Sølvvann

Image
Bilde av vann som helles i et glass
Foto: Colourbox.com

Sølv (Ag) er et grunnstoff som har vært brukt medisinsk i lang tid for sin kjente antibakterielle effekt, ved at sølvpartikler binder seg til og ødelegger proteiner.

Sølvvann er destillert vann som er tilsatt mikroskopiske partikler (nano-) eller ioner av sølv. Sølvvann er kjent brukt ved en lang rekke helseproblemer, og hevdes også å kunne erstatte vaksiner. 

I juni 2020 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer av forskning på sølvvann i den form det tilbys i dag. I slike tilfeller er det etter våre kriterier ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å avgjøre om det har effekt eller ikke. Samtidig betyr dette at eventuelle påstander om effekt ikke har solid vitenskapelig støtte.

Inntatt sølv (herunder i form av sølvvann) skilles normalt ut gjennom urin og avføring, men Natural Medicines opplyser at bruk over lang tid eller i høye doser (ikke nærmere angitt) kan medføre at sølv tas opp og lagres i huden, organer og slimhinner - uavhengig av bruksmåte (for eksempel gjennom munn eller nese, dryppet i øynene, ved injeksjon eller satt intravenøst, smurt på huden).

Oppsamlet sølv i kroppen regnes som årsaken til argyri (en tilstand der huden blir irreversibelt gråblå) og synstap (argyrose). Oppsamlet sølv i kroppen antas også å kunne medføre tungmetallforgiftning i organer som lever, nyre og milt, samt føre til nevrologiske plager. 

Injisert eller satt intravenøst, er sølvvann relatert til en nedgang i serumnivået av kobber, og antas derfor som årsak til rapporterte tilfeller av alvorlig blodmangel (anemi) og lavt antall hvite blodceller (leukopeni). Forskerne mistenker også at langvarig bruk av sølvvann kan skade benmargen og medvirke til utviklingen av benmargskreft. Sølvvann kan teoretisk også hindre kroppen i å ta opp jod. Det er ifølge forskningen for lite dokumentasjon til å kunne avgjøre om sølv skader menneskets DNA.

På bakgrunn av dette regner Natural Medicines sølvvann som sannsynligvs utrygt, og fraråder bruk av sølvvann. Egenproduksjon med såkalt "sølvvann-generator" utgjør ifølge forskerne en ekstra helserisiko, fordi det kan være vanskelig å ha nøyaktig kontroll med mengden av sølvpartikler i det ferdige produktet.

For gravide og ammende

Man er usikker på om sølv kan skade menneskets DNA, men har observert unormal utvikling av ører, ansikt og hals hos babyer der mødrene hadde forhøyede sølvnivåer under graviditeten. Man er usikker på om sølv skilt ut i morsmelken kan påvirke babyer som ammes. Gravide og ammende rådes av disse grunner særlig til å være på den sikre siden, og unngå all terapeutisk bruk av sølv, herunder sølvvann.

Generelle forsiktighetsregler

Sølv har vært brukt medisinsk i lang tid. Det har blitt brukt både forebyggende og for å kurere sykdom og andre relaterte områder:

I gamle dager brukte de rike sølvtøy bevisst til oppbevaring og servering av mat for å hindre bakterievekst. Amerikanske nybyggere la ofte en sølvmynt i melkespannet for å utsette bakterieveksten og forlenge melkens holdbarhet.

Frem til 2. verdenskrig var sølvvann i bruk innen allmennmedisinen i USA, men dette avtok da antibiotika ble tatt i bruk mot bakterieinfeksjoner. 

Sølvvann tilbys fortsatt, og reguleres i Norge som kosttilskudd. Forkjempere og selgere anbefaler bruk både innvortes og utvortes, for en rekke plager og sykdommer: bedre sårheling, styrking av immunforsvaret, forebygge luftveisplager, forkjølelse og influensa, høysnue og tett nese, lungebetennelse, øyebetennelse, kreft og HIV/AIDS. 

På internett reklameres det også for egne “sølvvanngeneratorer” for egenproduksjon av sølvvann.

Andre navn

Kolloidalt sølv, ionisert kolloidalt sølv, Colloidal Silver Protein, Ionic Silver, Nanosilver, Native Silver, Silver Alginate, Silver Protein, Tetrasilver Tetroxide

Flere av kildene fører til eksterne nettsider: 

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: