientene får informasjonen de trenger for å ta informerte beslutninger om sin egen behandling. Vi fokuserer på kreftfeltet i denne studien, men ideelt sett kan man utvide de ferdigstilte tiltakene til andre pasientgrupper, avslutter hun. 

Skal samarbeide om online-kurs for helsepersonell

Seniorforsker ved NAFKAM, Trine Stub, er begeistret for Vendelsøe sitt prosjekt:

- Det har vært en fornøyelse å jobbe med Astrid på NAFKAM. Hun er kunnskapsrik og en glede å samarbeide med. Dette prosjektet er viktig for pasientsikkerheten og for pasienter som bruker alternativ behandling.

Forskning viser at kreftpasienter ønsker råd fra helsepersonell om bruk av alternativ behandling, men at disse har liten kunnskap om emnet, forteller Stub.

- Likevel er det helsepersonell sin oppgave å ta dette opp fordi pasientene er redd for en negativ reaksjon om de selv tar det opp, sier hun, og fortsetter:

- Derfor ser jeg frem til videre samarbeid med Astrid og resten av vår nordiske gruppe, hvor vi skal lage et online-kurs for helsepersonell om alternativ behandling og kreft. I kurset får de lære om alternative behandlinger og hvordan de kan snakke med pasientene sine om dette. Vi har sterk tro på at dette kurset vil gjøre dialogen rundt temaet lettere for alle involverte.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: