Svakstrømsbehandling kan hjelpe mot kronisk hodepine

Av Trine Stub, Forsker I ved NAFKAM og Jill A. Hervik, Ph.D. ved Smerteklinikken, Sykehuset i Vestfold

Image

Kronisk hodepine rammer hovedsakelig kvinner og har store personlige og sosiale konsekvenser. Nå har forskere ved Sykehuset i Vestfold funnet at nevrostimulering med strøm kan redusere kronisk hodepine, noe som gir håp om en bedre hverdag for denne pasientgruppen.

Kronisk hodepine er definert som hodesmerter i 15 dager eller mer per måned, i minst tre måneder. Forekomsten av hodepine er stabil i Norge (2-3%), og man har funnet at kvinner med muskelskjelettplager og med psykiske problemer er mest utsatt for å få kronisk hodepine.

Smertene kan føre til depresjon, angst, stress, dårlig søvnkvalitet, som gjør at mange blir uføre. Det finnes ingen standardbehandling og mange ender opp med å medisinere seg selv med smertestillende legemidler som Ibux og Paracet. Disse kan medføre bivirkninger som for eksempel mageplager og økt hodepine ved langvarig bruk. 

I tillegg kan diagnostiseringen og behandlingen kompliseres ved at ulike typer hodepine kan overlappe hverandre; som for eksempel at en person både lider av migrene, spenningshodepine og kronisk hodepine. Ved vedvarende symptomer foreslår Felleskatalogen antidepressiva og ved migrene forebyggende og anfalls-medisiner.

Lovende metode

Behandling med transkranial likestrømsstimulering (tDCS) foregår ved at man plasserer to elektroder på pasientens hode. Disse elektrodene er koblet til en strømkilde som leverer en svak strøm.

Fra forskning vet man at slik behandling kan påvirke oppmerksomhet, kognisjon, sinnsstemning - eller i dette tilfellet: smerteopplevelse. Effekten er avhengig av hvilken del av hjernen som stimuleres og hvordan strømmen justeres. Ikke-medikamentelle behandlinger som likestrømsbehandling, anbefales til personer som ikke tåler eller ikke har effekt av medisiner. Behandlingen har få bivirkninger.

Forsker og fysioterapeut Jill Hervik har ledet en randomisert, kontrollert studie som undersøkte effekten av tDCS hos pasienter med primær kronisk hodepine. Førti deltakere mellom 18 og 70 år ble delt inn i to grupper og begge fikk åtte behandlinger i løpet av fire uker. Den ene gruppen fikk aktiv behandling med tDCS i 30 minutter mens den andre gruppen fikk narrebehandling med tDCS; som gikk ut på at deltakerne kun fikk tretti sekunders stimulering i starten og slutten av behandlingstimen.

Kan være både trygg og effektiv behandling

Deltakerne som fikk aktiv behandling med tDCS opplevde en betydelig økning i daglig funksjonsnivå (40%), mens deltakerne som fikk narrebehandling med tDCS opplevde en liten forbedring (10%). Dette resultatet forble uforandret for begge gruppene frem til tre måneder etter siste behandling.

De fleste av deltakerne i studien brukte Paracetamol, og ingen av dem endret medisinbruken under studien. Det ble rapportert få, milde, kortvarige bivirkninger som svimmelhet og lett økning av hodepine. Fire av de 40 deltakerne sluttet i studien på grunn av bivirkninger.

Resultatene fra denne studien tyder på at tDCS behandling kan være en trygg og effektiv behandling for kronisk hodepine. Dersom resultatene fra denne studien kan bekreftes i større kliniske studier, kan tDCS bli en verdifull behandling for personer med kronisk hodepine og inngå som en del av deres egenomsorgsplan.

Kilde: Hervik JA, Vika KS, Stub T. Transcranial direct current stimulation for chronic headaches, a randomized, controlled trial. Front Pain Res (Lausanne). 2024 Feb 27;5:1353987. doi: 10.3389/fpain.2024.1353987. PMID: 38476353; PMCID: PMC10927820. 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: