Utvikling av web-verktøy for bedring av kommunikasjon mellom helsepersonell og kreftpasienter om bruk av alternativ behandling | NAFKAM

Utvikling av web-verktøy for bedring av kommunikasjon mellom helsepersonell og kreftpasienter om bruk av alternativ behandling

Denne studien har som formål å utvikle et kommunikasjonsverktøy som kan redusere risiko og øke sikkerheten for pasienter som ønsker å kombinere konvensjonell og alternativ behandling i kreftomsorgen.

Omtrent 50 % av alle kreftpasienter bruker alternativ behandling i tillegg til konvensjonell behandling i forbindelse med sin kreftsykdom1. Forskning2 viser at bruk av alternativ behandling er assosiert med dårligere overlevelsesprognose ved kreft. Mange helsearbeidere fraråder derfor bruk av alternativ behandling ved kreft. Forskning viser imidlertid at enkelte kreftpasienter avstår helt eller delvis fra konvensjonell behandling3,4 dersom de føler seg avvist i sitt forsøk på å drøfte alternativ behandling med sin lege. For pasientene er derfor denne kommunikasjonssvikten forbundet med risiko.

En åpen dialog mellom helsepersonell og alternative behandlere kan derfor bedre situasjonen og redusere risikoen for denne pasientgruppen. Lite er kjent om hvilken kunnskap og forståelse helsepersonell og alternative behandlere har av kreftpasienters bruk av både konvensjonell og alternativ behandling.

For å kartlegge dette vil vi i dette forskningsprosjektet designe og gjennomføre en spørreundersøkelse blant kreftleger, kreftsykepleiere, fastleger og alternative behandlere der vi kartlegger og evaluerer risiko-forståelse og risiko-kommunikasjon blant ulike typer behandlere. Guidet av resultatene fra spørreundersøkelsen, vil vi utvikle et interaktivt web-verktøy (SDM – Shared Decision Making) som pasienter og helsepersonell kan bruke sammen når beslutninger skal tas om behandling. Verktøyet har til hensikt å forbedre kommunikasjonen mellom pasienter og ulike typer helsepersonell og alternative behandlere ved bruk av alternativ kreftbehandling.

Postdoktor: Trine Stub

Postdoktorprosjektet startet i mai 2014 og vil løpe i tre år.

Studien er et samarbeid mellom NAFKAM, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nasjonal kompetansetjeneste for samhandling og telemedisin og Wake Forest University School of Medicine North Carolina, USA.

Prosjektet er finansiert av Helse Nord.

Referanser

  1. The Norwegian Cancer Society. Tar i bruk alle midler 2008 03.05.2012 [cited 2012 03.05.]. Available from: http://www.kreftforeningen.no/aktuelt/aktuelt_i_media/tar_i_bruk_alle_midler__11134.
  2. Risberg T, Bremnes RM, Vickers A, Wist EA, Kaasa S. Does use of alternative medicine aggravate the survival prognosis in cancer? Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke. 2003;123(5):628- 
  3. Salamonsen A. Doctor-patient communication and cancer patients' choice of alternative therapies as supplement or alternative to conventional care. Scandinavian Journal of Caring Science. 2012;10.1111/j.1471-6712.2012.01002.x.
  4. Molassiotis A, Fernandez-Ortega P, Pud D. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients:a European survey. Ann Oncol. 2005;16(16):655-63.

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: