Sølvvann | NAFKAM

Sølvvann

Sølv har vært brukt medisinsk i lang tid, for sin antibakterielle effekt, men forskningen fraråder bruk av sølvvann fordi det mangler dokumentasjon på helsemessig effekt, men byr på høy risiko for alvorlige bivirkninger.
Image
Bilde av vann som helles i et glass

Sølvvann (kolloidalt sølv, colloidal silver) er kjent brukt mot en lang rekke helseproblemer, og hevdes også å kunne erstatte vaksiner.

Det foreligger ikke solid vitenskapelig dokumentasjon som støtter dette.

I følge våre kilder er risikoen for forgiftning og alvorlige og varige bivirkninger stor, og de fraråder derfor all bruk av sølvvann.

Virker det?

Sølvvann er destillert vann som er tilsatt mikroskopiske partikler av grunnstoffet sølv (Ag). Råstoffet sølv har kjent antibakteriell effekt mot visse bakterier, ved at sølvpartikler binder seg til og ødelegger proteiner. Forskningen viser ikke samme effekten av sølvvann.

Den 10. juni 2020 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer på sølvvann. Det betyr at det etter våre kriterier mangler solid nok dokumentasjon til å avgjøre om det har effekt eller ikke, men samtidig at påstander om effekt ikke har solid vitenskapelig støtte.

Er det trygt?

Forskerne fraråder generelt all bruk av sølvvann fordi det mangler dokumentasjon på helsemessig effekt, og samtidig byr på høy risiko for alvorlige bivirkninger. De er også bekymret for en eventuell sammenheng mellom sølv og kreft. 

Kilden trekker spesielt frem grupper som gravide og ammende, fordi risikoen for alvorlige bivirkninger er høy hos disse: Økte sølvnivåer hos gravide har blitt knyttet til unormal utvikling av ører, ansikt og hals hos babyen.

Egenproduksjon av sølvvann med såkalt "sølvvann-generator" utgjør i følge forskerne en ekstra risiko, fordi det er vanskelig å kontrollere innholdet av sølvpartikler i det ferdige produktet.

Bivirkninger

Sølvvann kan føre til argyri, som er en kronisk og permanent lidelse som kjennetegnes av blågrå farge på huden. Argyri skyldes trolig at sølvpartikler blir lagret i slim- og hudmembraner. Blåfargen viser seg gjerne først på fingerneglene og i tannkjøttet. Sølvvann påvirker også produksjonen av melatonin negativt, slik at eksponering for sollys misfarger huden ytterligere. 

Sølvvann kan dessuten medføre nevrologiske plager og tungmetallforgiftning. I tillegg kan sølvpartikler samle seg opp i indre organer og føre til skade på lever, nyre og milt, samt muskler og hjerne. Dersom du opplever eller mistenker slike bivirkninger, eller bivirkninger som ikke er nevnt her, bør du kontakte lege.

Man vet at sølvvann kan påvirke effekten av visse medisiner, urter og kosttilskudd. Du bør alltid informere legen din dersom du bruker urter/ kosttilskudd eller legemidler til helseformål, som legen ikke har foreskrevet. Ulike midler kan påvirke effekten av hverandre, og gi bivirkninger eller gjøre at midlene ikke virker slik de skal. De kan også påvirke resultatet av medisinske inngrep og prøver.

Er du usikker på om din totale kombinasjon av midler er trygg, oppfordrer vi deg til å kontakte din lege eller annet autorisert helsepersonell. Sammen kan dere kontakte RELIS med de spørsmål dere måtte har om interaksjoner eller lignende. RELIS har også en åpen database med spørsmål og svar som er søkbar.

Generelle forsiktighetsregler

  • Mangel på rapporterte bivirkninger er ikke det samme som at en behandling er dokumentert som trygg. Bivirkninger innen alternativ behandling er ofte underrapportert.
  • Snakk med legen om alternativ behandling du bruker eller vurderer å bruke
  • Ikke bruk produkter som urter og kosttilskudd ukritisk - hold deg til pakningsinformasjonen
  • Ikke bytt ut nødvendig behandling med alternativ behandling
  • Som bruker av alternativ behandling har du et svakere rettsvern enn ved bruk av offentlige helsetjenester, og ved skade er du som regel ikke dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Les mer om dette i artikkelen vår om den juridiske sikkerheten din og i vår pasientveiledning ved bruk av alternativ behandling
Bakgrunn

Sølv har vært brukt medisinsk i lang tid. Det har blitt brukt både forebyggende og for å kurere sykdom. I gamle tider brukte de rike sølvtøy til oppbevaring og servering av mat for å hindre bakterievekst. Amerikanske nybyggere la ofte en sølvmynt i melkespannet for å utsette bakterieveksten og forlenge melkens holdbarhet.

Frem til 2. verdenskrig var sølvvann også i bruk innen allmennmedisinen i USA, men bruken avtok i takt med at antibiotika ble tatt i bruk mot bakterieinfeksjoner. Etter våre kunnskaper brukes ikke sølv i form av sølvvann innen skolemedisinen i dag.

Sølvvann har blitt brukt både innvortes og utvortes. Blant annet hevdes det å kunne bedre sårheling, styrke immunforsvaret, forebygge forkjølelse og influensa, samt bekjempe lungebetennelse, øyebetennelse, kreft og HIV/AIDS. Det er ikke dokumentert at sølv har virkninger på noen av disse bruksområdene.

I Norge markedsføres sølvvann som et kosttilskudd som kan virke forebyggende på immunforsvaret, og erstatte ulike vaksiner. Statens legemiddelverk har påpekt at slik markedsføring er i strid med norsk lov, fordi påstandene om virkning og sikkerhet ikke kan dokumenteres.

Etter våre kunnskaper tilbys sølvvann som kosttilskudd i flytende form. Dette drikkes, påføres hud og slimhinner eller gis intravenøst. Det selges hovedsakelig via Internett, som ferdig drikke på plastflasker. På internett reklameres det også for egne “sølvvanngeneratorer” for egenproduksjon av sølvvann - se mer om dette i avsnittet “Er det trygt?”.

Tidligere ble sølvvann solgt over disk i USA, men dette opphørte som følge av en lovendring i 1997. Denne var begrunnet med at det manglet dokumentasjon for påstandene om både effekt og sikkerhet, samtidig som man fra forskningen kjente til  en rekke risiki ved medisinsk bruk av sølv.

Andre norske navn: kolloidalt sølv, ionisert kolloidalt sølv
Engelske navn: Colloidal Silver Protein, Ionic Silver, Nanosilver, Native Silver, Silver Alginate, Silver Protein, Tetrasilver Tetroxide

Kilder

Les også

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: