Skal undersøke hvilken effekt friluftsliv har på unge kreftoverlevere

Etter en vellykket pilotstudie skal NAFKAM og samarbeidspartnere undersøke om turer i skog og mark kan gjøre livet etter kreftsykdom bedre.

Image
Bilde av mennesker som går gjennom en skog.
Foto: Eric Mulder

Unge kreftoverlevere har ofte langvarige og sammensatte helseutfordringer som smerter, fatigue, og psykiske plager. Helseplagene påvirker livskvaliteten, og sosial deltakelse og fysisk aktivitet blir begrenset. Nå skal NAFKAM sammen med flere andre forske på om friluftsliv har effekt på livskvalitet hos denne gruppen. 

- Naturbasert rehabilitering i grupper inviterer til mestring og sosialt fellesskap, i tillegg til å fremme fysisk og psykisk helse. Etter å ha gjennomført en lovende pilotstudie i Sverige, skal vi nå utføre en stor undersøkelse med 150 deltakere i Norge og Sverige, forteller prosjektleder på norsk side, Miek Jong.

Deltakere i alderen 16- 39 år skal rekrutteres gjennom sykehus, rehabiliteringssentre og interesseorganisasjonene Ung Kreft og Ung Cancer. Deltakerne fordeles tilfeldig til et friluftsprogram eller opphold på spa-hotell.

Friluftslivsprogrammet varer i åtte dager og består av gåturer i naturen, erfarings- og gruppebaserte øvelser, og en fire-dagers oppfølgingssamling etter tre måneder.

Spa-oppholdet varer like lenge og har lik størrelse på gruppen (10-12 deltakere), men har ulikt innhold og foregår i andre omgivelser. 

Takknemlig for engasjementet hos Ung kreft og Ung cancer

Før, underveis og i ettertid av tur eller spa, skal deltakerne svare på spørsmål som hovedsakelig handler om psykologisk velvære, helserelatert livskvalitet, og naturtilknytning. 

- Vi forventer at vi vil få betydningsfull kunnskap om nye arenaer for rehabilitering for unge kreftoverlevere gjennom å utforske et naturbasert program. Dette er spesielt relevant for 'pakkeforløp hjem', hvor vi trenger helhetlige tilnærminger som kan fremme livskvalitet, sosial deltakelse, samt bedre fysisk og psykisk helse for unge mennesker rammet av kreft, sier Jong.

Brukermedvirkere fra Ung kreft og Ung Cancer har vært med på å utvikle og gjennomføre pilotstudien (WAYA 1), og også i utviklingen av protokollen og informasjonsmateriell for denne multisenterstudien (WAYA 2). I tillegg til at de deltar i rekruttering av deltakere, skal de være med i tolkning og formidling av resultater.

- Brukermedvirkere vil også være med i deltakergruppene, som en viktig støttefunksjon for deltakerne. Vi er veldig takknemlige for at de er  med i hele prosessen, det er veldig viktig for prosjektet, sier Jong og avslutter:

På lang sikt kan dette prosjektet påvirke hvordan rehabiliteringssentre velger å gjennomføre behandlingen  og støtten sin på, og hvordan man som helsepersonell gir råd til unge mennesker som har eller har hatt kreft. Vi gleder oss til sommeren.

Se mer informasjon på prosjektets nettside

WAYA 2-studien

WAYA står for "Wilderness Program for Adolescent and Young Adult Cancer Survivors"
WAYA 1 var pilotstudien og WAYA 2 er denne multisenterstudien.

Hvem er med?

NAFKAM:
Miek Jong er prosjektleder i Norge.

Senter Sør-Norge:  
(UiA) og Sørlandet sykehus (SSHF); Professor Sveinung Berntsen ved Universitetet i Agder UiA er koordinator i Sverige.
Universitetslektor/PhD Ann Christin H. Bjørke og seniorforsker/PhD Carina Ribe Fernee ved SSHF har ekspertise innen naturbasert helsearbeid.

Senter Sverige:
Mittuniversitetet: førsteamanuensis/PhD Mats Jong er prosjektleder og koordinator i Sverige.

Northwestern University, USA: Dr. E. Anne Lown ved Univ. of California og Prof. David Victorson er rådgivere.

Ung Kreft (Norge) og Ung Cancer (Sverige):

Når begynner studien?
Studien starter sommeren 2024 i Sverige, og sommeren 2025 i Norge

NAFKAM -

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Vi arbeider for å gi deg fakta om alternativ behandling, slik at du kan ta tryggere valg for din helse.

Les mer om NAFKAM

Andre nettsteder fra NAFKAM: